Уважаемые пользователи! В июле и августе текущего года проводится обновление нашего информационного ресурса, поэтому возможны временные технические сбои при работе с сайтом
Просим прощения за неудобства

Довідкові видання

Довідкові видання

МБ324-2
031(477)
О-58

Онацький Є. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький; упоряд., наук. ред. д.і.н. С. І. Білокінь. - Вид. 2-ге, уточн. - Київ : Пульсари, 2018. - Т. 2 : Ї - На : 2322 ст. - 524, [1] с. - (Програма "Українська книга"). - Опублік. за "Правописним словником" Г. Голоскевича.

 

В78171
338.48(038)=111=161.2
М 21

Мальська М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 444 с. - Бібліогр.: с. 442-443.

 

34(038)=112.2=161.2
У 45

Українсько-німецький / німецько-український словник юридичних термінів = Ukrainisch-Deutsches / Deutsches-Ukrainisch Wörterbuch von Rechtsbegriffen : близько 10 тисяч термінів / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд.: Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко, голов. ред., голова кол. авт. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. - 326 с. - (Бібліотека словників юридичних термінів).

 

МБ325-20
340(477)(031)
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; / редкол.: С. М. Прилипко (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2018 – Т. 11 : Трудове право : [245 ст.]. - 775 с. : портр., іл.
- Т. 14 : Екологічне право : 444 ст. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. - 774 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Покажч. ст.: с. 764-771.
- Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія : 1199 ст. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - 2018. - 951 с.

 

В78316
616(035)
П 51

Полный медицинский справочник : все системы организма : симптоматика, диагностика, лечение : [16+] / [под общ. ред. Т. В. Стеценко]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 511с. - Библиогр.: с. 509-511.

 

В78301
635.922
Х 12

Хаберер М. Красивые клумбы : ил. справ. цветов кустарников и растений / Мартин Хаберер ; [пер. с нем. А. Неделько ; ред. Л. Н. Зинченко ; предисл. М. Хаберер]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 183 с.

 

Г4868
639.1(03)
П 31

Петцел Д. Мисливська зброя : повний довідник : [335 порад з ефектив. стрільби та догляду за зброєю / Девід Петцел, Філ Буржейлі ; [пер. з англ. Д. Раєвський ; голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 256 с. : кольор. фот. - Словник та покажч. наприкінці вид.

 

Г4908
663.4
М 87

Мошер Р. Смак пива : інсайдерський путівник у світі найвидатнішого напою людства / Ренді Мошер ; [пер. з англ. Л. Світанкової ; голов. ред. М. Савка]. - 2-ге вид., допов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 376 с. : кольор. фот., кольор. іл. - Слов. пива і пив. термінів: с. 352-[377].

 

В79137
791.01
М 15

МакДональд К. Теория фильмов = Film Theory. The Basics / Кевин МакДональд ; [гл. ред. О. В. Гритчина ; пер. с англ. Е. А. Помеляйко]. - Харьков : Гуманит. Центр, 2018. - 234 с. - Контртитул англ. - Глосарій: с. 207-225. - Бібліогр.: с. 226-234.

 

811.161.2'34
О-35

Овчиннікова А. П. Словник наголосів для працівників радіо та телебачення : (близько 800 слов. од.) / А. П. Овчиннікова, Ю. Г. Монастирська. - Одеса : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 53 с.

 

050.8(477.72)
Х 39

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. / вид. Т. І. Малиновська ; засновник А. І. Сафронов. - Херсон : Золоті сторінки, 2018, вип. 22. - 303 с.

Календарь событий

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031