Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Світова фінансова криза : перші результати та уроки для України

Світова фінансова криза : перші результати та уроки для України

Світова фінансова криза : перші результати та уроки для України

1. Альохіна Т. Шляхи виходу України з світової фінансової кризи [/ Т.  Альохіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 1. -  С. 33-34.
2. Багратян Г. Світова криза в Україні : проблеми й нові підходи до фінансового регулювання / Г.  Багратян, І.  Кравченко // Фінанси України. - 2009. - № 4. -  С. 33-41.
3. Баранецький І. Світова фінансова криза : перші результати та уроки для України / І.  Баранецький // Зовнішні справи. - 2008. - № 12. -  С. 27-30.
4. Баранецький І. Як подолати вплив світової фінансової кризи : більше запитань, ніж відповідей? / І.  Баранецький // Зовнішні справи. - 2009. - № 1. -  С. 28-30.
5. Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза : уроки для світу та України : научное издание / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков ; голов. ред. Н. Є. Фоміна. - Х. : Фоліо, 2009. - 299 с.
6. Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза / В.  Бурлачков // Економіка України. - 2009. - № 2. -  С. 49-60.
7. Ватманюк О. Україна у час світової економічної кризи : виклики і можливості / О.  Ватманюк // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11/12. -  С. 11-14.
8. Вахненко Т. Уроки світової фінансової кризи для економіки України / Т.  Вахненко // Економіст. - 2009. - № 11. -  С. 12-15.
9. Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України / О.  Вовчак, Н.  Поляк // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 8. -  С. 22-25.
10. Глухова С. В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України / С. В. Глухова // Статистика України. - 2009. - № 3. -  С. 18-22.
11. Гуменюк Б. Україна під уламками світової фінансової піраміди / Б.  Гуменюк // Зовнішні справи. - 2009. - № 4/5. -  С. 40-44.
12. Дорошенко І. В. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / І. В. Дорошенко // Фінанси України. - 2009. - № 3. -  С. 77-89.
13. Економічна криза в Україні : виміри, ризики, перспективи / Я. А. Жаліло (кер. авт. кол.) та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2009. - 142 с.
14. Запорожець О. Особливості політичного дискурсу у період світової економічної кризи / О.  Запорожець // Політичний менеджмент. - 2010. - № 4. -  С. 83-93.
15. Кириченко К. Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи / К. Т. Кириченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 8. -  С. 9-12.
16. Курза Ю. Україна в світовій економічній кризі / Ю.  Курза // Економіст. - 2009. - № 12. -  С. 6-32.
17. Макогон Ю. В. Криза у світовій економіці : стратегічні пріоритети металургії України / Ю. В. Макогон, М. Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. -  С. 86-95.
18. Михайловська О.В. Світова фінансова криза : роль трансформаційних корпорацій / О. В. Михайловська // Фінанси України. - 2009. - № 6. -  С. 93-103.
19. Науменкова С. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи / С.  Науменкова // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 6. -  С. 12-18.
20. Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України / М.  Пацера // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. -  С. 28-33.
21. Резнікова Н. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н.  Резнікова, М.  Відякіна // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 5. -  С. 23-27.
22. Україна. Закони. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва :  Закон України від 25.12.2008 // Офіційний Вісник України. - 2009. - № 1. -  С. 50-62.
23. Уманців Ю. Світова криза та її вплив на конкуренцію в Україні / Ю.  Уманців // Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету України. - 2009. - № 3. -  С. 15-20.
24. Фесенко М. Глобальна економічна криза : причини та наслідки / М.  Фесенко // Зовнішні справи.  - № 12. -  С. 31-34.
25. Фінансова криза та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу : тези і матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., яка проходила 10-11 груд. 2009 р. / Херсон. економ.-прав. ін-т [та ін.] ; редкол.: В. М. Дарієнко [та ін.]. - Херсон : ХМД, 2009. - 215 с.
26. Швайка М. Світова фінансова криза : причини виникнення та шляхи подолання / М.  Швайка // Банківська справа. -  2009. - № 6. -  С. 3-10.
27. Швайка М. Світова фінансова криза та шляхи її подолання / М. Швайка, А. Пельо // Віче. - 2011. - № 6. -  С. 29-32.
28. Шевцов А. І. Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. -  С. 80-85.
29. Ялі М. Геополітичний вимір світової економічної кризи : безперспективність російської геостратегії "енергетичної наддержави" / М.  Ялі, Н.  Полубатко // Зовнішні справи. - 2010. - № 7/8. -  С. 15-19.
30. Яцков В. Праця і капітал: їхня роль у подоланні економічної кризи в Україні в сучасних умовах глобалізації / В.  Яцков // Віче. - 2009. - № 13. -  С. 28-30.

Довідка виконана 18.01.2012 . Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031