Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Мистецтво Подвижник людського духу : до 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (1842-1912)

Подвижник людського духу : до 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (1842-1912)

Подвижник людського духу : до 170 річчя від дня народження М. В. Лисенка (1842-1912)

1. Архімович Л. Б. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. - 3-те вид.. доп. й перероб. - К. : Муз. Україна, 1992. - 251 c.
2. Булат Г. Микола Лисенко : мононарис / Г. Булат. - К. : Муз. Україна, 1973. - 106 c. - (Творчі портрети українських композиторів).
3. Булат Т. Микола Лисенко і його роль у зростанні всеслов'янської слави української пісні / Т. Булат // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 2-3. - С. 3-16.
4. Василенко З. Фольклористична дiяльнiсть М. В. Лисенка / З. Василенко. - К. : Наук. думка, 1972. - 188 c.
5. Горбатюк О. Подвижницька діяльність М. Лисенка у створенні науково-методичного комплексу з історії України : до 95-річчя від дня народження / О. Горбатюк // Рідна школа. - 2009. - № 12. - С. 60-64.
6. Грабовський В. Ми і Микола Лисенко:(До питання утвердження національної музики в українському бутті) / В. Грабовський // Сучасність. - 2003. - № 11. - С. 128-134.
7. Денисенко В. "Цей шлях потрибний, корисний, многоцінний": Листування Михайла Драгоманова і Миколи Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.) // Історичний календар : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів:щорiчник: наук.-попул. та лiт. альманах / / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. - К. : Планета, 2007, вип. 12. - С. 135-139.
8. Дяченко  В. А. Микола Віталійович Лисенко : життя і діяльність / В. А. Дяченко. - К. : Муз. Україна, 1968. - 120 c.
9. Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора : (Листи М. В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889 рр.) / А. Катренко // Пам'ять століть. Україна. - 2010. - № 4/5. - С. 108-114.
10. Кузик В. "Тарас Бульба". Микола Лисенко - Левко Ревуцький - Борис Лятошинський / В. Кузик // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - № 3. - С. 20-25.
11. Курковський Г. В. Микола Віталійович Лисенко-піаніст-виконавець / Г. В. Курковський. - К. : Муз. Україна, 1973. - 151 c.
12. Летичевська О. Опера М.Лисенка "Тарас Бульба" : Особливості національного виконавського стилю хорових сцен / О. Летичевська // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 3. - С. 92-97.
13. Лисенко М. В. Листи / М. В. Лисенко; упоряд. текстів, ілюстр. матеріалу, передмова, комент., анот. імен. покаж. Р. М. Скорульської, редкол.: А. П. Лащенко (голова) та ін. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, МВДУК. - К. : Муз. Укpаїна, 2004. - 680 с.
14. Лисенко О. Н. М. В. Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О. Н. Лисенко. - К. : Муз. Україна, 1968. - 822 c.
15. Микола Лисенко : бібліографія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд.: І. О. Негрейчук, Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва, наук. ред. В. О. Кононенко, худож. оформ. М. О. Толкач. - Х. : Фоліо, 2009. - 223 с. : портр.
16. Молчанова Т. Гордість і слава української музики : До 155-річчя від дня народження М. В. Лисенка / Т. Молчанова // Дзвін. - 1997. - № 5-6. - С. 157-159.
17. Пархоменко Л. Микола Лисенко і його роль у розвитку української національної культури / Л. Пархоменко // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - С. 3-10.
18. Ревуцький Д. М. Микола Лисенко. Повернення першоджерел : научно-популярная литература / Д. М. Ревуцький; упорядкув. текстів, ілюстр. матеріалу, імен. покажч., вступ. ст. В. В. Кузик. - К. : Муз. Україна, 2003. - 320 с. : фото, ноти.
19. Сисоєва Н. Геній української музики : інформаційно-бібліографічний список до 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка / Н. Сисоєва // Шкільний світ. Сер., Шкільний світ. - 2012. - № 11. - С. 16-20.
20. Скорульська Р. Літопис життя і творчості Миколи Лисенка - джерела, пошуки, проблеми відновлення реалій / Р. Скорульська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : НБУВ, 2006. - Вип. 16. – С. 553-558.
21. Степанська О. Римський-Корсаков і Лисенко : історія творчих стосунків / О. Степанська // Музика. - 1997. - № 3. - С. 23-25.

Довідка виконана 04.04.2012. Виконавець Кисельова А..   вии...и

Коментарі

Бібліографіні
30.01.2012 09:59

Шановна пані Роксана! Ми вдячні Вам за те, що Ви звернули увагу на матеріали, розміщені на нашому сайті. Це був рекомендаційний список літератури, адресований тим, хто вивчає біографію та творчість Миколи Лисенка. Ця бібліографія є вибірковою і не претендує на повноту. При її складанні ми використовували, до речі, Ваш список з "Календаря знаменних та пам'ятних дат" і доповнили його виданнями, які є в наявності в фондах нашої бібліотеки. Тому що в першу чергу ми орієнтуємося на читача, який має можливість працювати в стінах нашої бібліотеки. Шановна пані Роксана, а що стосується питання про академічне видання творів Лисенка та видання Вашого музею -  "Микола Лисенко. Дні і роки.(Літопис життя і творчості)" , то ми повність розділяємо Вашу стурбованість з цього приводу. Бажаємо, щоб наша влада повернулася обличчям до української культури та її шанувальників і ці видання побачили світ в найближчий час. А ми, бібліографи ХОУНБ ім. О. Гончара, будемо їх популяризувати серед широкого кола читачів.
Скорульська Роксана
29.01.2012 12:38

Все це досить давні  видання і публікації. А про академічне видання творів М.В.Лисенка перенесено у Постанову Верховної Ради 2011р. про захолди до 170-річчя з такої ж Постанови 1991р. - до 150 річчя. І ніхто й пальцем за 20 років не поворухнув, бо це робота для багатьох музикантів і музикознавців  на багато років...

Водночас Музеєм Миколи Лисенка упорядковано видання "Микола Лисенко. Дні і роки.( Літопис життя і творчості)", яке у планах видавництва "Музична Україна "переноситься з року в рік, а грошей на нього не виділяють...

Зав. Музеєм Миколи Лисенка (МВДУК), лауреат Премії ім. М.В.Лисенка Роксана Скорульська

Напишіть свій коментар

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930