Формування екологічної свідомості студентів

Формування екологічної свідомості студентів

 1. Білявський Г. О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального процесу у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку / Г. О. Білявський // Екологічний Вісник. – 2009. – № 3. – С. 14 – 16.
 2. Бондар О. І. Світові тенденції в екологічній освіті / О. І. Бондар // Екологічний Вісник. – 2006. – № 4(лип.-серп.). – С. 18 – 23.
 3. Вайда Т. С. Екологічна культура студентів як педагогічна проблема / Т. С. Вайда // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. – Вип. 1. – Херсон: Айлант, 1998. – С. 104 – 108.
 4. Варениченко А. Необхідність підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів / А. Варениченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 86 – 92.
 5. Вербицький В. Соціально-педагогічна концепція екологічної освіти: "Сім'я – дошкільна установа – школа – позашкільний та вищі навчальні заклади" / В. Вербицький // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 1 – 6.
 6. Грошовенко О. П. Підготовка майбутнього вчителя до еколого-виховної роботи в школі I ступеня / О. П. Грошовенко, Т. О. Рябошапка // Молодий вчений. – 2015. – № 4 ч.3. – С. 30 – 32.
 7. Добровольська Л. Екологічна культура як професійна цінність духовного світу майбутнього педагога / Лариса Добровольська, Олена Лобода, Ірина Третякова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 10. – С. 21 – 31.
 8. Добровольська Л. Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування екологічної культури студентів-педагогів / Л. Добровольська, І. Ващенко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2016. – № 7. – С. 41 – 46.
 9. Драгомирецька О. Виховання екологічної культури молоді: пошук науково-методичних підходів / О. Драгомирецька // Рідна школа. – 2010. – № 10. – С. 78 – 80.
 10. Єременко О. В. Принципи і напрями розвитку екологічної культури / О. В. Єременко // Молодий вчений. – 2016. – № 11.1 спец. вип. – С. 24 – 28.
 11. Комих Н. Г. Соціологічний вимір ціннісної компоненти екологічної культури / Н. Г. Комих // Молодий вчений. – 2015. – № 6 ч. 3. – С. 105 – 108.
 12. Мінкіна Ю. В. До проблеми формування екологічної культури майбутніх викладачів природничих дисциплін (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Ю. В. Мінкіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39(3). – С. 249 – 254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(3)__41.
 13. Морозова Л. П. Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення / Л. П. Морозова, І. А. Кирилюк, К. В. Михалевич // Молодий вчений. – 2015. – № 12 ч. 3. – С. 49 – 52.
 14.  
 15. исанка К. О. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу / К. О. Писанка // Молодий вчений. – 2014. – № 4. – С. 65 – 71.
 16. Попова І. Основні риси екологічно спрямованої освіти / І. Попова // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 24 – 31.
 17. Романько Т. Особливості підготовки майбутніх вчителів в умовах сучасної кризи екологічної культури / Т. Романько // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища. – 2010. – № 7. – С. 22 – 27.
 18. Романько Т. Педагогічні умови забезпечення підготовки студентів природничих спеціальностей до екологічної освіти учнів загальноосвітньої школи / Т. Романько, Т. Юркова // Екологічний Вісник. – 2008. – № 5. – С. 28 – 29. 
 19. Рудишин С. Д. Методологічна основа формування змісту професійного навчання й виховання студентів-екологів у вищій школі / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 47 – 55.
 20. Рудишин С. Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 111 – 118.
 21. Рудишин С. Д. Професійна підготовка студентів-екологів як педагогічна проблема вищої школи / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1. – С. 55 – 63.
 22. Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку / Ю. Скиба // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 13 – 17.
 23. Скиба Ю. А. Методичні аспекти формування еколого-економічних знань, умінь та навичок у студентів-екологів вищих навчальних закладів України / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна // Екологічний Вісник. – 2010. – № 5. – С. 28 – 29.
 24. Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи / К. Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 74 – 79.
 25. Строкаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів / В. Строкаль // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 75 – 81.
 26. Фоміна Н. М. Особливості екологічної освіти та виховання студентської молоді / Н. М. Фоміна, Н. В. Старовойтенко // Екологічний Вісник. – 2010. – № 1. – С. 18 – 19.
 27. Н. М. Формування екологічної культури населення – шлях до впровадження європейських екологічних стандартів в Україні / Н. М. Фоміна, Н. І. Свояк // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища. – 2011. – № 8(серп.). – С. 15 – 19.
 28. Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ / Т. Чорноштан // Освіта і управління. – 2011. – № 2/3. – С. 38 – 54.

Довідка виконана 29.08.2017. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031