Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Формування міжкультурної толерантності учнів під час вивчення англійської мови

Формування міжкультурної толерантності учнів під час вивчення англійської мови

Формування міжкультурної толерантності учнів під час вивчення англійської мови

 1. Безкоровайна О. Як зробити школу толерантною. Можливості і засоби. К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. 128 с.
 2. Безюлева Г. В., Шеламова Г.М.  Толерантность в педагогике. М. : Издательский центр АПО, 2002. 92 с.
 3. Береговий Я. А. Педагогіка толерантності. Педагогіка толерантності. 2003. № 1. С. 4-8.
 4. Березяк О. Проблема толерантності у комунікативній філософії. Вісник Львівського університету. Сер. Філософія. 2009. Випуск 9. С. 67-73.
 5. Грива О. А. Соціально-педагогічні основи формуванні толерантності у дітей і молоді в умовах полікультурного середовища: Монографія. К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. 228 с.
 6.  Єрастова-Михалусь І. Б. Модель формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 62. Т. 2. С. 71-76.
 7. Жмихова І. Б. Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи. Виховна робота в школі. 2009. № 6. С. 41-47.
 8. Зайцева Р. И. Формирование социокультурной компетенции как основы межкультурного общения. Англійська мова та література. 2013. № 31. P.8-10.
 9. Козлова В. В. Міжкультурний аспект мовленнєвого впливу. Молодий вчений. 2016. № 11 ч. 2. С. 202-205.
 10. Красковська О. Л. Врахування лінгвістичних особливостей ввічливості в процесі навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл англійської мови. Вісник ЧДПУ. Серія: Педагогічні науки. 2007. № 48. С. 144-149.
 11. Кузьменковы Ю. и А. Английский язык для международного общения.  М. : Издательство Московского университета, 2013. 276 с.
 12. Метелюк В. І. Психологічні аспекти спілкування в полікультурному світі. Молодий вчений. 2017. № 10.2 спец. вип. С. 51-55.
 13. Нафанець О. Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантної особистості. Рідна школа. 2010. № 4/5. С. 49-52.
 14. Нипадимка А. С. Важливість міжкультурного спілкування на заняттях з іноземної мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. 2017. № 8 т. 2. С. 9-11.
 15. Нипадимка А. С. Роль педагогічного спілкування в формуванні міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2017. № 30 т. 2. С. 158-160.
 16. Онищук С. Моделювання ситуацій міжкультурного спілкування з урахуванням переваг плюрилінгвістичного досвіду учнів. Іноземні мови в сучасній школі. 2012. № 5. С. 37-40.
 17. Осадча Н. В. Формування толерантного світосприйняття як компоненту готовності до міжкультурної комунікації у майбутніх вчителів іноземних мов. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 119. С. 181-183.
 18. Першукова О. Сприяючи міжкультурному вихованню. Іноземні мови. 2011. № 1.  С. 96-105.
 19. Рокоман Є. О. Формування толерантності та міжкультурної комунікації в процесі соціалізації учнів на уроках іноземної мови. Таврійський вісник освіти. 2013. №3 (43). С. 159-163.
 20. Ромець Л. В. Комунікативна культура та соціокультурна освіченість школярів під час вивчення англійської мови. Англійська мова та література. 2019. № 19/20/21. P. 3-21.
 21. Ярошенко О. В. Психологічний аспект успішної міжкультурної комунікації. Інноваційна педагогіка. 2019. № 11 т. 3. С. 68-72.
 22. Яцик І. С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2008. № 4. С. 114-118.

Довідка виконана 23.01.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031