Головна Новини Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко

Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко

24.03.2024 10:58

24 березня 2024 року виповнюється 120 років від дня народження Ярослава Івановича Стешенка – відомого українського книгознавця та бібліографа.

У 1920 р. він закінчив гімназію в Києві та бібліотечні курси, навчався на факультеті профосвіти літературного циклу Київського вищого інституту народної освіти ім. М. П. Драгоманова (1920-1921). У 1930 р. закінчив Київський інститут народного господарства.

У 1919-1920 рр. працював робітником на книжковому складі Дніпросоюзу; у 1920-1922 рр. – інструктором, бібліотекарем-спеціалістом відділу каталогізації, одночасно, з червня 1922 р., – відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (ВБУ) при Українській академії наук (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); у 1922–1923 рр. – помічником завідувача книгарні Українського Червоного Хреста. Приймав бібліотеку митрополита Флавіана та фундаментальну бібліотеку Києво-Печерської лаври у процесі їх передання до ВБУ (серпень 1921 р.). Зі створенням Українського наукового інституту книгознавства з травня 1923 р. по 1928 р. працював у цій установі на посадах старшого бібліографа, керівника секції, наукового співробітника, одночасно був секретарем журналу «Бібліологічні вісті».

Брав участь у підготовці та проведенні Першої Всеукраїнської виставки друку в 1923 р. Учасник багатьох книгознавчих нарад, конференцій і з’їздів у Києві, Харкові, Москві; один із організаторів, член ради, скарбник Українського бібліологічного товариства при Всеукраїнській академії наук (1928-1929), член Бібліографічної комісії Наукового Товариства ім. Шевченка у м. Львові (з 1923 р.), дійсний член Російського бібліографічного товариства при Московському університеті (з 1928 р.) та Ленінградського товариства бібліофілів (з 1929 р.), Науково-дослідної комісії бібліотекознавства і бібліографії ВУАН (до грудня 1929 р.), член-кореспондент Ленінградського товариства екслібристів.

У 1928-1929 рр. продовжив роботу у Всенародній бібліотеці України на посаді наукового співробітника. Після проходження військової служби з 1932 р. працював в Українській книжковій палаті в Харкові.

Я Стешенко підготував низку ґрунтовних бібліографічних праць, що не вийшли друком: «Бібліографія української бібліографії та бібліології», «Бібліографія історії українського друкарства», «Бібліографічний покажчик книг, надрукованих українською мовою на території Росії у 1798-1916 рр.» (вміщував понад 4 тис. позицій; варіант роботи зберігся у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України); упорядкував покажчики творів Г. Нарбута, праць С. Маслова, разом з М. Іванченком уклав «Систематичний каталог видань Всеукраїнської Академії наук, 1918–1929» (1930).

Був членом редколегії збірника, присвяченого Г. Нарбуту (наклад знищено в 1933-1934 рр.). Машинопис «Репродукції з робіт Г. І. Нарбута» зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Ярослав Іванович мав виразно проукраїнські погляди, через що регулярно піддавався переслідуванням. Уперше був заарештований у 1921 р. в 17-річному віці за звинуваченням у причетності до контрреволюційної молодіжної організації; невдовзі звільнений за відсутністю доказів будь-якої його вини. Удруге – за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації «Козача Рада» і з таким само наслідком – у 1923 р. У 1929 р. Я. Стешенка ув’язнили у справі «Спілки визволення України» (винним себе не визнав), з попереднім вироком – 10 років заслання, звільнили 1930-го р. за відсутністю складу злочину. Наступний арешт – у Харкові, у справі «археологів-жупанів» (1933), за вироком суду висланий на поселення до Уральська (нині – Орал) у Західному Казахстані; там за повторним, більш суворим вироком у 1936 р. засуджений до виправно-трудових робіт у концтаборі на Колимі, де й загинув у 1939 р. Реабілітований у вересні 1958 р.

Для більш детального вивчення діяльності Я.І. Стешенка пропонуємо ознайомитися з такими джерелами:

  1. Гураль О. Колекція екслібрисів Ярослава Стешенка / О. Гураль // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 10. – С. 50-55. – Бібліогр. наприкінці ст.
  2. Кірієнко О.В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі). // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / відп. ред. Н. П. Марченко; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 1996. – Вип. 6. – С. 274-288.
  3. Набок С. Ярослав Стешенко: життєвий шлях і творчий доробок / С. Набок // Історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 95-103. – Бібліогр. у кінці ст.
  4. Стешенко Ярослав Іванович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. –1941 р. : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 428–429. 
  5. Стрішенець Н.В. Ярослав Стешенко: "...Чекати на мене... божевільна і марна вигадка" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О.С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К. : НБУВ, 1998. – Вип. 2. – С. 95-106.

Календар подій

1 2 3 4 567
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18192021
22232425262728
2930