Сполучник, частка, їх роль у мовленні

Сполучник як службова частина мови

  • Незмінне  слово
  • Не  виступає  в  ролі члена речення
  • Лексичного значення не  має
  • Уживається для зв'язку  однорідних  членів, частин  складного  речення або окремих  речень   у  тексті

Вживання сполучників «і» та «й».

СПОЛУЧНИК   І  ВЖИВАЄТЬСЯ, ЩОБ УНИКНУТИ  ЗБІГУ  ПРИГОЛОСНИХ, ВАЖКИХ  ДЛЯ  ВИМОВИ:

1) після приголосного  перед  словом  із початковим приголосним  звуком.( Інтер’єр  Успенського  собору просторий  і  світлий);

2) у  складному  реченні  перед  словом  із  початковим приголосним  звуком (Собор стоїть на  Почаївській горі, і  видно його з далеких місць  Тернополя );

3) на початку речення (І до  наших  днів збереглися розписи Успенського собору);

4) при зіставленні понять (дні  і  ночі; батьки  і  діти);

5) перед словом, що  починається на й, є, ї, ю, я (Києво-Печерська  лавра і її споруди займають значну  територію);


СПОЛУЧНИК Й УЖИВАЄТЬСЯ, ЩОБ УНИКНУТИ  ЗБІГУ ГОЛОСНИХ:

1) між  голосними (Зовнішній вигляд собору запам’ятовується  насиченістю кольору  й  орнаментальністю);

2) після голосного перед приголосним (Архітектура Успенського  собору  вражає своєю   величністю  й монументальністю).

Крім того, як синонім до сполучника «і» та «й» вживається сполучник «та».

ЗА СПОСОБОМ УЖИВАННЯ  СПОЛУЧНИКИ БУВАЮТЬ:

1. ОДИНИЧНІ
І,АЛЕ,БО

2. ПОВТОРЮВАЛЬНІІ-І,НІ-НІ,ЧИ-ЧИ,
АБО-АБО

3. ПАРНІ
НЕ  ТІЛЬКИ – АЛЕ Й,
ЯКЩО – ТО, ЯК - ТАК

Наша  історія – це  своєрідний храм, який цінний працею всіх прийдешніх поколінь, без якої той храм  давно перетворився б на руїни.(В.Шевчук).                                

Творче завдання:
За поданим початком скласти і записати речення, використовуючи сполучники підрядності,  різні за значенням.

Розрізняй! Складні сполучники щоб, якби, проте, зате, які пишуться разом від однозвучних слів, що пишуться з частками б, би, прийменниками про, за, окремо.
Тісний  будинок, проте коли власний – найкращий. (Народна творчість)
Кінь знає про те, який на нім вершник. (Народна  творчість)

Практикум:

Завдання 1: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники.

1. Від теплого слова… крига скресає.

2. Слово – не стріла,... глибше ранить.

3. Не говори, що знаєш,… знай, що говориш.

4. ... від солодких слів буває гірко.

5. Добрим словом мур проб'єш,.. лихим... в двері не ввійдеш.

Завдання 2. Продовжіть прислів’я, які сполучники вам для цього знадобилися, визначте їх розряд.

  1. Не їздять довгою дорогою, …
  2. Скрізь є добре, …
  3. Треба працювати, …
  4. Мала бджілка,…

Для довідок: якщо знають ближню; проте вдома найліпше; щоб шматок хліба мати; але й та працює.

Частка як службова часта мови

Практикум:

Відновити текст: уставити необхідні частки з довідки.

САДИ ЦВІТУТЬ

…густим молоком облиті фруктові дерева. … виструнчились у весняному святковому вбранні вишні, сливи, черешні, груші. І очей від них …одведеш. …тягне до них, підійдеш, …милуєшся і …намилуєшся. …радість і для невтомних трудівниць — бджіл. Вони неквапно збирають …нектар. …перший весняний взяток. А на землі — сила-силенна …справжніх весняних квітів. Недарма… …місяць зветься квітень (За О. Копиленком).

Довідка: ніби, ось, не, хоча, ото, не, це, таки, справді, вже, же, цей.

Узагальнення. Запам’ятайте:

Спільне й відмінне між службовими частинами мови:

  Спільне

  Службові частини мови, самостійно не виступають членом речення, незмінні слова, не мають лексичного значення.

  Відмінне

  - Прийменник керує відмінковою формою слів;

  • получник сполучає однорідні члени речення та прості частини складного речення;
  • астки надають словам, формам слова і реченням додаткових смислових відтінків.

 

Календарь событий

     12
34 5 6 789
101112 13 14 15 16
171819 20 2122 23
24 25 26272829