Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Формування виховних якостей майбутніх тренерів з фізичного виховання і спорту

Формування виховних якостей майбутніх тренерів з фізичного виховання і спорту

Формування виховних якостей майбутніх тренерів з фізичного виховання і спорту

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтований підхід у вихованні // Професійна освіта : педагогіка і психологія : Українсько-польський щорічник. / за ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, І. Вільш, Н. Никало. – К., 2000. – С. 331-350.
2. Будагьянц Г. Н. Повышение уровня готовности тренеров к воспитательной работе с юными спортсменами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики”. – Харьков, 1991. – 24 с.
3. Волянюк Н. Тренер-викладач та його індивідуально-психологічні властивості / Н. Волянюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2004. - №1. - С. 135-138. 
4. Воронцова М. Э. Рефлексия как средство формирования профессиональной компетентности будущих тренеров / М. Э. Воронцова // Теория и практика физической культуры. - 2008. - №5. - С. 51-52.
5. Гонежук А. Г. Формирование гуманистической направленности личности будущего тренера / А. Г. Гонежук // Теория и практика физической культуры. - 2008. - №8. - С. 25  
6. Деркач А. А., Исаев А. А. Творчество тренера / предисл. Я. А. Пономарева, В. П. Филина, С. М. Вайцеховского. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 239 с.
7. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / за ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука, Р. М. Шамелашвілі. – К., 1997. – 324 с.
8. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка : підручник. – К. : Знання, 2007. – 447 с.
9. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка : навч. посіб. – 3-тє вид., доп. - К., 2001. – 608 с.
10. Педагогіка : навч. посіб. / за ред. А. М. Алексюка. – К. : Вища школа, 1985. – 296 с.
11. Педагогика спорта / А. А. Тер-Ованесян, И. А. Тер-Ованесян. – К. : Здоров’я, 1986. – 208 с.
12. Сухомлинська О. В. Цінності у вихованні дітей та молоді : стан розроблення проблеми / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1. – С. 105-111.

Довідка виконана 03.01.2012 . Виконавець Федько Т.

 

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031