Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Виховання здорового способу життя учнівської молоді

Виховання здорового способу життя учнівської молоді

Виховання здорового способу життя учнівської молоді

 1. Бережна Т. Моделювання здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: обґрунтування структури і критеріїв. Рідна школа. 2016. № 1. С. 37-42.
 2. Берзінь В. І. Психогігієнічне та психофізіологічне обгрунтування організації збереження та зміцнення здоров'я учнівської молоді. Дефектологія. 2012. № 2. С. 19-21.
 3. Білецька М. Формування здоров'язбережувального середовища: санітарно-гігієнічні вимоги. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2014. № 14. С. 4-25.
 4. Бойченко Т. Здоров'язберігаюча компетентність як ключова в освіті України. Основи здоров'я та фізична культура. 2008. № 11/12. С. 6-7.
 5. Бондар Н., Черкащенко І. Здоров'язбереження у школі. Відкритий урок. 2010. № 3. С. 71-73.
 6. Бондарєва Л. Школа здоров'я та розвитку: упровадження здоров'язбережувальних технологій у НВП. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2016. № 17/18. С. 72-103.
 7. Борецька Н. В. Створення реклами здорового способу життя. Основи здоров'я. 2016. № 1. С. 30-34.
 8. Буц М. А. Формування культури здорового харчування школярів. Молодий вчений. 2017. № 9.1 спец. вип. С. 13-16.
 9. Волобуєва Т. Здоров'язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров'я учнів. Рідна школа. 2012. № 7. С. 35-38.
 10. Галушка І. Організація здоров'яспрямованої діяльності навчального закладу. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2013. № 4(лют.). С. 1-5.
 11. Гончарук О. Л. Формування здоров'язбережувальних компетентностей учнів через запровадження здоров'язбережувальних технологій. Основи здоров'я. 2019. № 6. С. 2-11.
 12. Гречаник О. Є. Сучасні виховні системи і технології виховання. Виховна робота в школі. 2010. № 7. С. 2-6.
 13. Григоренко Г. В. Формування позитивного ставлення учнів до фізичного виховання та здорового способу життя. Інноваційна педагогіка. 2019. № 13 т. 2. С. 86-89.
 14. Грязна С. В. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді .Основи здоров'я. 2018. № 3. С. 6-9.
 15. Дехтієвська О. Здоров'язбережувальні технології: зберігаємо здоров'я молодших школярів. Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. 2017.  № 13. С. 29-38.
 16. Дячук Т. Учимося жити здорово!: збірка тренінгових занять. Здоров'я та фізична культура. Сер. Шкільний світ. 2017. № 9(верес.). С. 6-40.
 17. Єжова О. О. Здоровий спосіб життя: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2010. 127 с.
 18. Завалевський Ю. Готовність учителя до формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура. Рідна школа. 2015. № 9/10. С. 11-16.
 19. Загороднюк В. Даючи знання – збережи здоров'я!: здоров'язбережувальна програма в школі. Здоров'я та фізична культура. Сер. Шкільний світ. 2016. № 5(трав.). С. 21-25.
 20. Єжова О. До питання трактування понять педагогіки здоров'я. Рідна школа. 2017. № 1/2. С. 23-26.
 21. Ємельяненко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП: від «Школи сприяння здоров'ю» до «Школи, дружньої до дитини». Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2017. № 5/6. С. 36-60.
 22. Івановський С. Здоров'язбережувальні технології в ЗНЗ. Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2013. № 13/14. С. 19-37.
 23. Калиниченко Д. О. Здоров'язбережувальні технології як складова навчально-виховного процесу сучасної школи. Молодий вчений. 2016. № 11.1 спец. вип. С. 52-55.
 24. Калениченко І. О. Гігієнічні аспекти збереження здоров'я школярів. Молодий вчений.2016. № 11.1 спец. вип. С. 56-59.
 25. Капінус Т. В. Упровадження здоров'язбережувальних технологій у практику роботи. Основи здоров'я. 2016. № 12. С. 2-4.
 26. Климова В., Корогодіна-Клименко Н., Андрійчук Н. О. Технології збереження здоров'я в школі: особливості впровадження. Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2018. № 4(квіт.). С. 4-7.
 27. Кобан М. Ю. Педагогічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності молодших школярів. Інноваційна педагогіка. 2019. № 12 т. 1. С. 41-44.
 28. Кокойло Ю. У здорових учителів – здорові діти: тренінгові заняття із формування потреби у здоровому способі життя. Здоров'я та фізична культура. Сер., Шкільний світ. 2016. № 7(лип.). С. 36-48.
 29. Кононенко І. О. Формування ціннісного ставлення до здоров'я у школярів. Основи здоров'я. 2016. № 11. С. 33-40.
 30. Котенко П. П. Організація та структура шкільного управління. Управління школою. 2015. № 13/15. С. 20-51.
 31. Коцур Н. Формування здоров'язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах. Рідна школа. 2012. № 11. С. 60-65.
 32. Кошовий С. Бути здоровим – жити здорово!: конференція. Здоров'я та фізична культура. Сер. Шкільний світ. 2018. № 2(лют.). С. 10-20.
 33. Кумпан І. Здоров'язбережувальні технології в сучасній школі: експериментальна діяльність школи сприяння здоров'ю. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2017. № 22(листоп.). С. 27-30.
 34. Курій Л. Здоров'язберігаючий освітній процес. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2014. № 10. С. 26-27.
 35. Кушнір В. Моделювання освітнього середовища ЗНЗ: інформатизація процесу управління. Директор школи. Сер. Шкільний світ.  2017. № 9/10(трав.). С. 4-13.
 36. Лагодюк В. Ю. Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу. Управління школою. 2015. № 22/23/24. С. 30-48.
 37. Левченко І. М. Молодь обирає здоров'я: програма тренінг-курсу зі здорового способу життя для підлітків. Шкільному психологу. Усе для роботи. 2019. № 2. С. 13-20.
 38. Лотоцька Л. Б. Комплексний підхід реалізації політики формування здорового способу життя молоді в навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61 т. 1. С. 85-89.
 39. Мельник С. Інноваційний поступ гімназії: від Школи сприяння здоров'ю – до лідера сучасної освіти. Рідна школа. 2016. № 8/9. С. 12-19.
 40. Мешко Г. М. Формування здоров'язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 1. С. 157-161.
 41. Миздренко О. М. Збереження індивідуального здоров'я підлітків шляхом формування навичок здорового способу життя. Молодий вчений. 2016. № 9.1 спец. вип. С. 118-121.
 42. Мігунов О. Здоровий спосіб життя як норма соціальної поведінки. Відкритий урок. 2014. № 2. С. 46-48.
 43. Мусієнко С. Виховання здорового способу життя в учнів школи-інтернату. Основи здоров'я. 2019. № 3. С. 18-23.
 44. Мусієнко В. Яким має бути здоровий спосіб життя. Здоров'я та фізична культура. Сер., Шкільний світ. 2016. № 12(груд.). С. 13-17.
 45. Омельченко С. Здоров'язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Рідна школа. 2012. № 7. С. 25-28.
 46. Оржеховська В. М. Здоровий спосіб життя: навч.-метод. посіб. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 188 с.
 47. Остапчук О. К. Формування цінності здорового способу життя у вихованців Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Таврійський вісник освіти. 2016. № 2. С. 80-83.
 48. Павлушенко Ф. С. Використання засобів фізичного виховання для зміцнення здоров'я школярів. Основи здоров'я. 2019. № 6. С. 19-27.
 49. Петровська А. В. Проблема формування в учнів потреби в здоровому способі життя. Основи здоров'я. 2019. № 9. С. 8-11.
 50. Підборський Ю. Г. Проблеми формування здорового способу життя в сучасній загальноосвітній школі. Молодий вчений. 2016. № 9.1 спец. вип. С. 134-138.
 51. Полякова О. Будь активним, школяре!: чинники мотивації школярів до регулярної рухової активності. Здоров'я та фізична культура. Сер., Шкільний світ. 2018. № 5(трав.). С. 15-26.
 52. Прибиловська Н. В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічна майстерня. 2013. № 3.  С. 19-26.
 53. Прокопчук О. А. Ми скажемо "так!" здоровому способу життя: усний журнал. Основи здоров'я. 2018. № 2. С. 40-46.
 54. Різник Л. Організація здоров'яспрямованої діяльності закладу освіти. Рідна школа. 2018. № 3/4. С. 41-44.
 55. Рясний О. Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів. Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2014. № 2(лют.). С. 29-30.
 56. Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: позакласна робота: 5-9 кл. К. : Шк. світ, 2007. 128 с.
 57. Свінціцька Л. Формування цінностей здорового способу життя на уроках основ здоров'я. Початкова школа. 2016. № 3. С. 37-39.
 58. Таймасов Ю. С. Сучасні теорія і практика здоров'язберігаючої освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. № 5. С. 129-132.
 59. Таймасов Ю. С. Теоретичний аналіз сутності та змісту здоров'язбереження у психолого-педагогічній літературі. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. Педагогічні науки. 2018. № 63. С. 177-180.
 60. Таргоній-Коваль Р. П. Екологія дитинства – екологія здоров'я: управлінський аспект. Управління школою. 2015. № 19/20/21. С. 38-67.
 61. Тимченко О. Заради майбутнього: програма занять із формування позитивної мотивації до здорового способу життя. Психолог. Сер. Шкільний світ. 2017. № 5/6(берез). С. 24-38. 
 62. Томич І. Культура здоров'я як чинник формування здоров'язбережного середовища школи: з досвіду підготовки та проведення засідання педагогічної ради. Директор школи. Сер., Шкільний світ. 2016. № 23/24. С. 92-103.
 63. Томич І. Упровадження здоров'язбережувальних технологій: проект «Створення моделі Школи сприяння здоров'ю». Директор школи. Сер. Шкільний світ. 2015. № 3. С. 53-57.
 64. Формування навичок здорового способу життя молоді / упоряд. А. Фломбойм. К. : Шк. світ, 2007. 112 с.
 65. Шаповалова В. Формування навичок здорового способу життя. Психолог. Сер. Шкільний світ. 2013. № 19/20(жовт.) С. 7-10.
 66. Шахненко В. І. Здоровий спосіб життя як сукупність чинників здоров’я. Основи здоров'я.2015. № 12. С. 8-12.
 67. Шахненко В. І. Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сім'ї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. 414 с.
 68. Щербина Ж. Ф. Управління процесом упровадження здоров'язбережувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі. Таврійський вісник освіти. 2014. № 4. С. 41-48.
 69. Якимів С. О. Складові здорового способу життя: тренінг для підлітків. Шкільному психологу. Усе для роботи. 2019. № 4. С. 18-22.
 70. Яременко О. О. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку Українського суспільства. Частина 1. Київ: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2004. 164 с.

Уклала: Лілія Віжічаніна. 06.01.2020.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031