Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Психологічні науки Соціально-емоційні порушення у школярів: причини, засоби і допомога

Соціально-емоційні порушення у школярів: причини, засоби і допомога

Соціально-емоційні порушення у школярів: причини, засоби і допомога

 1. Аландаренко Ю. Страхи дітей. Шляхи подолання : семінар-тренінг для вчителів молодших класів / Ю. Аландаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2014. - № 9. - С. 26-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Андрєєва О. Підлітки, схильні до девіантної поведінки : програма соціально-психологічного спроводу / О. Андрєєва // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2014. - № 1. - С. 4-28.
 3. Афанасьєва В. Дитина повинна відчувати любов до себе : створюємо передумови для комфортної адаптації майбутніх першокласників / В. Афанасьєва // Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. - 2015. - № 6. - С. 44-46.
 4. Балинська М. В. Емоційні бар'єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення / М. В. Балинська // Молодий вчений. - 2014. - № 11. - С. 226-230 : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Безпарточна В. Адаптація першокласників до умов школи : програма корекційно-розважальних занять / В. Безпарточна // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2015. - № 19/20. - С. 11-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Гаркуша І. В. Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків / І. В. Гаркуша, К. Ю. Батаєва // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - 2015. - № 4. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Гусейнова Н. О. Психологічний контекст феномену самотності / Н. О. Гусейнова. - С. 14-16. - Бібліогр. наприкінці ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки : зб. наук. пр. / редкол.: О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 - 2013, вип. 2. - 2013. - 95 с. : табл., рис.
 8. Гусейнова Н. О. Самотність як суб'єктивне переживання / Н. О. Гусейнова. - С. 17-19. - Бібліогр. наприкінці ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки : зб. наук. пр. / редкол.: О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013 - 2013, вип. 1. - 2013. - 91 с. : табл., рис.
 9. Дитина у кризовому соціумі : як її розуміти і виховувати / Упоряд. Л. Шелестові. – К. : Ред. Загальнопед.газ., 2004. 128 с. – (Б-ка “Шк світу”).
 10. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 423 с. : табл., рис.
 11. Заброцький М. М. Основи вікової психології : навч. посіб. / М. М. Заброцький ; голов. ред. Б. Є. Будний. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2009. - 110 с. : мал.
 12. Клименко І. Деструктивна поведінка : медико-біологічні фактори шкільної дезадаптації / І. Клименко // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 2. - С. 41-43.
 13. Кравченко В. Ю. Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці / В. Ю. Кравченко // Молодий вчений. - 2015. - № 3 ч.2. - С. 138-141 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Лєскова А. А.      Психологічні особливості молодшого підліткового віку / А. А. Лєскова // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 1. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Малихіна Т. Психологічне здоров’я молодшого школяра: сутність та характерні особливості / Т. Малихіна // Початкова школа. - 2014. - № 9. - С. 49-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Палій Н. Психолого-педагогічна корекція як різновид виховного впливу на емоційну сферу молодшого школяра / Н. Палій // Директор школи. - 1999. - № 9. – С.4.
 17. Поліщук В. Криза 7 років та молодший шкільний вік / В. Поліщук // Початкова школа. - 2015. – № 12. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Поліщук В. Молодший шкільний вік як життєвий феномен / В. Поліщук // Початкова школа. - 2015. - № 6. - С. 1-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Сабол Д. Психологічне благополуччя першокласника / Д. Сабол // Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. - 2015. - № 6. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Сорочинська; ред. В. М. Вдовиченко ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - К. : Кондор, 2005. - 208 с. : табл.
 21. Теслюк П. Запобігання виникненню стресових ситуацій : рекомендації та поради психолога / П. Теслюк // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2015. - № 6. - С. 16-29.
 22. Худик Л. Соціально-педагогічний патронаж дітей з девіаціями / Л. Худик // Соціальний педагог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 5. - С. 37-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Цимбалару А. Педагогічна інтерпретація індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі взаємодії з об’єктами шкільного середовища / А. Цимбалару // Завуч. Сер. Шкільний світ. - 2012. - № 22. - С. 2-6. - Бібліогр. наприкінці ст. - Вкладка.
 24. Швець Г. Дивіантна поведінка дітей молодшого шкільного віку / Г. Швець // Психолог. – 2004. - № 23/24. – С. 24-26.
 25. Шевчук Т. Виховання емоційної культури молодших школярів / Г. Швець // Початкова школа. – 1993. - № 3. – С.5-6.
 26. Шипицына Л. Социально-эмоциональные нарушения у школьников: причины, средства и помощи / Л. Шипицына // Народное образование. - 1998. - № 9/10. – С. 190 – 193.

Довідка виконана 28.01.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930