Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Земельне питання в Україні в період революції 1817-1921 рр.

Земельне питання в Україні в період революції 1817-1921 рр.

Земельне питання в Україні в період революції 1817-1921 рр.

 1. Бернштейн Л. Ю. Українське село у 20-90 pp. XX ст. (короткий історико-економічний нарис). Київ, 1998. 87 с.
 2. Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917-1920 pp. Мюнхен-Чикаго, 1968. 60 с.
 3. Декрет Ради Народних Комісарів «Про перерозподіл землі» (30 квітня 1920 р.). Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України і уповноважених РСФРР. 1920. № 35, 14 трав. С. 162-164.
 4. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII - початок XX ст.). Бюлетень Міністерства юстиції України. 2007. № 12. С. 5-15.
 5. Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право. Віче. 2007. № 21/22(листоп.). С. 18-20.
 6. Закон Всеукраїнського революційного комітету про землю (5 лютого 1920 р.). Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919-1920) : зб. док. і матеріалів. Київ, 1957. С. 59-61.
 7. Закон Ради Народних Комісарів «Про хлібну розверстку» (26 лютого 1920 р.) // Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919- 1920) : зб. док. і матеріалів. Київ, 1957. С. 70-73.
 8. Заріцька І. М. Виникнення радянського земельного законодавства (листопад 1917- квітень 1918 pp. Часопис Київського університету права. 2008.  № 1. С. 43-48.
 9. Заріцька І. М. Земельне законодавство Української держави П. Скоропадського. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 87-91.
 10. Заріцька І. М. Земельне законодавство Української Центральної Ради.  Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2005. Вип. 27. С. 151-157.
 11. Заріцька І. Особливості застосування формально-нормативного методу в історико-правовій науці (на прикладі дослідження земельного законодавства України 1917-1921 рр.). Підприємництво, господарство і право. 2010. № 7. С. 6-9.
 12. Земельний закон 8 січня 1919 року. Чумацький шлях. 2019. № 2. С. 2.
 13. Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини. Літопис революції. 1928. № 1. С. 52-64; № 2. С. 77-95.
 14. Клунний Г. Матеріали до питання про земельну політику на Україні. Київ, 1921. 39 с.
 15. Колісник Д. В. Аграрне питання в ідеології гетьманського руху 20-40-х років XX століття. // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали п'яти наукових читань, присвячених пам'яті професора Д. П. Пойди. Дніпропетровськ, 2004. С. 24-30.
 16. Леонтович О. Земельний закон Леонтовича. Слово Просвіти. 2019. № 51(19-25 груд.). С. 8.
 17. Малик Я. Земельне питання в Українській Гетьманській Державі. Останній гетьман. Ювілейний збірник пам'яті Павла Скоропадського 1873-1945 pp. Київ, 1993. С. 97-106.
 18. Пиріг Р. Я. Земельна реформа Павла Скоропадського: спроби про ведення та причини невдачі. Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 68-84.
 19. Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про закріплення землекористування» (2 березня 1921 р.). Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. 1921. Ч. 3. С. 93.
 20. Проданюк Ф.М. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: тернистий шлях вирішення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер., Історичні науки. 2020. Т. 31.1. С. 31-37.
 21. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919- 1920): зб. док. і матеріалів. Київ, 1957. 1083 с.
 22. Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) Xарків, 1967. 192 с.
 23. Рогожин А. Й. Земельне законодавство Центральної Ради / А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко. Вісник академії правових наук України. 1997. № 2. С. 52-60.
 24. Хміль І. В. Аграрна революція в Україні: березень 1917 р. – квітень 1918 р. Київ, 2000. 90 с.

Підготувала: Т.С. Федько

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031