Систематизація документів у діловодстві

Систематизація документів у діловодстві

1. Андреева В. И. Делопроизводство в кадровой службе : практич. пособ. с образцами документов / В. Ю. Андреева. - М. : АО"Бизнес-школа"Интел-Синтез", 1997. - 208 c.
2. Баглей В. Строк зберігання та знищення копій документів / В. Баглей // Секретарь-референт. - 2009. - №1/2. - С. 13-16.
3. Баевская Л.Л. Организация документооборота в интегрированных формированиях / Л. Л. Баевская // Економіка АПК. - 2005. - №3. -  С. 74-78.
4. Бахарев В. А. Корреспонденция и делопроизводство : учеб. пособ. / В. А. Бахарев, Г. Н. Корякин. - М. : Экономика, 1970. - 207 c.
5. Беспянська Г. Методологія і методика раціоналізації діловодства  / Г. Беспянська // Секретарь-референт. - 2008. - №1. -  С. 9-11.
6. Беспянська Г. Формування справ / Г. Беспянська // Секретар-референт. – 2008. - № 8. – С. 22-25.
7. Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О.І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №11. - С. 23-25. - Бібліогр. у кінці ст.
8. Данюк В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - К.: Каравела, 2009. - 240 с. : табл.
9. Денисенко О. Завершення ділового року / О. Денисенко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2010. - №12. - С. 16-27.
10. Денисенко О. Що варто знати про знищення документів / О. Денисенко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2010. - №10. - С. 10-13.
11. Денисенко О. Накази та розпорядження: особливості видавання, реєстрації та формування у справи / О. Денисенко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2010. - №11. - С. 13-18.
12. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посiб. для учнiв проф.-техн. закл. освiти/ А. Н. Діденко. - К.: Либiдь, 2006. - 384 c,
13. Документы и делопроизводство: справ. пособ. / Т. В. Кузнецова и др. - М. : Экономика, 1991. - 270 c.
14. Загорецька О. Номенклатура справ на новоствореному підприємстві / О. Загорецька // Секретар-референт. – 2009. - №5. – С. 25-33.
15. Загорецька О. Облік документів, що зберігаються в архіві підприємства / О. Загорецька // Секретар-референт. – 2009. - №6. – С. 22-32 ; № 7. – С. 12-18.
16. Кадрове діловодство для кадровика та бухгалтера : [зб. систематиз. законодавства] / голов. ред. В. Руденко. - К. : Бліц-інформ, 2005. - 226 с.
17. Корж А. В. Документознавство : зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М.  Співак. - К. : КНТ, 2007. - 316 с. : табл.
18. Костенко Н. Документи на товари і документообіг у роздріб / Н. Костенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - №60. -  С. 15-18
19. Крисенко Т. Діловодство на новоствореному підприємстві / Т. Крисенко // Секретарь-референт. - 2005. - №11. -  С. 9-12
20. Кузнецова Т. В. Управленческая документация : учеб. пособ. / Т. В. Кузнецова, В. И. Лосев. - М. : Экономика, 1985. - 192 c.
21. Кузнецова Т. В. Делопроизводство и техническая документация. / Т. В.Кузнецова, Е. А. Степанов, Н. Г. Филиппов. - М. : Высш. шк., 1991. - 158 c.
22. Кузьмичева С. В.  Делопроизводство без проблем / С. В. Кузьмичева - К. : А.Л.Д., 1997. - 160 c.
23. Кульчик М. Управлінська діяльність і діловодство / М. Кульчик // Секретарь-референт. - 2009. - №10. - С. 8-13.
24. Кільчик М. Робота з локальними документами / М. Кульчик // Секретар-референт. – 2009. - № 6. – С.18-21.
25. Лившиц Я. З. Делопроизводство и техническая документация / Я. З. Лившиц,  Н. Г. Филиппов. - М. : Высш. шк., 1981. - 144 c.
26. Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами / отв. ред. В. П. Кашепов. - М. : Юрид.лит., 1989. - 270 c.
27. Организация работы с документами / В. А. Кудряев, И. К. Корнеев, Г. Н. Ксандопуло и др. ; ред. В. И.  Осипов. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 575 с. : рис.
28. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. І. Палеха; Н. О. Леміш; ред. Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
29. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство: (зі зразками суч. ділових паперів) : навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Ю. І. Палеха; ред. Ю. І. Палеха - К. : Ліра-К, 2009. - 476 с.
30. Рябкин В. И. Учет, отчетность и делопроизводство / В. И. Рябкин. - М. : Экономика, 1990. - 318 c.
31. Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство : Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия / М. В. Стенюков. - М. : ПРИОР, 1996. - 144 c.
32. Строки зберігання деяких типових службових документів // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2010. - №10. - С. 88-93.
33. Тейлор К. Основы делопроизводства в современном бизнесе / К. Тейлор. - М. : Сол. Систем; Финансы и статистика, 1997. - 176 c.
34. Фельзер А. Б. Делопроизводство : справ. пособ. / А. Б. Фельзер,  М. А. Миссерман. - К. : Высш. школа, 1988. - 319 c.
35. Фелющенко И.В. История развития понятия "документ" / И. В. Фелющенко, А. В. Шевчук // Печатное слово. - 2007. - №3. -  С. 35-37.
36. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии: науч.-практ. пособие/ Г. Н. Швецова-Водка; редкол.: О. О. Борисова - М.: Литера, 2010. - 381 с.
37. Юзьків Я. СУЯ у науково-дослідних установах: аспекти документування // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2006. - №5. - С. 48-55.

Довідка виконана 10.11.2013  . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031