Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Особливості практичної підготовки та навчання майбутніх педагогів у вищих закладах освіти Німеччини

Особливості практичної підготовки та навчання майбутніх педагогів у вищих закладах освіти Німеччини

Особливості практичної підготовки та навчання майбутніх педагогів  у вищих закладах освіти Німеччини

 1. Ефимова М.В. Педагогическое образование Германии в динамике развития / М. В. Ефимова [Електронний документ]. - https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-obrazovanie-germanii-v-dinamike-razvitiya
 2. Абашкіна Н. В. Вимоги до підготовленості вчителів та вихователів у оцінці німецьких педагогів XX століття / Н. В. Абашкіна. - С. 12-16. // Херсонський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон : Айлант, 1998 - Вип. 32, ч. 1 / редкол.: Є. С. Барбiна (відп. ред.) [та ін.]. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2002. - 252 с.
 3. Васюк О. Реформування вищої освіти Німеччини / О. Васюк //Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 4. - C. 48-50.
 4. Журавська В. Педагогічна освіта в Німеччині, її сучасний стан і особливості / В. Журавська, Н. М. Мирончик [Електронний документ]. - http://eprints.zu.edu.ua/14465/1/26.pdf
 5. Захарова Г. В. К вопросу об истории развития коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам в Германии: методический материал / Г.В. Захарова // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 1. - С. 53-60.
 6. Захарова Г. В. Педагогическое обоснование коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам в Германии: научно-популярная литература / Г. В. Захарова // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 5. - С. 75-81.
 7. Исаева М. Н. Развитие высшего педагогического образования Германии в XX веке / М. Н. Исаева [Електронний документ]. - https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-germanii-v-xx-veke
 8. Корнілова А.  Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А.  Корнілова // Шлях освіти. - 2005. - № 3. - С. 18-22.
 9. Кудін А.  Особливості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ФРН / А.  Кудін, З.  Логвін, О.  Клименко // Вища школа. - 2006. - № 4. - С. 51-58.
 10. Мальцева Д. Г. Германия: страна и язык / Д. Г. Мальцева ; ред.: А. Ю. Васильева, Е. А. Гришина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Рус. сл. : Астрель : АСТ, 2001. - 413 c.
 11. Мельниченко Б. Система шкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччини / Б. Мельниченко // Історія в школі. – 2001. – №5 – С.17-21.
 12. Павлюк  С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С. Павлюк // Вища школа. - 2011. - № 5/6. - С. 61-70 : табл.
 13. Пасічник Л. Л. Дослідницько-орієнтований підхід до професійного розвитку вчителів у центрах педагогічної освіти в Німеччині / Л. Л. Пасічник // Інноваційна педагогіка. - 2018. - № 4 т. 1. - С. 57-60.
 14. Пасічник Л. Л. Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у Центрах педагогічної освіти в Німеччині / Л. Л. Пасічник // Український педагогічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 41-47.
 15. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах західної Євпропи: різноманітність і спільність / Л. П. Пуховська // Педагогіка і психологія. – 1998. – №2. – С. 7-9; С. 217-226.
 16. Хюфнер К. Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині / К. Хюфнер //Вища школа. - 2005. - № 6. - C. 97-117.
 17. Черкашин С. В. Роль дидактики вищої школи у підвищенні якості німецької університетської освіти / С. В. Черкашин // Київський науково-педагогічний вісник. - 2017. - № 12. - С. 124-130.

Довідка виконана 05.02.2019. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031