Виникнення та розвиток інституту медіації

Виникнення та розвиток інституту медіації

  1. Аракелян Р. Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України / Р. Ф. Аракелян // Право і суспільство. - 2015. - № 4 ч.4. - С. 203-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  2. Виноградова О. І. Проблеми запровадження інституту медіації / О. І. Виноградова // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 10. - С. 34-37. - Бібліогр. в підрядк. прим.
  3. Коваль М. В. Запровадження інституту медіації неповнолітніх: стан та перспективи розвитку в контексті національного адміністративно-процесуального законодавства / М. В. Коваль, Є. Ю. Колосовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - № 22 ч.2 т.2. - С. 203-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  4. Красіловська З. В. Історичні передумови виникнення та розвитку інституту медіації / З. В. Красіловська // Молодий вчений. - 2015. - № 6 ч.3. - С. 114-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  5. Пелюх Т. П. До питання про принципи медіації / Т. П. Пелюх, В. В. Рєзнікова // Актуальні питання публічного та приватного права. - 2016. - № 1. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  6. Рибалка О. В. Розвиток інституту медіації як інструменту відновного судочинства в контексті реформування Кримінального процесуального законодавства України / О. В. Рибалка // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. - 2013. - № 2-2 т. 26. - С. 331-336. - Бібліогр. наприкінці ст.
  7. Шершун К. П. Особливості впровадження інституту медіації: європейський досвід / К. П. Шершун // Часопис Київського університету права. - 2010. – № 4. - С. 356-360. - Бібліогр. у кінці ст.
  8. Ясиновський І. Г. Компетентнісні характеристики медіатора: теоретико-правовий аналіз / І. Г. Ясиновський // Право і суспільство. - 2015. - № 5 ч.2. - С. 79-83. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 05.09.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930