Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Політичні науки Волонтерський рух як прояв громадсько-політичної активності

Волонтерський рух як прояв громадсько-політичної активності

Волонтерський рух як прояв громадсько-політичної активності

 1. Антонова О. Р. Особливості функціонування сімейного волонтерства в Україні / О.Р. Антонова // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 31-36.
 2. Білий Д. Д. Волонтер: [зб. творів] / Д.Д. Білий; ред. С.С. Коцуляк. – Донецьк : Проспект-Прес, 2013. – 286 с.
 3. Буздуган Я. Еволюція світового волонтерського руху / Я. Буздуган; О. Никонович // Віче. – 2013. – № 12. – С. 7-10.
 4. Ванюшина О. Ф. Волонтерський рух в Україні: еволюція, сучасний стан та статус [Електронний ресурс] / О. Ф. Ванюшина // Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vnaou_2015_1_50%20(1).pdf
 5. Вашкович В. В. Волонтерська діяльність у змісті соціальної функції держави: монографія/ В. В. Вашкович; В. В. Манзюк, В. М. Рошканюк. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2019. – 199 с.
 6. Вашкович В. Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги / В. Вашкович // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – С. 44-47.
 7. Волонтери. Мобілізація добра: збірка / Г. Вдовиченко, К. Бабкіна, Л. Денисенко, І. І. Карпа; уклад. І. І. Карпа. – Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. – 253 с.
 8. Волонтерство – шлях до успіху / Сумська міська громадська організація "Центр європейських ініціатив"; кер. проекту А. Ковбасюк – Суми : [б. в.], 2011. – 53 с.
 9.  Волонтерство як суспільне явище з точки зору активної молоді: [збірка] / ред.-упоряд. Л. Кудіна, ред.-упоряд. О. Рязанцева. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. – 71 с.
 10.  Волонтерські ініціативи / Регіональна непідприємницька громадська організація "Центр Соціального Партнерства". – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – 62 с.
 11.  Закон України «Про волонтерську діяльність» : від 27.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – С. 13.
 12.  Івженко І. Б. Зарубіжний досвід залучення волонтерських рухів до взаємодопомоги на місцевому рівні / І. Б. Івженко // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 174-178.
 13.  Карпяк О. Громадянське суспільство у сучасній Україні (політико-правовий аспект) / О. Карпяк // Вісник Львівського університету. – 2017. – № 14. – С. 126-133.
 14.  Корнієвський О. А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О. А. Корнієвський; Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 95-100.
 15.  Кривенко Ю. В. Благодійна та волонтерська діяльність: спільне та відмінне / Ю. В. Кривенко // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1 ч. 3. – С. 594-597.
 16.  Подолянчук Д. С. Чинники формування ціннісних орієнтацій студентів, які беруть участь у волонтерському русі / Д.С. Подолянчук // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 1 т. 1. – С. 168-172.
 17.  Серцем покликані до милосердя: до Міжнародного дня волонтерів // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2012. – № 4. – С. 75-81.
 18.  Тіт О. Суспільні рухи як форма громадянського активізму в cучасній Україні / О. Тіт // Вісник Львівського університету. – 2019. – № 24. – С. 204-211.
 19.  Україна. Кабінет Міністрів. Положення про волонтерську діяльність у сфері соціальних послуг : від 10 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – С. 144.

Довідка виконана 14.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930