Суїцидальна поведінка підлітків

Суїцидальна поведінка підлітків

1. Вашека Т. В. Практичні рекомендації для проведення психокорекційної роботи з підлітками за наявності суїцидальних ідеацій / Т. В. Вашека // Практична психоло­гія та соціальна робота. - 200б. - № 7. - С. 68-72.
2. Вашека Т. В. Профілактика самогубства серед підлітків: методика для ви­мірювання суїцидальної поведінки / Т. В. Вашека // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - № 4. - С. 53-57.
3. Вашека Т. В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки в підлітковому віці / Т. В. Вашека  // Практична психологія та соціальна робота. - 200б. – № 6. - С. 64-66.
4. Діброва Л. Моє життя - найдорожчий скарб у світі : тренінг для учнів 8-11-х класів / Л. Діброва // Психолог. - 2014. - N 10(трав.). - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Дмітрієва О. А. Психологічні аспекти адаптації учнів у процесі навчан­ня / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. - 2009. -  № 12. - С. 1б-19.
6. Калініна Ю.  Запобігання  суїцидальній  поведінці серед підлітків / Ю. Калініна //Психолог. - 2005. - № 35. - С. 26-32.
7. Кельнер С. С. Підлітковий суїцид (матеріали виступу) / С. С. Кельнер // Виховна робота в школі. - 2016. - N 5. - С. 31-33.
8. Клиша О. Суїцидальна поведінка підлітків : семінар для вчителів / О. Клиша // Психолог. - 2014. - N 10(трав.). - С. 22-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Коваль О. М. Вплив сімейних відносин на розвиток суїцидальності у підлітків / О. М. Коваль, І. М. Щербакова. - С. 106-108 // Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. Ін-т психологіїї, історії та соціол. ; редкол.: О. Є. Блинова (відп. ред.) та ін. - Херсон : Вишемирський В. С., 2006. - 351 с.
10. Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди / Л. Коханенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - № 4. - С. 49-51.
11. Кузьменко Л. Робота з дітьми, схильними до суїциду : запобігання суїцидальній поведінці серед учнів / Л. Кузьменко // Психолог. - 2014. - N 10(трав.). - С. 45-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Лукашенко Т. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків : засідання педагогічної ради у формі диспуту / Т. Лукашенко // Психолог. - 2014. - N 10(трав.). - С.5-13.
13. Майвійчук О. С. Роль психологічної діагностики в системі проектування соціального розвитку особистості учня / О. С. МайвІйчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 8. - С. 5-8.
14. Попова О. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків / О. Попова, С. Фесун // Психолог. - 2016. - N 7/8(квіт). - С. 1-72. - Бібліогр. наприкінці ст. - Вкладка.
15. Синьоок В. Суїцид або крик душі : семінар-тренінг для вчителів / В. Синьоок // Психолог. - 2014. - N 10(трав.). - С. 18-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Скаковська Л. Практичному психологу - про суїцид / Л. Скаковська // Психолог. – 2004. - № 23-24. - С. 61-63.
17. Шавровська Н. Суїцид як соціально-психо­логічний феномен / Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова  // Психолог. - 2002. - № 38-39. - С. 4б-57.
18. http:// www.life.ammu.org.ua

Довідка виконана 19.07.2016. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930