Цифровізація в умовах трансформації економіки

Цифровізація в умовах трансформації економіки

 1. Алієв А. Цифровізація як механізм реалізації сервісної політики держави / А. Алієв // Вісник Львівського університету. – 2019. – № 22. – С. 125-129.
 2. Винник О. Правове забезпечення соціального спрямування електронного / О. Винник // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 75-82.
 3. Вінник О. Цифровізація економіки: проблеми нормативно-правового забезпечення / О. Вінник // Юридична Україна. – 2018. – № 1/2. – С. 43-51.
 4. Вінник О. Особливості врегулювання конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу / О. Вінник // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 6. – С. 73-82.
 5. Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація / А. Гриценко // Економічна теорія. – 2018. – № 4. – С. 5-20.
 6. Демиденко М. Економіко-математична модель оптимізації маркетингових кампаній у пошукових системах / М. Демиденко. // Інтелект XXI. – 2019. – № 2. – С. 27-30.
 7. Диба М. І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М. І. Диба; Ю. О. Гернего // Фінанси України. – 2018. – № 7. – С. 50-63.
 8. Дульська І. В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання / І. В. Дульська // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 2(квіт.). – С. 119-133.
 9. Єгоров І. Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС / І. Ю. Єгоров; В. Ю. Грига // Статистика України. – 2019. – № 3. – С. 56-62.
 10. Івашова Л. М. Діджиталізація митних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку митної справи / Л. М. Івашова // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. – № 3. – С. 218-231.
 11. Каліна І. І. Сучасні тенденції діджеталізації економіки провідних країн світу / І. І. Каліна // Економічні студії. – 2019. – № 1. – С. 20-27.
 12. Кощук Т. В. Шляхи вдосконалення оподаткування цифрових компаній / Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2019. – № 10. – С. 73-88 .
 13. Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій / Н.М. Краус. // Інтелект XXI. – 2018. – № 1. – С. 211-214.
 14. Краус Н. М. Які зміни несе в собі "індустрія 4.0" для економіки та виробництва? / Н. М. Краус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 9. – С. 128-135.
 15. Крисоватий А. І. Партиципаторний бюджет як елемент діджиталізації фіскального простору України / А. І. Крисоватий; Н. Г. Синютка // Фінанси України. – 2019. – № 11. – С. 110-124.
 16. Куфтирєв П. Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України / П. Куфтирєв // Право України. – 2019. – № 11. – С. 225-240.
 17. Левицька Н. Використання цифрових технологій у праві / Н. Левицька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 165-169.
 18. Литовченко І. Л. Трансформація ринку в сучасних умовах переходу до цифрової економіки / І. Л. Литовченко // Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 36-47.
 19. Личковська М. Р. Цифровізація економіки: нові можливості та проблеми підвищення інноваційної спрямованості праці і професійної мобільності / М. Р. Личковська; В. О. Меджидова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – № 27 ч. 1. – С. 93.
 20. Малюта Л. Я. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України / Л. Я. Малюта; Л. В. Дерманська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Економіка і управління. – 2019. – № т. 30 2. – С. 55-60.
 21. Мельник Т. С. Діджиталізація послуг залізничного пасажирського транспорту з позиції формування їх споживчої цінності: сучасний стан і перспективи / Т. С. Мельник; О. В. Христофор // Економічні студії. – 2019. – № 2. – С. 139-146.
 22. Миськовець М. П. Цифровізація в Україні та світі / М. П. Миськовець // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Економіка і управління. – 2019. – № 30 4 ч. 2. – С. 60-65.
 23. Овчиннікова О. В. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту / О.В. Овчиннікова; С.В. Панкратов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Економіка і управління. – 2019. – № 30 4 ч. 2. – С. 25-29.
 24. Оліх Л. А. Цифровізація економіки України за умов сталого розвитку / Л.А. Оліх // Економічні студії. – 2019. – № 3. – С. 100-104.
 25. Пасічник Т. О. Оцифрування та підвищення адаптивності сучасних ланцюгів поставок / Т. О. Пасічник // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – № 3. – С. 29-36.
 26. Петрашевська А. Д. Переваги та недоліки діджиталізації економічних процесів на сучасному етапі / А. Д. Петрашевська // Регіональна економіка та управління. – 2019. – № 1. – С. 157-160.
 27. Руденко М. В. Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах / М. В. Руденко // Економіка АПК. – 2019. – № 10. – С. 79-87.
 28. Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи / М. В. Руденко // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 61-65.
 29. Соснін О. В. До питання протидії стійкості інформаційно-комунікаційним загрозам / О. В. Соснін // Юридична Україна. – 2019. – № 11. – С. 49-59.
 30. Туль С. І. Нові форми праці в умовах діджиталізації економіки та світового ринку праці / С. І. Туль // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – № 23 ч. 2. – С. 100-105.
 31. Тур О. В. Обґрунтування підходу до формування розумних міст в Україні / О. В. Тур // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2019. – № 24. Вип. 3. – С. 161-167.
 32. Хаустов В. К. Охорона прав інтелектуальної власності в глобальних процесах розвитку цифрової економіки / В.К. Хаустов // Економіка України. – 2019. – № 6. – С. 79-90.
 33. Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку / О. I. Никифорук, О. М. Стасюк, Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй // Статистика України. – 2019. – № 3. – С. 70-81.
 34. Чмерук Г. Г. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання / Г. Г. Чмерук; В. Р. Краліч // Молодий вчений. – 2018. – № 7 ч. 2. – С. 289-293.
 35. Чмерук Г. Г. Цифрова трансформація як нова форма трансформації фінансових відносин суб'єктів господарювання / Г. Г. Чмерук; О. О. Стороженко // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2019. – № 24. Вип. 4. – С. 164-169.
 36. Шебанін В. С. Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки / В. С. Шебанін. // Економіка АПК. – 2019. – № 10. – С. 18-25.

Довідка виконана 26.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031