Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні

Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні

Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні

 1. Андрусишин Р. М. Форми та методи правового виховання працівників міліції / Р. М. Андрусишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 28 т.1. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища школа. - 2016. - N 1. - С. 16-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : Аналіт.-інформ. матеріали / О. В. Бабак та ін.; Редкол.: В. І. Довженко та ін. - К. : ТОВ "Агентство "Україна", 2003. - 191 с. : рис., табл.
 4. Головченко В. В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, методика измерения / В. В. Головченко. - К. : Наук. думка, 1985. - 128 с.
 5. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія : (основи юридичної дiяльностi) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 2-ге вид., переробл. - К. : Знання, 2006. - 487 с.
 6. Єрмоленко Д. О. До питання про принципи правового виховання молоді / Д. О. Єрмоленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 32 т.1. - С. 25-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Єрмоленко Д. О. Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні / Д. О. Єрмоленко // Право і суспільство. - 2015. - N 6 ч.3. - С. 14-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Камолова А. Маю право : методичні рекомендації з використання ігрових технологій у правовому вихованні школярів / А. Камолова // Шкільний світ. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 12. - С. 8-15.
 9. Качур О.  Психологія правової освіти / О. Качур // Психолог. Сер. Шкільний світ. - 2012. - N 6. - С. 6-13.
 10. Кащук М. Г. Основні принципи реалізації завдань правового виховання старшокласників у другій половині XX століття / М. Г. Кащук // Молодий вчений. - 2014. - N 12. - С. 301-303. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Коваленко Н. Ю. Особливості розвитку теорії правового виховання / Н. Ю. Коваленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - N 21 ч.2. - С. 56-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Копельців-Левицька Є. Д. Правові сюжети в українській обрядово-звичаєвій культурі / Є. Д. Копельців-Левицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 31 т.3. - С. 143-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Коршунова І. М. Формування правосвідомості студентів у системі юридичної освіти / І. М. Коршунова // Право і суспільство. - 2015. - N 6. - С. 19-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Лисенко Л. Г. Формування соціальної компетентності учнів / Л. Г. Лисенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2015. - N 6. - С. 2-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Ліченко Г. Правовиховна робота: від планування до аналізу : авторська програма з правоосвітньої та правовиховної роботи / Г. Ліченко // Завуч. Сер. Шкільний світ. - 2015. - N 11. - С. 16-19.
 16. Манько Л.  Союзники у вихованні : форми і методи правовиховної роботи учителя з учнями та їхніми батьками  / Л. Манько // Шкільний світ. Сер. Шкільний світ. - 2014. - N 12. - С. 5-7.
 17. Маркова Г. Д. Научные основы и организация правового воспитания молодежи / Г. Д. Маркова. - К. : Вища шк., 1979. - 153 c.
 18. Наливайко Т. В. Роль правового виховання в становленні громадянського суспільства / Т. В. Наливайко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 28 т.1. - С. 31-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Оніщенко Н. М. Громадянське та правове виховання: взаємозв'язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві / Н. М. Оніщенко, О. Г. Юхта // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 3. - С. 34-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Пильгун Н. В. Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості / Н. В. Пильгун // Держава і право : юрид. і політ. науки. - 2012. - N 55. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Проць О. Є. Роль третього сектора у правовому вихованні молоді в Україні / О. Є. Проць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - N 31 т.1. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Прядко О.  Бібліотека - як центр соціальної підтримки молоді / О. Прядко // Бібліотечна планета. - 2005. - N 1. - С. 34-35.
 23. Пунько О. В. Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України / О. В. Пунько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 27 т.1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Сливка С. С. Юридична деонтологія : правн. етика, проф. культура : підруч. для студ. ВНЗ / Степан Сливка ; голов. ред. Н. М. Гайдук ; авт. передм. В. Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. - К. : Атіка, 2006. - 294 с.
 25. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание : методол. и методика / Е. В. Татаринцева. - М. : Высш. шк., 1990. - 174, [1] с.
 26. Тітомир-Зотова О. С. Природно-правове розуміння права як ідейна основа правового виховання / О. С. Тітомир-Зотова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право : наук. вид. - 2015. - N 31 т.1. - С. 47-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Тригубенко Г. В. Правовиховна діяльність міліції як засіб подолання правового нігілізму / Г. В. Тригубенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 12 т.1. - С. 59-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Федосєєва С. В. Поняття, ознаки та структура механізму правового виховання / С. В. Федосєєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 11 т.1. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Штангрет М. Й. Філософія правового виховання: світоглядні основи / М. Й. Штангрет, О. М. Броневицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція : наук. зб. . - 2014. - N 12 т.1. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Довідка виконана 18.02.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031