Етапи становлення педагогічної думки України

Етапи становлення педагогічної думки України

1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Артемова. –  К. : Либідь, 2006. – 424 с.
2. Бабій І. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект) / І. Бабій // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 74-76.
3. Борисенко В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 616 с.
4. Бурлака Я. З історії вітчизняної педагогіки : завдання, пошуки, проблеми  / Я. Бурлака // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С.7-13.
5. Гончаренко С. Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження, або «Не споруджують освіту на піску» / С. Гончаренко // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 2-10.
6. Коваленко О. Українська освіта в світовому просторі / О. Коваленко // Освіта України. – 2006. – 17 листопада. – С. 6.
7. Кондратенко Ю.  На підставах козацької педагогіки / Ю. Кондратенко // Виховна робота в школі. – 2011. – № 9. – С. 4-6.
8. Кочубей Т. Розвиток педагогічної думки у другій половині XVII – XVIII ст. / Т. Кочубей // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 50-52.
9. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти, стратегія, реалізація, результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.
10. Кузь В. Г.  Виклики сучасної епохи і педагогічна наука / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 27-39.
11. Кушнір В. А. Методологічні основи педагогічних досліджень / В. А. Кушнір // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 9-13.
12. Луцик Д. Актуальні проблеми педагогічної науки в Україні / Д. Луцик // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С. 1-4.
13. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар. – К. : Знання, 2003. – 450 с.
14. Медвідь Л. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Л. Медвідь. – К. : «Вікар», 2003. – 335 с.
15. Медвідь Л. Національна освіта незалежної України ХХІ століття: тенденції, проблеми / Л. Медвідь // Початкова школа. – 2002. –  № 1. – С. 1-4.
16. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.
17. Пам'ятки братських шкіл на Україні: кiнець XVI - початок XYIII ст. тексти i дослiдження / за ред. В. І. Шинкарук. – К. : Наук. думка, 1988. – 568 c.
18. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х- початок ХХ ст.) : нариси. – К. : Рад. шк., 1991. – 381 c.
19. Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки / С. Сисоєва. – К. : ЦУЛ, 2003. – 307 с.
20. Сухомлинська О. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2003. –  № 1. – С. 39-43.
21. Сухомлинська О. Періодизація педагогічної думки в Україні : кроки до нового виміру / О. Сухомлинська // Педагогічна газета. – 2002. – № 10-11. – С. 3-4.
22. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005 – Кн. 1: X-XIX століття. – 2005. - 622 с.
23. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005 – Кн. 2: XX століття. – 2005. – 550 с.
24. Шевчук В. Освіта в козацькі часи / В. Шевчук // Українська література в загальноосвітніх школах – 2004 – № 1 – С. 59-64.

Довідка виконана 07.09.2012. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031