Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Мистецтво "Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба" : до 125-річчя від дня народження Л. Курбаса (1887-1937)

"Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба" : до 125-річчя від дня народження Л. Курбаса (1887-1937)

«Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба» : до 125-річчя від дня народження Л. Курбаса (1887-1937)

1. Безручко О. Творчі лабораторії Леся Курбаса та Олександра Довженка / О. Безручко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 16 : портр.
2. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. - К. : Мистецтво, 1987. - 197 c.
3. Бонь І. Рубікон Курбаса : трагедія життя, тріюмф творчості Леся Курбаса : роман у віршах / І. Бонь. – Б. м. (Австралія) : ТУС-'Тромада", 1998. – 53 с. : портр.
4. Веселовська Г. Дванадцять вистав Леся Курбаса : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. Веселовська. – К., 2004. – 317 с.
5. Гайдабура В. Курбас. Нове у хроніці Голгофи / В. Гайдабура // Культура і життя. – 2007. – 31 жовт. – С. 2 : портр.
6. Гірняк Й. Лесь Курбас знімає "Вендетту" : до 120-річчя з дня народження Леся Курбаса / Й. Гірняк // Кіно-Театр. – 2007. – № 2. – С. 20-21. : портр.
7. З книжкової колекції Леся Курбаса : каталог / уклад.: С. І. Гордєєв, В. В. Сє-дих, І. М. Фоменко ; за ред. С. І. Гордєєва ; М-во культури і туризму України, Харків, держ. акад. культури. – 2-ге вид., випр. і доповн. – X. : ХДАК, 2007. – 123 с.
8. Іванова Г. Митець – пощез. Талант – живе : [до 120-річчя від дня народження Леся Курбаса] / Г. Іванова // Демократична Україна. – 2007 – 10 берез. – С. 9 : портр.
9. Корнієнко Н. Лесь Курбас : репетиція майбутнього / Корнієнко Н. ; [голов. ред. В. Куценко]. – К. : Либідь, 2007. – 327 с.: іл.
10. Корнієнко Н. Лесь Курбас і кіно : [до 120-річчя Леся Курбаса] / Н. Корнієнко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 12 : портр.
11. Курбас Александр Степанович (12.09.1887–15.10.1942) // Театральная энциклопедия : в 5 т. / редкол. : П. А. Марков (гл. ред.) [и др.]. – М. : ,Сов. энцикл., 1964. – Т. 3. – С. 337 : портр., ил.
12. Курбас Л. Театральний лист / Л. Курбас // Український театр. – 1989. – № 1. – С. 23-26 : іл.
13. Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас ; упоряд. М. Лабінський. – К. : Вид-во С. Павличко "Основи", 2001. – 917 с.: портр.
14. Курбас Лесь (Олександр Степанович; 25.02.1887–15.10.1942) // Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / Ф. С. Бабичев  (голов. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1987. – Т. 3. – С. 218-219 : портр.
15. Курбас Лесь [Олександр-Зенон Степанович; 25.02.1887–03.11.1937] // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / І. О. Дзеверін  (відп. ред.) [таін.]. – К. : "Укр.енциклопедiя" iм. М. П. Бажана, 1995. – Т. 3. – С. 108-109 : іл.
16. Курбас Лесь (Олександр-Зенон Степанович) // Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – К. : "Укр.енциклопедiя" iм. М. П. Бажана, 1997. – С. 347.
17. Курбас Лесь (справж. ім'я та по батькові – Олександр-Зенон Степанович; 25.02.1887–03.11.1937) // Енциклопедія історії України / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. - Т. 5. – С. 514-516 : портр., іл.
18. Лабінський М. "Болючий уривок життя..." : до 120-ліття від дня народження Л. Курбаса / М. Лабінський // Українська культура. – 2007. – № 3. – С. 6-7 : іл.
19. Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. – К. : Мистецтво, 1969. – 359 с. : іл., портр.
20. Макарик І. Перетворення Шекспіра : Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; [авториз. пер. з англ. М. Климчука]. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 347 с. : іл.
21. Михлик З. Лесь Курбас : драма життя : [до 120-річчя від дня народження Л. Курбаса / З. Михлик // Сільські вісті. – 2007. – 19 квіт. – С. 3. – портр.
22. Працьовитий В. Курбас Лесь (Олександр Степанович; 25.02.1887– 03.11.1937) / В. Працьовитий, Р. Шуст // Довідник з історії України / за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 384-385.
23. Пуха Л. Кінематограф і Лесь Курбас / Л. Пуха. – Черкаси : Сіяч, 1999. – 107 с. : іл.
24. Рєпін В. Театр як життя : матеріали до історії театру в Білій Церкві / В. Рєпін ; [упоряд. Іванців В. О.]. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – 190 с. : іл.
25. Рогозинский В. Расстрелянный луч солнца : Лесь Курбас / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 12. – С. 26-30 : портр.
26. Станішевський Ю. Оперна режисура Леся Курбаса / Ю. Станішевський // Український театр. – 2009. – № 1. – С. 22-29 : портр.
27. Чечель Н. Акторська школа Леся Курбаса і кіно : [до 120-річчя Леся Курбаса] / Н. Чечель // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 14-15 : іл.
28. Шот Г. Театральна філософія Леся Кубаса : 120 років від дня народження Л. Курбаса / Г. Шот // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 94-98.

Довідка виконана 02.04.2012 . Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930