Збереження національної ідентичності України

Збереження національної ідентичності України

 1. Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження / Є. Бистрицький // Філософська думка. – 2013. – № 4. – С. 41-61.
 2. Білий О. Ідентичність і національна держава / О. Білий // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 52-56
 3. Віхров М. Примус до злочину: Чому «етнічну злочинність» породжують не етноси, а умови, у які вони потрапляють, і що з цим робити  / М. Віхров // Український тиждень. – 2018. – № 28. – С. 22-23.
 4. Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 3/4. – С. 2-57.
 5. Козловець М. Ідентичність: сакральне та профанне / М. Козловець // Філософська думка. – 2008. – № 4. – С. 136-149.
 6. Литвиненко О. Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду / О. Литвиненко // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 136-143.
 7. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України // Національна безпека і оборона. – 2017. – № 1/2. – С. 2-94.
 8. Перотті А. Виступ на захист полікультурності. / А. Перотті. – Львів : Кальварія, 2001. – 128 с.
 9. Ровенчак  О. Ідентичність потенційного мігранта та міграційна ідентичність: формування і відповідні практики / О. Ровенчак; О. Химович // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. – № 2. – С. 97-116.
 10. Тищенко Ю. Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до політичного чинника у сфері міжетнічних відносин / Ю. Тищенко // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 62-68.
 11. Ткаченко В. Ідентичність України: з поглядом у майбутнє / В. Ткаченко // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (Київ). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –  К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 1997. – 2014. – С. 216-236.
 12. Угрин Л. Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Сер., Філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 12. – С. 253-260.
 13. Цирфа Ю. А. Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави в ареалі культурних відмінностей / Ю.А. Цирфа // Держава і право. Сер. Юридичні науки. – 2019. – № 86. – С. 377-387.

Довідка виконана 07.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1234
567 8 91011
121314151617 18
192021 22 23 24 25
2627 28 293031