Головна Бібліографічний всеобуч Бібліографічна робота бібліотек: на допомогу фахівцю Модель проспекту гіпотетичного бібліографічного посібника

Модель проспекту гіпотетичного бібліографічного посібника

Модель проспекту гіпотетичного бібліографічного посібника

1.  Назва

2.  Обгрунтування теми
2.1. Актуальність; 2.2. Новизна; 2.3. Бібліографічне забезпечення

3.  Тип і жанр посібника
3.1 Покажчик; 3.2. Список;  3.3. Огляд; 3.4. Каталог; 3.5. Картотека; 3.6. Бесіда; 3.7. Коло читання; 3.8. Путівник

4. Цільове призначення
4.1. Реєстраційний;  4.2. Науково-допоміжний; 4.3. Професійно-виробничий; 4.4. Рекомендаційний; 4.5. Книготорговий                          

5. Читацьке призначення. Споживачі інформації
5.1. Науковці;  5.2. Керівники, організатори виробництва; 5.3. Спеціалісти: учителі,  лектори;  5.4.  Робітники;  5.5. Молодь; 5.6. Діти та юнацтво тощо

6. Вид посібника за змістом
6.1. Універсальний;  6.2. Багатогалузевий; 6.3. Галузевий; 6.4. Тематичний;  6.5. Персональний; 6.6. Краєзнавчий

7. Функціонально-цільове призначення
7.1. Перспективний;  7.2. Поточний;  7.3. Кумулятивний; 7.4. Ретроспективний

8.  Періодичність
8.1. Неперіодичний;  8.2. Періодичний (кількість випусків на рік); 8.3. Видання, що продовжуються

9.  Повнота бібліографічного відбору
9.1. Вичерпна; 9.2. Максимальна; 9.3. Вибіркова               

10. Критерії бібліографічного відбору
10.1.  Змістовні;
10.1.1. Індекси ББК; 10.1.2. Рубрики «Единой классификационной системы...»; 10.1.3. Індекси УДК; 10.1.4. Класи МКІ; 10.1.5. Рубрики за рубриикатором ДСНТІ
10.2.  Формальні критерії
10.2.1. Територіальні; 10.2.2. Хронологічні; 10.2.3. Мовні; 10.2.4. Типовидові

11.  Характер посібника за засобом бібліографічної характеристики
11.1. Неанотованнй; 11.2. Частково анотований; 11.3. Анотований; 11.4. Реферативннй; 11.5. Оглядовий                                             

12.  Засіб бібліографічного групування
12.1. Змістовне
12.1.1. Систематичне; 12.1.2. Предметне;  12.1.3. Тематичне
12.2. Формальне
12.2.1. Алфавітне; 12.2.2. Хронологічне; 12.2.3. Номерне; 12.2.4. За видами і типами видань; 12.2.5. За мовами                             

13.  Довідковий апарат
13.1. Зміст;  13.2. Передмова;  13.3. Вступна або оглядова стаття;  13.4. Допоміжні покажчики
13.4.1. Авторський; 13.4.2. Предметний; 13.4.3. Систематичний; 13.4.4 Патентний тощо

14.  Передбачений обсяг

15.  Дата початку роботи…, завершення…

16.  Складачі:

17.  Науковий редактор

18.  Рецензент

19.  Місце і спосіб видання

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29