Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Теоретико-методологічні засади управління закладом загальної середньої освіти

Теоретико-методологічні засади управління закладом загальної середньої освіти

Теоретико-методологічні засади управління закладом загальної середньої освіти

 1. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи. Харків: Основа, 2007. 112 с.
 2. Волканова В. Менеджеру освіти про теоретичні основи управління. Директор школи. Шкільний світ. 2007. № 3/4. С. 3-43.
 3. Гнатюк Л. Інноваційна технологія управління навчальним закладом. Сучасна школа України. Сер.Шкільний світ. 2016. №2. С. 8-17.
 4. Даниленко Л. Директор сучасного навчального закладу. Управління освітою: Україна. 2014. № 3. С. 3-5.
 5. Данилова О. І. Використання ідей В. О. Сухомлинського в роботі керівника закладу загальної середньої освіти. Нова українська школа – діалог з В.О. Сухомлинським: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2018 року, м. Херсон): в 2 ч. / За заг. ред. А. М. Зубка, В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Ч. І. С. 57-61.
 6. Данилова О. І. Розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу. Педагогічний альманах: збірник наукових праць.2017. Вип. 35. С. 195-199.
 7. Данилова О. І. Розвиток персоналу як сфера діяльності менеджерів освіти. Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.). Херсон: ХДУ, 2018. С. 264-269.
 8. Дроздова О. М. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. Таврійський вісник освіти. 2015. № 3. С. 81-86.
 9. Заворотна Я. В. Інноваційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: теоретичні та методичні засади. Управління школою.  2015. № 25/26/27. С. 34-46.
 10. Зиза М. Стратегії в шкільному менеджменті. Директор школи. 2012. № 6. С. 61-64.
 11. Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво закладу освіти у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Наукові записки інституту журналістики. Том 50. 2013. Січень-березень. С. 168-174.
 12. Козяр М. Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. Теорія і практика управління соціальними системами. 2001. № 1. С. 3-8.
 13. Кушнір В. Моделювання освітнього середовища ЗЗСО: інформатизація процесу управління. Директор школи. Сер. Шкільний світ.  2017. № 9/10(трав.). С. 4-13.
 14. Ласкова Н.О. Шкільний сайт як вагома складова єдиного інформаційного освітнього простору закладу освіти. Комп'ютер у школі та сім'ї.2012. №3. С. 32-35.
 15. Левченко Н. Єдиний інформаційний освітній простір ЗНЗ як складова формування його іміджу. Рідна школа. 2015. № 7/8. С. 77-80.
 16. й технологія його впровадження. Українознавство. 2012. № 3. С. 164-170.
 17. Лунячек В. Е. Алгоритми управління школою: посібник. Х. : Основа, 2005. 172 с.
 18. Люшин М. О. Проєктна діяльність громадсько-активних шкіл. Управління школою. 2012. № 10-12. С. 2-37.
 19. Мартинець Л. А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: навч. посібн. Вінниця, 2018. 196 с.
 20. Мендусь Л. Внутрішньошкільне управління. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2014. № 3(лют.). С. 26-33.
 21. Мудра Л. Управлінська діяльність керівника ЗЗСО. Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2013. № 1(січ.). С. 8-32.
 22. Набок М. В. Привабливість школи як результат ефективного управління. Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 70-76.
 23. Онищенко Т. Модернізація управлінської діяльності як складова розвитку навчального закладу. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2016. № 1/2(січ.). С. 12-19.
 24. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього закладу освіти. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
 25. Підготовка керівника середнього закладу освіти: навчальний посібник / За ред. Л. І. Даниленко. К. : Міленіум, 2004. 272 с.
 26. Погрібна Н. Принципи інноваційної управлінської діяльності керівника. Управління школою. 2005. № 2. С. 5-10.
 27. Сідоров С. Менеджмент і управління у школі: у чому різниця? Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2017.  № 10. С. 49-55.
 28. Сушко С. Сучасна модель управління гімназією. Директор школи, гімназії, ліцею. 2003. № 3. С. 85-100.
 29. Тимофєєва Л. Інноваційні стратегії управлінської діяльності керівника експериментального закладу. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2012. № 19. С. 4-7.
 30. Тітова Н. Педагогічний менеджмент. Управлінська діяльність. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2013. № 19. С. 19-40.
 31. Хлєбніков Т.М. Управління навчальною діяльністю: навчально-методичний посібник. Х. : Вид.група «Основа», 2013. 224 с.
 32. Хочу бути успішним керівником / упоряд.: Л. Галіцина, О. Коба. К. : Шкільний світ. 2008. 128 с.
 33. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. К. : Знання, 2006. 365 с.
 34. Шилова Ю. Створення сайту школи. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2011. № 1/2. С. 69-75.

Довідка виконана 23.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031