Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Впровадження новітніх інноваційних технологій на уроках історії та правознавства

Впровадження новітніх інноваційних технологій на уроках історії та правознавства

Впровадження новітніх інноваційних технологій на уроках історії та правознавства

1. Авдимирець Л. Акмеологічна модель навчання як засіб формування успішної особистості / Л. Авдимирець // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 9/10(берез. - С. 13-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Антоненко В. О. Використання елементів історичного театру як складова частина виховання полікультурної компетентності на уроках історії / В. О. Антоненко // Історія та правознавство. - 2011. - N 5. - С. 17-20.
3. Баханов К. О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К. О. Баханов; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2005. - 125 с. : табл.
4. Бережна Т. Образне сприйняття інформації на уроках історії / Т. Бережна // Історія в рідній школі. - 2014. - N 1. - С. 26-30.
5. Бівар Блек Луїза Марія де. Працюючи з візуальними джерелами / Л. М. Бівар Блек // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. . - 2012. - N 1. - С. 8-10.
6. Богдановська Л.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Л. Богдановська // Рідна школа. - 2013. - N 3. - С. 62-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Бондаренко Я. Г. Основи правознавства : 11 кл.: розробки уроків, календар. планування, метод. рек. / Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2008. - 142 с. : табл.
8. Войтович І.  Як організувати учнівське дослідницьке проектування з історії (з досвіду роботи) / І. Войтович // Історія в школі. - 2013. - N 11/12. - С. 31-32.
9. Волуца Л. Використання елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії / Л. Волуца // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2014. - N 9(трав.). - С. 11-13.
10. Гольденберг Я. Інтегрований колективний проект старшокласників як важлива складова проектної технології / Я. Гольденберг // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2011. - N 17(трав.). - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Гриценко А.  Роль шкільного вчителя у формуванні інформаційної компетентності в старшокласників / А. Гриценко // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 12. - С. 34-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко // Історія в рідній школі. - 2014. - N 2. - С. 31-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Гук О. Можливості MS POWERPOINT при створенні мультимедійних дидактичних ігор з історії / О. Гук // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 12. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Дементієвська Н.  Навчальні мультимедійні презентації як засіб розвитку мислення учнів / Н. Дементієвська, Н. Морзе // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2013. - N 13(лип.). - С. 1-3. ; № 17 . - С. 1-4. - Вкладка.
15. Десятов Д. Л.  Використання мережевих технологій як засобу організації кооперативної діяльності учнів в процесі навчання / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2013. - N 28. - С. 2-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Десятов Д.Л.  Дидактичний потенціал віртуальної навчальної спільноти / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2014. - N 4/5(лют. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Десятов Д. Л. Методика використання відеосвідчень на уроках історії / Д. Л. Десятов // Історія та правознавство. - 2010. - N19/20/21. - С. 25-29.
18. Десятов Д. Л. Методика використання наочності на уроках історії стародавнього світу / Д. Л. Десятов ; вступ. ст. К. О. Баханова, голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2009. - 144 с. : табл.
19. Десятов Д.  Використання Інтернет-ресурсів вчителем історії / Д.  Десятов // Історія в школі. - 2009. - № 4. - С. 37-42. - Бібліогр. у кінці ст.
20. Десятов Д.  Використання мережевого геосервісу Google-Maps в процесі навчання історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2013. - N 6. - С. 22-24.
21. Десятов Д. Використання блогу як медіа-освітньої технології в процесі навчання історії (на прикладі теми: "Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)" / Д. Десятов // Історія в школі. - 2011. - N 3. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Десятов Д. Використання веб-квесту як методу розвитку дослідницьких умінь учнів у процесі навчання історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2012. - N 9. - С. 22-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Добриця М. В.  Використання історичного кіно на уроках історії / М. В. Добриця // Історія та правознавство. - 2013. - N 5. - С. 5-8 : табл.
24. Карпенко А. Місце і роль відеоносіїв на уроках історії / А. Карпенко // Історія в школі. - 2012. - N 2. - С. 42-43.
25. Колісніченко С.  ІК-компетентність учителя історії / С. Колісніченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - N 7. - С. 51-55.
26. Коляда І.  Методика організації та проведення уроку - історичного брейн-рингу: "Кирило-Мефодіївське товариство. Микола Костомаров" / І.  Коляда, М.  Главацький // Історія в школі. - 2010. - N3. - С. 37-42.
27. Косем, Д.  Як використовувати нові технології при розгляді чутливих питань в історії / Д. Косем // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2012. - N 1/2(січ. - С. 9-10.
28. Кулеш Т. А.  Теорія та практика сучасного вчителя історії в світлі освітніх інновацій ХХІ століття / Т. А. Кулеш // Все для вчителя. – 2012. - № 11/12. – С. 37-40. - 2013. - N 2(лют.). - С. 57-60.
29. Кульбаба Л.  Ігрові креативні технології на уроках історії / Л.  Кульбаба // Історія України. Шкільний світ. - 2009. - N43(листоп.). -спецвипуск.
30. Мамонов Г.  Нестандартна наочність з історії / Г. Мамонов // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 20(жовт.). - С. 11-12.
31. Мельник О.  Історія в сільській школі: адаптація традиційних та інноваційних методів навчання історії в умовах однокомплектної сільської школи / О. Мельник // Історія України. Сер. Шкільний світ. - 2014. - N 10(трав.). - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Мілютін І.  Практика використання ІКТ на уроках історії / І. Мілютін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - N 2. - С. 19.
33. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії : навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа : Тріада+, 2007. - 191 с.
34. Мокрогуз О. Методичні засади використання мультимедійної презентації / О. Мокрогуз // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 4. - С. 35-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
35. Мокрогуз О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Мокрогуз, В. Тандура // Історія в сучасній школі. - 2013. - N 3. - С. 27-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
36. Мокрогуз О. Оптимізація сучасного уроку на інноваційних засадах: технологія досвіду / О. Мокрогуз // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2012. - N 15(квіт.). - С. 14-19 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
37. Мороз П.  Особливості реклами як історичного джерела (методика роботи в умовах дослідного навчання) / П. Мороз // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. - 2013. - N 5. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Москаленко Н.  Інтегрований урок: історія та математика. 5-й клас / Н. Москаленко, О. Гнатова // Математика. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 48(груд.). - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Москаленко О.  Кабінет історії, правознавства та українського народознавства / О. Москаленко // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 22(листоп.). - С. 26-29.
40. Муза О.  Начала електронного громадянського суспільства в Україні на прикладі шкільного правознавства / О. Муза // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 20(жовт.). - С. 1-3. - Вкладка.
41. Нікора А. О.  Сучасні технології навчання історії / А. О. Нікора // Історія та правознавство. - 2014. - N 13/14. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
42. Побережник О.  Джерела інформації: засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. Побережник // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 7(квіт.). - С. 8-11.
43. Подобєд О. Віртуальні навчальні екскурсії історичними просторами України та зарубіжних країн / О. Подобєд // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 6. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
44. Приседська І. В.  Метод інтелект-карт у викладанні шкільного курсу історії / І. В. Приседська // Історія та правознавство. - 2014. - N 4/5(лют. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
45. Романова Л. Г. Чи впливає застосування мультимедійних технологій на структуру уроку / Л. Г. Романова // Історія та правознавство. - 2014. - N 24. - С. 6-7 : табл.
46. Сігітов А.  Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у процесі навчання історії: практичний аспект / А. Сігітов // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2013. - N 11(черв.). - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
47. Скрябіна Т.  Модель формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії / Т.  Скрябіна // Рідна школа. - 2008. - N3/4. - С. 22-24. - Бібліогр. у кінці ст.
48. Степанченко М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення навчання історії та правознавства: практичний аспект / М. Степанченко // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 20(жовт.). - С. 4-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
49. Танцюра А. І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А. І. Танцюра; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2005. - 96 с. : табл.
50. Тукало Е. П.  Формування інформаційної компетентності через роботу з історичними джерелами / Е. П. Тукало // Історія та правознавство. - 2013. - N 26. - С. 5-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
51. Хворостенко С.  Використання інтернет-ресурсів на уроках історії / С. Хворостенко // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 10. - С. 24-28 : ил.
52. Швидько Г. К. Питання держави та права в курсі історії України : з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Г. К. Швидько ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2006. - 128 с.
53. Шкатула О. В. Візуальне джерело - як засіб історичного дослідження / О. В. Шкатула // Історія та правознавство. - 2007. - N32(листоп.). - С. 8-11. - Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 03.03.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930