Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Комунікативний підхід у вивченні англійської мови у школі

Комунікативний підхід у вивченні англійської мови у школі

Комунікативний підхід у вивченні англійської мови у школі

 1. Берман И. М. Речевая ситуация и ситуативная направленность упражнений. Иностранные языки в школе. Вып. 10. М. : Просвещение, 1972. С. 47 – 50.
 2. Горевич Л. Розвиток мовленнєво-комунікативних компетенцій. Завуч. Сер., Шкільний світ. 2014. № 4(лют.). С. 8-11.
 3. Кравченко Т. І. Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови. Англійська мова та література. 2005. № 35. С. 6-8.
 4. Латій О. Комунікативні вправи в навчанні англійської. Сучасна школа України.2015. № 5. С. 27 – 39.
 5. Латій О. Місце, роль і значення комунікативних вправ. Англійська мова та література. 2015. № 16/17/18.С. 106-116. 
 6. Матлах І. М. Методичні прийоми комунікативного навчання англійської мови. Англійська мова та література. 2012. № 4. С. 5-7.
 7. Мильруд Р. П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. Иностранные языки в школе. 2000. № 4. С. 14-19.
 8. Ніколаєва С. Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов. Іноземні мови. 2002. № 1. С. 39-47.
 9. Олешков М. Ю. Моделлирование коммуникативного процесса: монография. Нижний Тагил: Нижнетаг. гос. соц.-пед. академия, 2006. 336 с.
 10. Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови. К. : Освіта, 1992. 127 с.
 11. Оніщенко І. О. Комунікативні вправи на уроці. Англійська мова та література. 2005. № 10. С. 14-15.
 12. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособие для учителей иностр. яз. / Е. И. Пассов. М. : Просвещение, 1985. 208 с.
 13. Семенчук Ю. Іноземна мова – для реального життя. Іноземна мова в навчальних закладах. 2004. № 3. С. 143-151.
 14. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка). К. : Рад . шк., 1989. 158 с.
 15. Толкачова А. С. Термінологічні складові дефініції «комунікативна компетентність». Молодий вчений. 2016. № 12 ч. 3. С. 511-515.

Довідка виконана 07.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930