Ступені порівняння прикметників

Ступені порівняння прикметників

План-конспект заняття з теми:

«Ступені порівняння прикметників.

Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників»

І. Організаційний момент. Перевірка домашнього завдання. Читання книги «Теплі історії».  

ІІ. Теоретична частина. Префікси пре-, при-, прі-.

Слід розрізняти префікси пре- і при-: префікс пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано;

префікс при- вживається переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо.
Крім того, префікс пре- виступає у словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний, престол, а префікс при- вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний.

Префікс прі- вживається тільки в словах: прізвисько, прізвище, прірва.

Претихий, пристеповий, предобрий, препоганий, приміський, привокзаль­ний, пречудовий, прикордонний, пресухий, предорогий, прецікавий, при­дорожній, прибережний, предивний, превисокий.

Запитання:

На що вказує префікс пре-?

Різний ступінь якості можна передати за допомогою ступенів порівняння, що є темою нашого заняття.

ІII. Основна частина. Ступені порівняння прикметників

Є вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Вищий ступінь порівняння озна­чає, що в одному предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншо­му.

Найви­щий ступінь порівняння вказує, що певний предмет переважає всі інші за деякою ознакою.

Вищий і найвищий ступені порів­няння прикметників мають дві фор­ми: просту і складену. Розгляньте таблицю і спробуйте пояснити, як утворюються проста і складена форми вищого і найвищого ступе­нів порівняння:

Ступені порівняння якісних прикметників

 

Проста форма

Складна форма

Вищий ступінь порівняння прикметників

Приємний

     приємні­ший

більш (менш)

приємний

Широкий

ширший

більш (менш)

широкий

Найвищий ступінь порівняння прикметників

Теплий

Найтепліший

найбільш теплий

Милий

Якнаймиліший

миліший від усіх

Дорогий

щонайдо­рожчий

дорожчий над усе

 

Якісні прикметники мають ступені порівняння

Вищий

найвищий

Форми ступенів порівняння

проста (аналітична)

складена (синтетична)

проста (аналітична)

складена (синтетична)

Вищий ступінь

Проста форма

 

-ш-

дальший (подальший)

основа прикметника +

 

 

 

-іш-

ефективніший

Складена форма

Більш

 

більш (менш) далекий

 

+ прикметник

 

менш

 

менш (більш) ефективний

Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами ніж, від, за, проти.

Найвищий ступінь

Проста форма

 

-ш-

найдальший

най + основа прикметника +

 

 

 

-іш-

найефективніший

Складена форма

Найбільш

 

найбільш (найменш) далекий

 

+ прикметник

 

найменш

 

найменш

(найбільш) ефективний

У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: більш (вдалий), менш (досвідчений), а також дуже (здібний), надто (розумний).

З таблиці видно, що складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, але в діловому мовленні слід уникати вживання форми прикметника з суфіксом -іш-.

   III. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу

  1. Зробіть словотворчий аналіз слів: тонший, добріший, найтонший, найдобріший.
  2. Утворіть усі форми вищого і найвищого ступенів порівняння, позначаючи словотворчі префікси і суфікси, від слів:

- добрий

- ніжний –

- щирий –

- чарівний –

- веселий –

- мудрий –

- працьовитий –

3. Від поданих у дужках прикметни­ків утворити форми вищого й най­вищого ступенів порівняння.

Чи є в світі що (світле), як мамині очі? Немає (святе) почуття, як любов до рідної матусі. Хто (рідний), той (милий). Мама (гарне, миле) слово.

4. Відредагуйте речення.

Мама сама ніжніша, сама добріша і сама рідніша людина.

Доброта це найбільш святіше і найбільш прекрасніше в людині.

5. Прочитайте текст. Знайдіть прикметники. Поясніть, як вони утворені.

Нічого ближчого немає за землю, де народився і ріс, за пісню, що співала мати. Не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї од медової речі найрозумні­шої людини. Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішо­го, як мати дитині. Материнська любов найсвятіша. Найдорожча пісня – з якою мати колисала. Ма­ма – найвірніша порадниця. Нема цвіту пишнішого, як маківочка, нема роду ріднішого, як матіночка. Нема відчуття більш солодкого за те, коли тебе любить добра душа. Чиє в світі що світліше, як мамині очі, що все зорять за дітками вдень і серед ночі.

6. Казка: «Найкраща мама».

НАЙКРАЩА МАМА

На галявині зустрілися їжаченя, зайченя й поросятко та й почали хвалитися, хто швидше бігає, глибше риє, важчий тягар піднімає. Слово по слову – й засперечалися, чия мама найкраща. Зайча було впевне­не, що його мама найкраща, бо в неї ноги найдовші, хвіст найкоротший, шерсть найпухнастіша. Їжаченя стверджувало, що його мама найколючіша, найповільніша, приносить найсмачніші яблу­ка. Поросятко переконувало всіх, що ні в кого нема цупкішої щетини, грубшої шкіри, ніж у його мами. Тому його мама найкраща. Так і розійшлися, не дійшовши згоди.

Завдання: підкресліть прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння. Перекажіть текст. Визначити стиль мов­лення.

 7. Творче завдання. Написати твір-мініатюру, використовуючи прик­метники вищого й найвищого сту­пенів порівняння.

IV. Підсумки заняття. Гра – аукціон «Я знаю, що…» (Назвіть по черзі, що ви знаєте про прикметник).

V. Домашнє завдання. Вивчити правила. Доробити вправи.

Запам'ятайте!

Вплив російської мови відчувається, коли вживаються кальки прикметників замість правильних форм. Звертайте увагу на твірні основи слів, потрібних для певного контексту.

Так, російські прикметники залежно від значення можуть по-різному перекладатися на українську мову:

Російський варіант

Український варіант

Профессиональный

професійний (від професія)

професіональний (від професіонал)

Дифференциальный

диференційний (від диференція)

диференціальний (від диференціал)

Потенциальный

потенційний (від потенція)

 потенціальний (від потенціал)

Принципиальный

принциповий (а не принципіальний)

всего доброго

на все добре, усього доброго

достоин(йна, йны) внимания

вартий уваги, заслуговуває на увагу (уваги)

приемлемые условия

прийнятні умови

 

Щоб уникати вживання суржикових слів, форм, потрібно запам`ятати українські відповідники:

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

учебный процесс

учбовий процес

навчальний процес

вуз

 (высшее учебное заведение)

вуз

(вищий учбовий заклад)

внз

(вищий навчальний заклад)

учебный центр

учбовий центр

навчальний центр

на самом высоком уровне

на самому

високому рівні

на найвищому рівні

следующий вопрос

слідуюче питання

наступне питання

Календарь событий

     12
34 5 6 789
101112 13 14 15 16
171819 20 2122 23
24 25 26272829