Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Реалізація реформи децентралізації влади в Україні

Реалізація реформи децентралізації влади в Україні

Реалізація реформи децентралізації влади в Україні
(пам’ятка читачеві)

Шановні читачі!

Для утвердження України як  демократичної  і правової держави принципово важливою є побудова дієвої системи місцевого самоврядування, спроможної своєчасно та ефективно задовольняти потреби громадян, сприяти реалізації їхніх прав.

Важливу роль у реформуванні самоврядування відіграє децентралізація влади, що передбачає передання значного обсягу завдань, функцій та повноважень з центрального рівня на місцевий із належним їх розмежуванням між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Успішність децентралізації залежить і від фінансової спроможності органів влади, що необхідно для якісного виконання наданих їм функцій.

Здійснення реформи на принципі децентралізації влади в Україні супроводжується передачею значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади – органам місцевого самоврядування.

Гарантія територіальної цілісності України є базовою умовою децентралізації державної влади на користь збільшення прав регіонів в особі територіальних громад.

Суть реформи децентралізації:

 • утворення виконавчих органів місцевого самоврядування на всіх рівнях: у громаді, районі та області;
 • закріплення принципу субсидіарності при розмежуванні повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів;
 • органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, району,
 • області – отримають повноваження, які найбільш ефективно виконувати саме на цьому рівні, а під повноваження отримують необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну відповідальність.

Метою політики здійснення децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

Законодавче забезпечення реформи

За три роки, що триває процес децентралізації, прийнято низку необхідних законів, виконання яких і забезпечило досягнення перших успіхів. На сьогодні найважливішим завданням реформування влади стало утворення об’єднаних територіальних громад.

Верховна Рада та Кабінет Міністрів за цей час ухвалили базові документи, що дали змогу розпочати об’єднання громад населених пунктів. Перші вибори місцевих голів громад і старост деяких сіл, селищ і міст відбулися восени 2015 р. У січні 2016 р. в Україні почали роботу 159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

З того часу процес об’єднання громад триває з позитивною динамікою змін. Відповідно до перспективних планів областей майже третина усіх підконтрольних владі територій нашої країни вже об’єднані у територіальні громади. І хоча темпи роботи законодавців і викликають правомірні нарікання, все ж таки суспільство нарешті дочекалося прийняття важливих для реформи законів.

На пленарному засіданні 9 лютого 2017 р. Верховна Рада України прийняла чотири законопроекти:

 • № 4772 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад),
 • № 2489 – про службу в органах місцевого самоврядування,
 • № 4742 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища),
 • № 4110 – про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів.

Три з цих законопроектів підписано Президентом. Ззаконопроект № 2489 було направлено 6 березня на підпис Президенту, який вніс свої пропозиції до закону. З пропозиціями голови держави проект закону було повернуто до Верховної Ради, тож цей законопроект поки ще очікує на подальший розгляд парламентарів.

Закон № 4110 встановлює правило, відповідно до якого особа, яка перемогла на виборах, перед тим, як стати сільським, селищним або міським головою, має скласти інший мандат, якщо він у неї є, та звільнитися з попередньої роботи. Відмова особи, яка стала переможцем на виборах, звільнитися у строки, визначені законом, призведе до проведення повторних виборів голови. Закон передбачає, що набуттю повноважень сільським, селищним, міським головою має передувати його реєстрація відповідною територіальною виборчою комісією.

Новацією українського законодавства у сфері місцевого самоврядування стали норми Закону № 4742, якими врегульовано статус старости села та селища, визначено поняття «старостинський округ» – частина території ОТГ, на якій розташовані один або кілька населених пунктів (крім адміністративного центру громади), інтереси мешканців яких представляє староста.

Закон № 4772 спрощує процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, надає право громадам за спрощеною процедурою приєднуватися до вже створеної об’єднаної громади. Він сприятиме формуванню справді спроможних громад, відповідно до затверджених Перспективних планів, без порушення Методики формування таких громад.

Однак найважливішу крапку на нинішньому етапі законодавчих змін щодо процесу децентралізації влади парламент поставив 14 березня 2017 р., коли прийняв проект

Закону № 5520 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів.  13 квітня 2017 р. цей закон було підписано Президентом України.

Зазначений Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві державні адміністрації» та визначаються:

 • порядок зміни меж районів і  міст за поданням Кабінету Міністрів України;
 • особливості добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів та територіальних громад, до складу яких входять територіальні громади міст, або громади обласного значення;
 • порядок призначення перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів;
 • особливості проведення чергових виборів до районних рад, у разі, якщо до призначення таких чергових виборів Верховна Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів. Прийняття закону дасть змогу завершити процедуру об’єднання громад на межі районів, а також провести вибори в цих громадах.

Отже, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в Україні відбулися 29 жовтня 2017 року.

У демократичному процесі розвитку нашої держави було зроблено не просто черговий крок, а подолано важливу сходинку на шляху становлення правової і соціальної держави.

Список рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів

 1. Бойко Ю. І. Децентралізаційні аспекти місцевого самоврядування / Ю. І. Бойко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 60-63.
 2. Децентралізація дає можливості [Електронний документ]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/
 3. Зміни в адміністративно–територіальному устрої України // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 26. – С. 31-32.
 4. Кулинич А. П. Правові аспекти розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями в умовах децентралізації влади / А. П. Кулинич // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1. – С. 282-286.
 5. Куценко Т. Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т. Ф. Куценко, Є. Ю. Дударенко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 64-70. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 6. Чекіна В. Д. Податково–бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення / В. Д. Чекіна // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 51-69. – Библиогр. в конце ст.
 7. Шевченко А. Спроможна територіальна громада як учасник демократичної трансформації у сучасному суспільстві / А. Шевченко, Л. Гапоненко // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 3. – С. 81-87.

      Укладач Т.С. Федько

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031