Естетичне виховання - складова мовної освіти

Естетичне виховання - складова мовної освіти

1. Бернc Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. — М. : Прогресс, 1986. — С. 26—27.                                                     
2. Бєлкіна Е. Виховання мистецтвом / Е. Бєлкіна // Мистецтво та освіта. - 2001. - №2. - С. 36-38.
3. Бєляєв О. Концепція навчання державної мови в школах України / О. Бєляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова, Г. Шелехова // Дивослово. - 1996. - №1. - С. 16-18.
4. Бітаєв В. А. Естетичне виховання та формування цілісної гуманістичної свідомості особистості / В. А. Бітаєв // Шлях освіти. – 2001. - № 2. – С. 12-13.
5. Богдан С. Мовлення українських дітей і всесвіт мовної особистості / С. Богдан // Пам'ять століть. – 1997.- № 4. – С. 117-121.
6. Волошина Н. Й. З теоретичних засад естетичного виховання учнів засобами мистецтва слова / Н. Й. Волошина // Педагогіка і психологія. - 1996. -  №3. - С. 9-18.
7. Волощук Є. В. Естетичний та етичний компоненти у методиці викладання літератури мають бути збалансовані / Є. В. Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 11. – С. 13-15.
8. Ганнусенко Н. І. Формування художньої культури учнів засобами шкільних літературних музеїв / Н. І. Ганнусенко // Педагогіка і психологія. – 1996. - №3. – С. 93-96.
9. Гіптерс З. До проблеми естетичної соціалізації особистості / З. Гіптерс // Рідна школа. – 2003. - №5. – С. 15-17.
10. Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання / З. Гіптерс // Рідна школа. - 2001. -  №9. - С. 60.
11. Гонський В. Мова як складова національної культури / В. Гонський // Рідна школа. – 2003. - № 1. -  С. 3-5.
12. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.). - К. : Райдуга, 1994. — С. 15.
13. Долматова М. П. Художній текст як чинник мовно-естетичного впливу / М. П. Долматова // Педагогіка і психологія. – 2004. - № 2. – С. 79-85.
14. Донець О. П. Роль естетичного виховання у розвитку дитини / О. П. Донець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1998. - №3. – С. 4.
15. Єнін В. Концепція процесу формування естетичної культури школярів / В. Єнін // Директор школи. – 2004. – лютий. – С. 21-24.
16. Єрмоленко С. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови / С. Єрмоленко, Л. Мацько // Дивослово. – 1994 - №7. - С. 30-32.
17. Жайворонок В. В. Мова і духовний розвиток народу / В. В. Жайворонок // Мовознавство. - 1991. - № 3. - С. 22-30.
18. Жорнова О. Художньо-естетичне виховання в контексті культуротворчості / О. Жорнова // Рідна школа. – 1998. - №6. – С.12-14.
19. Кіркегор С. Гармонійний розвиток в людській особистості естетичних та етичних основ / С. Кіркегор // Українська мова і література в школі. – 2000. - № 4. – С. 61-65
20. Колесник О. Втілюючи програму естетичного виховання / О. Колесник // Рідна школа. – 1997. - №6. – С. 67-68.
21. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1992. - № 5. - С. 2-10.
22. Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України // Мистецтво та освіта. - 1998. - №1. - С. 2-6.  
23. Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської та студентської молоді в умовах відродження української національної культури // Освіта. - 1995. - 6 верес. – C. 4.
24. Косяк Л. Естетичні інтереси старшокласників: деякі підходи до вирішення проблеми / Л. Косяк // Педагогіка толерантності. - 1999. - №2. - С. 57-61.
25. Красножан Ж. Мистецтво слова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : В-во ХДУ, 2002. – Вип.15. - С. 66-69.
26. Кузьменко В. В. Особливості виховання дітей в українській родині / В. В. Кузьменко // Завуч. – 1999. – жовтень. – С. 4.
27. Курляк І. Формування змісту і методики викладання рідної мови в українських гімназіях / І. Курляк // Дивослово. – 1998. - № 1. – С. 35-37.
28. Кучар Л. Виховання мовної особистості як результат духовного відродження України // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : В-во ХДУ, 1998. – Вип. 2. - С. 30-32.
29. Кучерук О. Засоби естетичної виразності мови та їх вплив на учнів / О. Кучерук // Дивослово. – 1998. - № 3. – С. 13-15.
30. Левченко Т. Мова і духовність нації / Т. Левченко // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 5. - С. 67.
31. Леонтьев А. Поэтический язык как способ общения искусством / А. Леонтьев // Вопросы литературы — 1973. — №6. —   С. 104.
32. Лященко М. П. Сучасні зарубіжні концепції естетичного виховання / М. П. Лященко // Педагогіка і психологія. - 1996. - №2. - С. 171-178.
33. Маранцман В. Г. Художественные произведения о природе как средство эстетического и нравственного воспитания учащихся // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 1997. - №3. – С.19-23.
34. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України // Шкільний світ. – 2002. – Березень.  – С. 1-16.
35. Мельник І. Рідна мова – важливий засіб націоналізації школи і виховання // Українська мова і література. – 1998. – квітень. – С. 7.
36. Миропольська Н. Естетична логосфера школи // Мистецтво та освіта. – 1996. - №2. – С. 7-12.
37. Мосіяшенко В. Естетичне виховання – складова педагогічної системи К.Д.Ушинського // Шлях освіти. – 2003. - №2. – С. 51-54.
38. Нафанець О. Художнє виховання ліцеїстів / О. Нафанець // Рідна школа. - 2002. - №5. - С. 23-24.
39. Новосельська А. Естетичне виховання у вальдорфській школі / А. Новосельська // Мистецтво та освіта. – 2002. - №3. – С. 56-57.
40. Олексенко В. П. Формування духовності особистості засобами рідної мови // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : В-во ХДУ, 2004. – Вип.36. - С. 189-192.
41. Оніщенко О. Естетичне виховання : історичні традиції та сучасність / О. Оніщенко // Мистецтво та освіта. - 1998. - №3. - С. 2-6.
42. Онуфрієнко Г. Мовна освіта: Проблеми духовної культури // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : В-во ХДУ, 1998. – Вип. 2. - С. 21-23
43. Осеннева М. С. Литературно-музыкальная композиция как средство эстетического воспитания учащихся / М. С. Осеннева // Литература в школе. – 2001. - №8. – С. 23-25.
44. Панченко В. Естетика в сучасній культурі / В. Панченко // Мистецтво та освіта. – 1997. - №2. – С. 2-4.
45. Пентилюк М. І. Концептуальні засади навчання рідної мови // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : В-во ХДУ, 2003. – Вип.34. - С. 69-72
46. Рагозіна В. Особистісно-зорієнтований підхід до діагностики розвитку учнів у процесі художньо-естетичного виховання / В. Рагозіна // Рідна школа. - 2001. - №1. - С. 50.
47. Рада І. Щоб кожна дитина зробила прекрасне частиною свого духовного життя : метод. рекомендації до оформлення кабінету укр. мистецтва / І. Рада, Н. Чорна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях і ліцеях. - 2002. - № 4. -  С. 182-195.
48. Руденко Л. А. Естетичне виховання учнів засобами слова: для шкіл гуманітарного нахилу, гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл з диференційованим підходом / Л. А. Руденко // Початкова школа. – 1996. - № 3. – С. 25-28.
49. Сапожнік О. Музично-естетичне виховання старшокласників у системі середніх загальноосвітніх шкіл різного типу / О. Сапожнік // Рідна школа. - 2001. - №4. - С. 12-14.
50. Сапожнік О. Феномен естетичного у вітчизняній науковій літературі / О. Сапожнік // Рідна школа. – 2002. - №8-9. – С. 23-25.
51. Семашко О. Соціологія естетичного виховання / О. Семашко // Мистецтво та освіта. – 2003. - №3. – С. 7-12.
52. Стецька Г. Квітка розквітає, коли її живить сонце: розвиток естетичної культури учнів на уроках української мови та літератури / Г. Стецька // Рідна школа. – 1996. - № 10. – С. 45-46.
53. Турянська І. М. Виховувати здатність учнів до власних естетичних суджень / І. М. Турянська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - №4. – С. 35-37.
54. Халімончик Т. Розвиток особистості засобами художньої літератури / Т. Халімончик // Зарубіжна література. – 2003. - №38. – С. 7-11.
55. Художня освіта і проблеми виховання молоді: зб. наук. статей. - К.: ІЗМН, 1997. - 164 с.
56. Шевченко Н. В., Голобородько Е. П. Роль языка в системе эстетического воспитания школьников // Филологический анализ: Теория, методика, практика: Сборник тезисов студенческих и аспирантских научных исследований. – Херсон : ХГПИ, 1993. – Вып. 2. – 90 с.
57. Щолокова О. Концепція художньо-естетичного розвитку школярів в системі освітньої галузі “Культурознавство” / О. Щолокова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - №8. - С. 62-63.

Довідка виконана 12.12.2012. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031