Україна і Болонський процес

Україна і Болонський процесс

1. Бабин І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. І. Бабин // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 61-71.
2. Бєліков С. Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Бєліков // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 17-27.
3. Болонський процес : 10 років потому // Світ фізики. – 2009. – № 2. – С.14-17.
4. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти : доповідь міністра освіти і науки на розширеній підсумковій колегії МОН України / І. Вакарчук // Вища школа. – 2009. – № 4.– С. 3-30.
5. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук ; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2004. – 382 с.
6. Головатий М. Болонські домовленості в українському контексті / М. Головатий // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 грудня.
7. Гресь Н. Юридичний погляд на сучасні документи про вищу освіту : [вища освіта і Болонський процес] / Н. Гресь // Освіта і управління. – 2010. – № 3-4. – С. 53-60.
8. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 58-63.
9. Жижко Т. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С.28-35.
10. Загірняк М. Болонський процес і вища технічна освіта / М. Загірняк // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 14-20.
11. Інтеграція навчального процесу та науково-дослідної роботи відповідно до вимог Болонського процесу : досвід роботи / МОН України. Київський національний університет технологій та дизайну. – К. : Поліграфія КНУТД, 2006. – 13 с.
12. Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес : проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу / Л. Калмикова // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 61-63.
13. Катюк Я. Болонський процес : інтеграція та демократизація / Я. Катюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С. 12-14.
14. Левківський К. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості / К. Левківський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 5-14.
15. Литвин Ю. Провал чи старт? : щоб уникнути краху Болонського процесу, студенти пропонують свій варіант його впровадження / Ю. Литвин // День. – 2009. – № 227. – С. 6.
16. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 11-25.
17. Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України : час дискусій і час дій / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 5-17.
18. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / укл. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. – К. : Освіта України, 2004. – 59 с. – Бібліогр.: с. 52-60.
19. Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С.94-102.
20. Науменко У. Європейський вектор розвитку: стратегія для України : Болонський процес і Україна / У. Науменко // Вища освіта України. – 2008. – № 3.– С. 31-36.
21. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу : до VI міністерської конференції // Вища школа. – 2009. – № 3. –
С. 3-25.
22. Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. Вип. 61 / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2010. – 185 с. – Бібліогр.: с.177.
23. Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 63 Ч.1 / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти.– К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – 117 с.
24. Олійник А. Поняття і реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій / А. Олійник // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 42-49.
25. Освіта та наукова діяльність в світлі вимог Болонського процесу : (з досвіду роботи Тернопільського нац. педуніверситету ім. В. Гнатюка) / Тернопільський національний педуніверситет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ВПЦ Тернопільського НПУ ім. В. Г. Гнатюка, 2005. – 20 с.
26. Основні засади розвитку вищої освіти України / [за ред. І. О. Вакарчука ; упор. : В. Д. Шинкарук [та ін.]. – К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Ч.4. – 172 с.– Бібліогр. : с. 52-60
27. Паршакова О. Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процессу / О. Паршакова // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 36-43.
28. Проблеми освіти : наук. - метод. зб. Вип. 45 : Болонський процес в Україні. – Ч.1 / МОН України ; НМЦ ВО МОН України. – К., 2005.– 192 с.
29. Проблеми освіти : наук. - метод. зб. Вип. 46 : Болонський процес в Україні . – Ч. 2 / МОН України ; НМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – 200 с.
30. Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак // Рідна школа. – 2008. – №9. – С. 56-58.
31. Семчук Я. М. Впровадження Болонських декларацій у практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я. М. Семчук // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №6. – С. 18-20.
32. Солодков В. Соціологічні аспекти Болонського процесу / В. Солодков // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С. 3-12.
33. Степко М. Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 75-81.
34. Степко М. Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – №1.– С. 34-39.
35. Стрельніков В. Дидактичне проектування у контексті Болонського процесу / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 4. – С. 21-31.
36. Таланова Ж. Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні : Болонський процес і Україна / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2008. – №1. – С. 18-23.
37. Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? / Ж. Таланова // Вища школа. – 2010. – № 7-8. – С. 96-106. – Бібліогр.: с. 104.106.
38. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12-24.
39. Черевичний Г. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу / Г. Черевичний // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 85-94.
40. Яновський М. Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи" : педагогічна психологія / М. Яновський // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С. 108-112.

Довідка виконана 19.01.2012. Виконавець Тягай А.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031