Правові аспекти сучасної біоетики

Правові аспекти сучасної біоетики

 1. Арцишевський Р. А. Антропологічний статус людського ембріона в аспекті проблеми аборту / Р.  А. Арцишевський, А. І. Баглик // Молодий вчений. – 2015. – № 8 ч.1. – С. 88-90.
 2. Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності / О. Биков // Віче. – 2016. – № 1/2. – С. 20-21.
 3. Варданян Л. Г. Некоторые проблемы права на жизнь / Л. Г. Варданян // Право і суспільство. – 2016. – № 3 ч. 2. – С. 3-8.
 4. Кашинцева О. Етико-правові роздуми щодо проблеми визначення статусу ембріона / О. Кашинцева // Право України. – 2007. – № 12. – С. 96-100.
 5. Кашинцева О. Ю. Декларація принципів толерантності в біоетичній правовій доктрині / О.  Ю. Кашинцева // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 133-135.
 6. Кашинцева О. Ю. Право біоетики та медичне право: новий напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України / О. Ю. Кашинцева // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 202-208.
 7. Кашинцева О. Ю. Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав / О. Ю. Кашинцева // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 164-168.
 8. Мустафаева А. И. Международная правовая защита медицинских прав ребенка и проблемы биоэтики / А. И. Мустафаева // Держава і право. – 2012. – № 58. – С. 594-600.
 9. Орлеан А. Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм / А. Орлеан // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 198-204.
 10. Орлеан А. Кримінально-правове забезпечення охорони людини від біологічної експлуатації / А. Орлеан // Вісник прокуратури. – 2013. – № 2. – С. 52-61.
 11. Пиріг Л. Соціоетика та біоетика – сучасні реалії в Україні / Л. Пиріг // Київ. – 2006. – № 9. – С. 2-6.
 12. Стеценко С. Г. Біоетика: міждисциплінарний науковий напрям з вивчення морально-етичних проблем медичної діяльності в контексті захисту прав людини / С. Г. Стеценко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. – Харків : Право, 2016 – Т. 2 : Філософія права. – С. 74-78.
 13. Третьякова В. Г. До питання про визначення правового статусу тіла та частин тіла люди, а також щодо забезпечення захисту прав на них у контексті застосування міжнародних біоетико-правових стандартів / В. Г. Третьякова // Держава і право. – 2013. – № 60. – С. 368-374.
 14. Третьякова В. Г. До питання про кодифікацію законодавства у сфері біоетичних правовідносин / В. Г. Третьякова // Віче. – 2007. – № 18(верес.). – С. 28-30.
 15. Третьякова В. Міжнародно-правові аспекти сучасної біоетики / В. Третьякова // Віче. – 2012. – № 24. – С. 19-21.
 16. Третьякова В. Г. Про формування провідних елементів міжнародного біоетичного права: глобального біоетичного праворозуміння, глобальної біоетичної правосвідомості, глобального біоетико-правового світогляду та глобальної біоетико-правової культури / В. Г. Третьякова // Часопис Київського університету права. – 2013. –№ 2. – С. 369-373.
 17. Третьякова В. Правове регулювання біоетичних проблем, пов'язаних із застосуванням генної інженерії та обігом ГМО у відкритих і закритих системах / В. Третьякова // Віче. – 2007. – № 21/22(листоп.). – С. 38-41.
 18. Третьякова В. Психонасильство та психотерор як міжнародно-правові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві / В. Третьякова // Віче. – 2013. – № 4. – С. 27-29.
 19. Триньова Я. Біоетика і право: проект Закону "Про забезпечення права людини на гідну смерть": 10 років дискусії / Я. Триньова // Юридичний вісник України. – 2017. – № 22(2-8 черв.). – С. 14-15.
 20. Триньова Я. О. Гештальт-підхід до біоетизації системи права України / Я. О. Триньова // Право і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 41-46.
 21. Хажинський Р. М. Соматичні права людини: становлення та сучасний стан / Р. М. Хажинський // Право і суспільство. – 2015. – № 6/2 ч. 2. – С. 35-39.

Довідка виконана 08.11.2018. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031