Мистецтво публічних дебатів

Ораторське мистецтво

 1. Андерсон К. Успішні виступи на TED: рецепти найкращих спікерів / пер. з англ. Олександра Асташова. 2-ге вид. Київ : Наш формат, 2017. 249 с.
 2. Відродження традицій українського красномовства. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 5. спецвипуск.
 3. Гамова Г. І. З історії українського ораторського мистецтва.  Вивчаємо українську мову та літературу. 2012. № 22/23/24(серп.). С. 66-70.
 4. Гандапас Р. Камасутра для оратора: десять розділів про те, як перетворити публічний виступ на втіху / пер. з рос. Н. Козик. 2-ге вид. Дніпро : Моноліт, 2018. 266 с.
 5. Гончар А. О. Зіставний аналіз експресивних засобів виразності в інаугураційних промовах Барака Обами й Петра Порошенка. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2016. № 25 т. 2. С. 27-29.
 6. Гончаренко Е. П. «Іноді лише кілька слів мають надзвичайну силу»: переклад та аналіз Геттизберзької промови Авраама Лінкольна. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2016. № 24 т. 2. С. 110-112.
 7. Гузак А. М. Біблія як прецедентний феномен та її роль у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (на матеріалі промов американських президентів). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2014. № 8 т. 1. С. 72-76.
 8. Ґолвей Т. Слова, що лунають крізь час: найважливіші в історії людства промови, які змінили наш світ / пер. з англ. О. Гамурарь. Київ : КМ-БУКС, 2018. 479 с.
 9. Калюжна О. Як навчитися бути оратором: методичні рекомендації для вчителів. Завуч. Сер. Шкільний світ. 2016. № 2(січ.). С. 25-29.
 10. Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи. М. : Изд-во МГУ, 1992. 240 с.
 11. Майстренко С. В. Використання мовних засобів маніпулятивного впливу в судовій промові (на матеріалі української мови). Одеський лінгвістичний вісник. 2017. № 9 т. 2. С. 99-103.
 12. Мистецтво публічних дебатів: навч. посіб. / Е. Б. Ламах та ін. К. : [б. в.], 2002. 84 с.
 13. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора: пособие для школ молодого лектора. М. : Знание, 1984. 192 c.
 14. Об ораторском искусстве: сборник изречений и афоризмов / сост.: В. И. Абакумов, В. Г. Буткевич. М. : Знание, 1980. 111 с.
 15. Ораторы Греции / пер. с древнегреч. М. : Худож. лит., 1985. 495 c.
 16. Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності: навчальна гра-змагання «Ораторський турнір». Українська мова й література в сучасній школі. 2013. № 6. С. 64-71.
 17. Промови, що змінили світ / пер. з рос. В. М. Верховеня, упоряд. та авт. А. Ю. Хорошевський. Х. : Фоліо, 2009. 365 с.
 18. Роздуми та поради великих педагогів: від Плутарха до Роберта Зейделя. Все для вчителя. – 2015. – № 10. – С. 1-48; № 11 . – С. 1-48.
 19. Севастьянов В. С. Заметки о мастерстве оратора. М. : Политиздат, 1971. 152 с.
 20. Сковронський Д. М. Формування риторичних шкіл в Афінах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. 2018. № т. 29 5. С. 19-23.
 21. Тейлор К. Профессия – спикер: книга-тренинг. Киев : Саммит-Книга, 2016. 189 с.
 22. Турукало Т. Б. Вивчаємо ораторське мистецтво. Вивчаємо українську мову та літературу. 2012. № 10. С. 17-21.
 23. Янкович М. В. Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції. Молодий вчений. 2015. № 2. С. 141-144.
 24. Кінґ П. Стратегії і тактики спілкування: як знайти спільну мову з кожним / пер. з англ. Маріанна Восковнюк. Київ : Книголав, 2017. 119 с.

Довідка виконана 27.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30