Розвиток професійної орієнтації в Україні

Розвиток професійної орієнтації в Україні

1. Алік Н. Система педагогічної профорієнтації учнівської молоді : [шляхи орієнтації учнів на вчительські професії] / Н. Алік // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 6. – С. 46–48.
2. Артемьева Л. Н. Выбор профессии: предпочтения школьников и родителей : [анализ процесса проф. самоопределения у школьников гимназии] / Л. Н. Артемьева, Н. В. Бякова, Н. Г. Капустина // Школа и производство. − 2006. − № 7. − С. 68−69. − Библиогр.: 5 назв.
3. Васюк О. Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості : [іст. аспекти та сучас. розвиток профорієнтації] / О. Васюк // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 3. – С. 27–29.
4. Готовься к профессии смолоду : профориентация как отправная точка для личностного роста : [за материалами Н. Пряжникова] / подгот. В. Маричева // Управление школой. − 2004. − № 18. − С. 24−27.
5. Жемера Н. Результати експериментальної роботи на тему „Дитина – школа – професія” : [технології проф. самовизначення старшокласників] / Н. Жемера // Директор школи. – 2005. – № 33. – С. 18−20 ; № 34. – С. 18−20.
6. Жемера Н. Сутність та особливості процесу професійного самовизначення учнів старших класів / Н. Жемера // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 4. – С. 26–30.
7. Закатнов Д. О. Психолого-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до вибору кар’єри у процесі професійно-технічної освіти / Д. О. Закатнов // Все для вчителя. – 2008. – № 11. – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв.
8. Кіхтенко С. С. Характеристика соціально-психологічної природи професійних інтересів старшокласників / С. С. Кіхтенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2004. − Вип. 37. − С. 173−176.
9. Колєшня Л. Г. Особливості професійної підготовки кваліфікованих робітників у сучасних соціально-економічних умовах : [орієнтація на ринок праці] / Л. Г. Колєшня // Наука та інновації. – 2005. – № 6. – С. 48–51.
10. Кравецький В. Мотиваційна основа вибору професії школярами / В. Кавецький // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 3. – С. 29–32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
11. Кльоц Л. Довідник професій : на допомогу старшокласникам : [перелік та опис професій] / Л. Кльоц // Психолог. − 2008. − № 41/42. − Вкладка : Профорієнтаційні заняття психолога. − С. 49−78.
12. Ковальська Н. М. Критерії оцінювання рівня готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту / Н. М. Ковальська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2004. – Вип. 36. – С. 166–172.
13. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників / Л. Коробка // Завуч. – 2004. – № 16. – Спецвип.: Профільне навчання. – С. 74–76.
14. Криклій А. С. Профорієнтація як фактор підвищення ефективності ринкової економіки / А. С. Криклій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №7/8. – С. 61–64.
15. Ларіна Н. Б. Проблеми управління професійною орієнтацією старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі / Н. Б. Ларіна // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 176−183 : табл. − Бібліогр.: 13 назв.
16. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределению : [профориентац. работа в школе] / Н. Мартина // Директор школы. − 2006. − № 3. − С. 65−70.
17. Марченко І. [Авторська] програма „Я обираю професію” : [цикл занять для учнів 8–9 кл.] / Ірина Марченко // Директор школи. − 2008. − № 39. − С. 27−32.
18. Мельник О. До проблеми класифікації професій (з історії питання) : [класиф. професій як один із засобів підвищ. результативності профорієнтац. роботи] / О. Мельник // Трудова підготовка в закладах освіти. − 2005. − № 5. − С. 40−44.
19. Москалик Г. Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій / Г. Москалик // Вища освіта України. − 2008. − № 3. − С. 101−106. − Бібліогр.: 10 назв.
20. Новикова С. Жизненные ценности и профессиональное самоопределение старшеклассников : [результаты исслед.] / С. Новикова // Директор школы. − 2005. − № 8. − С. 74−80 : табл.
21. Носков В. Вплив сімейного виховання на профорієнтацію підлітків : [результати дослідж. профорієнтац. мотивів дітей 10−11 років під впливом стилю сімейн. виховання] / Володимир Носков, Олена Сухова // Соціальна психологія. − 2007. − № 2. − С. 113−126 : діагр. − Бібліогр.: 17 назв.
22. Піддячий М. І. Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації школярів : [іст. тенденції психол.-пед. теорії профорієнтації та сучас. напрями профорієнтац. роботи] / М. І. Піддячий // Педагогіка і психологія. − 2006. − № 3. − С. 29−36.
23. Побірченко Н. Успішна професія − як її обирають : нові підходи до організації проф. самовизначення учн. молоді / Н. Побірченко, О. Мерзлякова // Директор школи. Шкіл. світ. – 2009. – № 2. – С. 70–75 ; Психолог. − 2009. − № 1. − С. 12−16.
24. Ремех Т. Професійне самовизначення підлітків : підліткам про проф. освіту в Україні : [проф. консультація та проф. інформація в профорієнтац. роботі з учнями 12–14 років] / Т. Ремех, Л. Ляхоцька, І. Цушко // Психолог. − 2005. − № 12. − С. 17−22.
25. Світлична Н. Психологічний супровід професійного самовизначення старшокласників / Н. Світлична // Психолог. – 2009. – № 17. – С. 15–19. – Бібліогр.: 7 назв.
26. Сидоренко В. К. Психологічні критерії професійного самовизначення : [зв’язок особливостей темпераменту і характеру з проф. самовизначенням] / В. К. Сидоренко, О. М. Саух  // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2005. − Вип. 39. − С. 335−341 : табл.
27. Слюсаренко Н. В. Погляди вітчизняних педагогів другої половини XX століття на організацію трудової підготовки підростаючого покоління : [роль уроків труд. навчання у профорієнтац. роботі] / Н. В. Слюсаренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун т. − Херсон, 2007. − Вип. 46. − С. 35−41. − Бібліогр.: 17 назв.
28. Сорока Т. Професійна орієнтація школярів на уроках трудового навчання в другій половині XX століття / Т. Сорока // Рідна школа. − 2007. − № 5. − С. 73−76. − Бібліогр.: 8 назв.
29. Скворцова Н. А. Межшкольный учебный комбинат  − центр предпрофильной подготовки / Н. А. Скворцова, В. В. Куликов // Школа и производство. − 2007. − № 4. − С. 17−19.
30. Ставицький С. Професійна орієнтація учнів у контексті громадянського виховання / С. Ставицький // Директор школи. − 2006. − № 43. − С. 22−25.
31. Струкова В. Л. Професію обирають не тільки розумом, але й серцем : [про роботу каб. профорієнтації у школі] / В. Л. Струкова // Виховна робота в школі. − 2008. − № 12. − С. 50−51 : іл., табл.
32. Ткаченко В. Концептуальна модель профорієнтаційної роботи в школі / В. Ткаченко // Завуч. − 2004. − № 16. − С. 92−97. – Спецвип.: Профільне навчання.
33. Ткачук С. І. Організаційно-педагогічні умови формування професійної спрямованості старшокласників на професії сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання / С. І. Ткачук  // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 136−139.
34. Турищева Л. В. Вибір професії : [проф. самовизначення старших школярів] / Л. В. Турищева, І. В. Ткаченко // Виховна робота в школі. − 2006. − № 3. − С. 46−49 : табл.
35. Чебикіна Т. М. Словник-довідник з профорієнтації / Т. М. Чебикіна ; Півд. наук. центр АПН України, Одес. облас. ін-т удоскон. вчителів. − О. : ПНЦ АПН України, 2006. − 43 с. − Бібліогр.: 15 назв.
36. Черновол-Ткаченко Р. Проблеми професійної орієнтації в школі / Р. Черновол-Ткаченко // Завуч. − 2005. − № 17/18. − С. 47. − Спецвип.: Профільне навчання − веління часу.
37. Ягодкина О. Чтобы не ошибиться при выборе профессии : [советы родителям] / О. Ягодкина // Директор школы. − 2005. − № 9. − С. 88−92.
38. Як правильно обрати професію : [8 чинників вибору професії за Є. Климовим] // Завуч. – 2009. – № 2. – С. 10.

Довідка виконана 09.11.2011. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031