Українські народні музичні інструменти

Українські народні музичні інструменти

1. Архімович Л. Нариси з історії української музики / Л. Б. Архімович. - К. : Мистецтво, 1964. – Ч. I. - 309 с.
2. Вертков К. Атлас музыкальных инструментов народов СССР / К. Вертков, Г. Благодатов, Э. Язовицкая. - М. : Госмузиздат, 1963. - 275 c.
3. Гуменюк А. І. Дещо про взаємозв’язки української народної музичної культури з музикою інших народів / А. І. Гуменюк // Народна творчість та етнографія. – 1962. - № 3. – С. 90.
4. Гуменюк А. І. Українські народні інструменти / А. І. Гуменюк // Соціалістична культура. – 1957. - № 2, 3, 5; 1958. - № 2.
5. Гуменюк А. I. Українські народнi музичнi інструменти / А. І. Гуменюк. - К.: Наук. думка, 1967. - 243 c.
6. Гурнак В. Терниста доля кобзарства / В. Гурнак // Іменем закону. - 2009. - № 27. - С. 14.
7. Довженко В. Д. Нариси з історії української радянської музики / В. Д. Довженко.  - К. : Муз. Україна, 1957. – Ч. I. – 237 с.
8. Емець В. Кобза та кобзарі / В. Емець. - К. : Муз. Україна, 1993. - 111 c.
9. Золотарьова О. І. Українські народні інструменти / О. І. Золотарьова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2010. - №5. - С. 39-42.
10. Іванчук Ф. I. Павло Носач / Ф. І. Іванчук // Народна творчість та етнографія. – 1965. -№5. – С. 63.
11. Комаренко В. А. Український оркестр народних інструментів / В. А. Комаренко. - К. : Держвидав образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1960. – 83 с.
12. Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець; худ. В. Кирилюк - Вінніпег (Канада): Накладом автора, 1963. - 168 с.
13. Кучерук В. Народний музичний інструмент України : наук.-метод. посіб. / В. Кучерук.- Луцьк : Ред.-вид. від. Волинського держ. ун-ту, 1997.- 122 с.
14. Лавров Ф. І. Кобзарі: нариси з історії кобзарства України / Ф. I. Лавров. - К.: Мистецтво, 1980. - 254 c.
15. Лисенко М. В. Народні музичні інструменти на Україні / М. В. Лисенко; ред. М. Т. Щоголь. - К. : Мистецтво, 1955. – 62 с.
16. Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / Н. В. Лисенко; ред. М. Гордійчук - К.: Муз. Україна, 1978. - 94 с.
17. Макаренко О. П. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Макаренко. - Миколаїв: Ред.-видав. вiддiл МДПУ, 2001. - 166 c.
18. Назарова Д. Г. Народні музичні інструменти та використання їх у звичаях, обрядах,фольклорі і літературі : доповідь / Д. Г. Назарова // Позакласний час. - 2002. - №4. - С. 76-82.
19.  Незовибатько О. Цимбали та їх настроювання / О. Незовибатько // Соціалістична культура. – 1962. - № 3. – С. 29.
20. Олійник В. "Козяча пісня" української автентики / В. Олійник // Музеї України. - 2008. - № 3/4. - С. 38-39.
21. Омельченко А. Ф. Бандура і мистецтво бандуристів за Радянського часу / А. Ф. Омельченко // Народна творчість та етнографія. – 1965. - №4. –
С. 32.
22. Омельченко А. Сріблясто дзвенять бандури / А. Омельченко // Соціалістична культура. - 1965. - № 9. – С. 26.
23. Полотай М. Мистецтво кобзарів Радянської України / М. Полотай // Радянська музика. – 1940. - № 6. – С. 23.
24. Українські народні музичні інструменти / Илл. Л. М. Черкаський.  - К. : Мистецтво, 1990. - 15 c.
25. Українські народні музичні інструменти // Пам'ятки України: Історія та культура.- 1995.- №1.- С.20-31.
26. Черкаський Л. М. Українські народні музичні інструменти/ Л. М. Черкаський; ред. С. К. Кашка, передм. В. Гуцал - К.: Техніка, 2003. - 262 с.
27. Шевченко О. "Банда бандуристів": (Інструменти "русского народа"-українські варіації. Історія музичних інструментів) / О. Шевченко // Політика і культура. - 2004. - №19. - С. 36-38.
28. Щерба Т. Українські народні музичні інструменти / Т. Щерба // Позакласний час. - 2004. - №13-14. - С. 36-38.
29. Щоголь М. Кобзар Володимир Перепелюк / М. Щоголь // Народна творчість та етнографія. – 1960. - № 4. – С. 89.

Довідка виконана 02.11.20112. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

ке
28.11.2013 14:14

 4ка

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930