Українська вишивка

Українська вишивка

1. Беркун О. Народна вишивка / О. Беркун // Початкова освіта. – 2005. – №4. – Вкладка.
2. Вишивання : навчання початкових класів // Позакласний час. – 2006. – №15-16. – С. 94–98.
3. Воїтелєва Г. На згадку про рідне місто: мистецтво вишивки / Г. Воїтелєва, Л. Рекун // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – №5. – С. 8–9.
4. Волинець Л. Обрядові рушники / Л. Волинець // Українська культура. – 1994. – №7–8. – С. 32.
5. Гасюк Е. О. Художественное вышивание : альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 3-е изд.,перераб. и доп. – К : Вища школа, 1984. – 247с. – Текст парал. на укр. и рус. языках
6. Гончар І. Український рушник / І. Гончар // Наука і культура. Україна: щорічник. – К., 1988. – Вип.22. – С. 422–429.
7. Зайченко В. Сюжетні вишивки на рушниках / В. Зайченко // Родовід. – 1997. – Ч.16. – С. 89–92.
8. Захарчук-Чугай Р. В. Вишивка / Р. В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли УРСР. – К., 1986. – С. 9–19.
9. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка : Зах. обл. УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. - К. : Наук. думка, 1988. - 190 с.
10. Из истории вышивки // Школа и производство. – 2003. – № 3. – С. 52.
11. Івченко Г. Магія українського орнаменту : [рушник в українській обрядовості] / Г. Івченко // Літературна Україна. – 2005. – 28 липня. – С. 8.
12. Кара-Васильєва Т. Біографія української вишивки / Т. Кара-Васильєва // Наука і суспільство. – 1988. – №1. – С. 46–48.
13. Кара-Васильєва Т.В. Історія української вишивки / Т. В. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 2008. – 464с. : іл. – Текстівки парал. англ., рез. англ., рос. та фр.
14. Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво / Т. Кара-Васильєва // Людина і світ. – 1996. –№11–12. – С. 9–12.
15. Кара-Васильева Т.В. Учитесь вышивать / Т. В. Кара-Васильева, А. А. Заволокина. – К. : Реклама, 1988. – 96с. : с илл.
16. Китова С. Вишивана літера, число і слово : [розшифровуючи тайнопис українського рушника] / С. Китова // Українська мова й література в середній школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – №5. – С. 175–180.
17. Коновець С. Український рушник – символ праці й краси / С. Коновець // Початкова школа. – 1997. – №1. – С. 61–64.
18. Личковах В. «Я птах»: естетика архаїчно–сакрального святовідношення в українському вишивальництві / В. Личковах // Образотворче мистецтво. – 1999. – №1–2. – С. 48–49.
19. Маркуцкая С. Э. Методика обучения современным технологиям вышивки / С. Э. Маркуцкая // Школа и производство. – 2005. – №5. – С. 23–29.
20. Мельничук Ю. Роздуми про вишивку / Ю. Мельничук // Українська культура. – 2002. – №7. – С. 24–25.
21. Мороз О. Проектування та виготовлення виробів у процесі вивчення української народної вишивки / О. Мороз // Трудова підготовка в закладах освіти України. – 2005. – №3. – С. 8–12.
22. Нестеркова О. Орнаментальні діалоги : [про українську вишивку ХVІІІ–поч. ХХ ст.] / О. Нестеркова, К. Кисляков // Культура і життя. – 1999. – 4 грудня. – С. 4.
23. Орел Л. У веселковій гамі кольорів : [мистецтво вишивки] / Л. Орел, Л. Стогнота // Українська культура. – 2008. – №3. – С. 34–35.
24. Панченко Л. М. Вишивання : альбом / Л. М. Панченко. – К. : Техніка, 1990. – 22с. : 80с.: іл.
25. Савка Л. Регіональні особливості української вишивки / Л. Савка // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №3. – С. 49–52; № 4. – С. 25–28.
26. Савка Л. Формування національної самосвідомості у студентів на заняттях з української народної вишивки / Л. Савка // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №5. – С. 42–49.
27. Сидор О. Стародавні шви української вишивки / О. Сидор // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – №3. – С. 47–49.
28. Сиротинко Т. Вишивання писанок / Т. Сиротинко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. – №1. – С. 20–23.
29. Соколовська К. Традиційні художні символи вишивки і пісенного фольклору / К. Соколовська // Персонал. - 2008. - №1. - С. 114-118.
30. Сорокина Л. М. Учись вишивать : альбом / Л. М. Сорокина. – 5-е изд. – К. : Рад. школа, 1989. – 78с. : ил.
31. Струнка М. Л. Українська народна вишивка : [з історії художніх промислів] / М. Л. Струнка // Радянська школа. – 1990. – №5. –С. 47–49.
32. Сушко В. Українське вишивання на Слобожанщині XIX–XX ст. / В. Сушко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №6. – С. 66–70.
33. Теліженко О. Майстерні народної вишивки / О. Теліженко // Родовід. – 1991. – № 2. – С. 21–27.
34. Філатова Г. В. Український рушник / Г. В. Філатова // Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю зб. – К., 1999. – С. 7–15.
35. Цибульова Г. К. Ручне вишивання / Г. К. Цибульова, Г. Ф. Гаврилова. – К. : Техніка, 1982. – 55с.
36. Чарівний світ вишивки. : каталог виставки Лариси Шустерман. / авт-укладач Н. Б. Захарова. – К. : НБУ, 2004. – 11с.
37. Черноморец А. Д. Вышивка в современном костюме / А. Д. Черноморец. – К. : Реклама, 1987. – 102с. : илл.
38. Шикова Д. П. Создание схем вышивки на компьютере / Д. П. Шикова, Л. П. Жиркова // Шк. и пр-во. – 2003. – № 8. – С. 40–41.
39. Яременко Г. Мистецтво вишивання – різновид народної творчості / Г. Яременко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №3. – С. 22–24.
40. Ясько Г. Рушник – родинний оберег / Г. Ясько // Трудове навчання. – 2008. –№9. – С. 29–32.

Довідка виконана 24.10.2011 . Виконавець Віжічаніна Л.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930