Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Арт-терапія в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку

Арт-терапія в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку

Арт-терапія в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку

 1. Арт-терапія – зцілення мистецтвом // Психолог. Шкільний світ. – 2005. - № 39 (жовтень). – 1-32. – Спецвипуск.
 2. Базилівська Т.  "Я розмалюю життя": тренінг з використанням арт-терапії для батьків дітей з особливими освітніми потребами / Т. Базилівська, О. Германюк // Дошкільне виховання. - 2018. - N 10. - С. 26-28.
 3. Булах М. Образотерапія : зняття психічного напруження та стресових станів у дітей / М. Булах // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 13/14. - С. 68-72.
 4. Бурніс А. М. Використання техніки квілінг як одного з методів арт-терапії в реабілітації дітей, хворих на ДЦП / А. М. Бурніс // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2015. - N 5. - С. 30-31.
 5. Василевська О. І. Методи арт-терапії в консультуванні / О. І. Василевська, Л. Л. Дворніченко // Теорія і практика сучасної психології. - 2019. - N 1 т. 1. - С. 145-149. - Бібліогр. наприкінці ст
 6. Веленко А. Корисні техніки. Для учасників освітнього процесу / А. Веленко // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2019. - N 2(лют.). - С. 38-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Вознесенська О. АРТ-терапія в роботі практичного психолога : використ. арт-технологій в освіті / О. Вознесенська, Л. Мова ; ред. рада: Т. Гончаренко та ін. - К. : Шк. світ, 2007. - 120 с. : мал, табл. 
 8. Войлова Н. Історія в картинах : техніки арт-терапії / Н. Войлова, Н. Лободенко // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 13/14(лип. - С. 47-52.
 9. Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе : кн. для учителя / И. А. Грошенков. - М. : Просвещение, 1993. - 173 c   
 10. Грошенков И. А. Уроки рисования в 5-6 классах вспомогательной школы : пособие для учителей / И.А. Грошенков.  - М. : Просвещение, 1969. - 103 с.          
 11. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе : Учеб.пособ.для дефектол.фак.пед.ин-ов / И.А. Грошенков.  - М. : Просвещение, 1982. - 168 c.
 12. Деркач О. Арт-терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта. - 2010. - N2. - С. 25-28 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
 13. Дорошенко В. Психокорекційна діяльність психолога з дітьми з обмеженими можливостями / В. Дорошенко // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2015. - N 17/18(верес. - С. 72-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Жильцова В. Арт-терапія у роботі із замкненими та тривожними дітьми / В. Жильцова // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 13/14(лип. - С. 73-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Жильцова В. Арт-терапія у роботі із замкненими та тривожними дітьми / В. Жильцова // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 13/14(лип. - С. 73-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Завітренко Д. Ж. Особливості інтелектуального розвитку дітей із церебральним паралічем / Д. Ж. Завітренко, М. Р. Барбулат, А. М. Завітренко // Інноваційна педагогіка. - 2019. - N 13 т. 2. - С. 117-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Іваницька О. Уроки музики та ритміки : перелік і структура занять для дітей із вадами розвитку / О. Іваницька // Дефектолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 3(берез.). - С. 28-39.
 18. Кашуба Є. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими потребами / Є. Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - N 3. - С. 30-32.
 19. Квітка Н. До проблеми виявлення якості знань та розуміння учнями молодших класів із ЗПР музичного образу народної пісні / Н. Квітка // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 4. - С. 41-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Квітка Н. Навчально-розвивальна програма з музикотерапії для дітей з особливими освітніми потребами / Н. Квітка // Дефектологія. - 2011. - N 3. - С. 37-43.
 21. Квітка Н. Образотворче мистецтво для учнів зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Н. Квітка // Дефектологія. - 2009. - N3. - С. 26-32.
 22. Козлова А. Рецепти арт-терапії: специфіка терапевтичного впливу / А. Козлова // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2019. - N 2(лют.). - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Колупаєва А. А. Педагогічні технології інклюзивного навчання : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко ; [голов. ред. Ю. Єрьоменко]. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 159, [1] с. - (Інклюзивна освіта) 
 24. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учеб. пособие для студ. учреждений сред. пед. образования по спец. "Начальное образование" / М. Э. Вайнер [и др.]; ред. Г. Ф. Кумарина. - М. : Academia, 2001. - 320 c. - (Педагогическое образование)    
 25. Кушнірук Н. Ниткографія : інноваційна технологія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами та проблемами соціалізації / Н. Кушнірук // Дефектолог. Сер. Шкільний світ. - 2017. - N 8(серп.). - С. 28-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Лаєвська Н. Гра з кінетичним піском : досвід фахівців / Н. Лаєвська, В. Дорошенко // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2016. - N 5/6(берез. - С. 59-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Леонова В. І. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами у спеціальній школі-інтернаті / В. І. Леонова // Інноваційна педагогіка. - 2018. - N 7 т. 2. - С. 135-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Неверовська І. Арт-педагогіка та арт-терапія з дітьми з особливими освітніми потребами : з досвіду роботи / І. Неверовська // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 19(жовт.). - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Неісалова Н. А. Арт-терапія - зцілення мистецтвом / Н. А. Неісалова // Виховна робота в школі. - 2018. - N 2. - С. 31-34.
 30. Оденцова В. Арт-терапія у реабілітації дітей-інвалідів / В. Оденцова // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 13/14(лип. - С. 92-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Оденцова В. М. Використання символдрами й арт-терапії в коригувальній роботі з подолання дитячих страхів у консультативній практиці / В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 4. - С. 8-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Олійник І. В. Арт-терапія як одна з інноваційних психолого-педагогічних технологій у професійній діяльності соціальних працівників / І. В. Олійник // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2018. - N 61. - С. 208-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Орлов А. Б. Психологические механизмы возникновения и коррекции внушенных детских страхов / А. Б. Орлов, Л. В. Орлова, Н. А. Орлова // Вопросы психологии. - 2011. - N 3. - С. 17-32. - Библиогр. в конце ст.
 34. Осадчук З. Корекційно-розвивальний вплив зображувальної діяльності / З. Осадчук // Дефектолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 3(берез.). - С. 19-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 35. Пелюстка М. И. Психосоматическая методика "Замок" / М. И. Пелюстка // Молодий вчений : наук. журн. - 2016. - N 11 ч. 3. - С. 382-385 : табл. - Библиогр. в конце ст.
 36. Програми спеціальної загальноосвітньої школи та класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку : початкові кл. (математика, ритміка, рідний край, труд. навчання) / М-во освіти і науки України, Ін-т систем. дослідж. освіти ; програми підготов.: Л. С. Вавіна, Г. М. Мерсіянова ; ред. Н. А. Назаренко. - К. : ІСДО, 1995. - 119 с.
 37. Проценко В. Б. Ізотерапія - засіб корекції емоційно-вольової сфери особистості дитини з особливими потребами / В. Б. Проценко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2017. - N 2. - С. 2-5.
 38. Пушкар Т. П. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими освітніми проблемами : інклюзивне навчання / Т. П. Пушкар // Початкове навчання та виховання. - 2020. - N 1/2/3. - С. 87-88.
 39. Рибак О. Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми / О. Рибак, Є. Пархомчук, Т. Шлапацька // Дефектолог. Сер. Шкільний світ. - 2015. - N 4(квіт.). - С. 7-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
 40. Смирнова А. Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомагательной школы : пособие для учителей и воспитателей / А. Н.  Смирнова ; Ред. Х. С. Замский. - 3-е изд. перераб. - М. : Просвещение, 1982. - 104 c.    
 41. Специальная педагогика : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Л. И. Аксенова,  Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд., стереотип. - М. : Academia, 2002. - 400 с.   
 42. Тіунова О. В. Корекція порушень емоційної прихильності засобами арт-терапії / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - N 10. - С. 19-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 43. Ткачук Т. А. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей / Т. А. Ткачук, Я. І. Таубе // Молодий вчений : наук. журн. - 2018. - N 1 ч. 1. - С. 62-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
 44. Хрестоматия. Обучение и воспитание детей "группы риска" : учеб. пособие для педагогов классов коррекционно-развивающего обучения / Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т ; сост.: В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. - М. : Ин-т практ. психологии, 1996. - 224 с
 45. Четверікова Н.   Глинотерапія. Робота з першокласниками, які мають труднощі з адаптацією, що виявляються в агресивній поведінці / Н. Четверікова // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2017. - N 17/18. - С. 14-25.
 46. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 247 с. : рис., табл.         
 47. Шевченко А. А.  Розвиток знань та умінь визначати властивості навколишніх предметів : корекційно-розвивальні вправи для учнів початкових класів із затриманням психічного розвитку / А. А. Шевченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2020. - N 1. - С. 24-31.
 48. Шульженко Д. Аутизм - не вирок / Діна Шульженко ; ред.: С. Прищепа, Г. Латник. - Л. : Кальварія, 2010. - 218, [1] с. - (Мистецький проект "АУТ" / Клініка Дорошенка Грищенко)

Довідка виконана 02.04.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031