Українські політичні партії у революції 1905-1907 рр.

Українські політичні партії у революції 1905-1907 рр.

1. Бойко О. Д. Історія України : посіб. / О. Д. Бойко ; ред. В. А. Сучек. – К. : Академвидав, 2003. – 656 с.
2. Довідник з історії України А-Я : посiб. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. I. З. Пiдкова, Р. М. Шуст. - К. : Генеза, 2001. - 1136 c..
3. Клісник В. Український рух в Австро-Угорщині / В. Клісник // Історія України. - 2001.- №40-41. – С. 3-5.
4. Козицький М. Ю., Поліщук О. В.  Національно-політична думка на Україні (кінець XIX – поч. XX ст.) // Наукові праці з питань політичної історії : Міжвід. наук. зб. - К. : Либідь, 1992. - Вип. 172 . - С. 3 -14.
5. Крижанівська О. Масонство в Україні на початку XX століття / О. Крижанівська // Історія України. - 1997. - №15. - С. 3-6.
6. Лановик Б. Д. Історія України : навч. посiб. для вузiв  / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – К. : Знання, 2000. – 460 с.
7. Остафійчук В. Ф. Історія України. Сучасне бачення : навч. посіб.  / В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання-Прес, 2002. – 348 с.
8. Полонська-Василенко Н. Історія України : від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1995. - Т.2. – 606 с.
9. Попович М. Українські ліберали / М. Попович. А. Фінько // Сучасність. - 1993. - № 11. - С. 71-87.
10. Рент О. Потенціал національного відродження України в імперську добу / О. Рент // Історія України. - 2001. - №42. – С. 4-5.
11. Сарбей В. Етапи формування української свідомості (кінець XVIII – поч. XX ст.) / В. Сарбей // Історія України. - 1997. -  № 3. - С. 1, 4-5 ; №4. - С. 1,4-5.
12. Субтельний О. Україна : історія. Війна і революція // Сторінки історії України XX століття : посіб. для вчителя / О. Субтельний. - К. : Либідь, 1992. - С. 5-45.
13. Сусоров С. За межею : революційність та криміналітет  / С. Сусоров // Історія України. - 2004. - №4. - С. 1-5.
14. Шморгун М. П. Національно-визвольний рух на Україні на початку XX століття // Наукові праці з питань політичної історії : Міжвід. наук. зб. - К. : Либідь, 1992. - Вип.173. - С.3 -12.
15. Шморгун М. П. Політичні партії України на початку XX століття // Наукові праці з питань політичної історії : Міжвід. наук. зб. - К. : Либідь,1992. - Вип. 172. - С.14 -25.

Довідка виконана 31.05.2011. Виконавець Тягай А. . Виконавець Тягай А... 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30