Ринок освітніх послуг в Україні

Ринок освітніх послуг в Україні

1. Авксєнтьєв М. Ю. Аналіз ринку освітніх послуг в Україні / М. Ю. Авксєнтьєв // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 12. - С. 103-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Бабій Р. Л. Менеджмент у розвитку вищої освіти і науки / Р. Л. Бабій // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 11. - С. 174-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Бородаченко К. Степеньдиаты: рынок бизнес-образования / К. Бородаченко // Бизнес. - 2011. - N 36(5 сент.). - С. 46-51.
4. Брітченко І. Г. Вузы Украины на отечественном образовательном рынке МВА / І. Г. Брітченко, Ю. Ю. Євіч, А. О. Князевич // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - N 2. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Вітренко Ю. Взаємозв’язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості / Ю. Вітренко // Вища школа. - 2013. - N 3. - С. 7-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Гальків Л. І. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу / Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 1. - С. 371-377 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Гжесюк А. О. Трансформація ієрархічних систем освітніх ринків північноєвропейських країн / А. О. Гжесюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - N 4/5. - С. 45-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Данніков О. Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ / О. Данніков // Маркетинг в Україні. - 2010. - N 6. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Дмитриев В. Ю.  Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга / В. Ю. Дмитриев // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2014. - N 4. - С. 105-111. - Библиогр. в конце ст.
10. Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України / О. Дніпров // Вища школа. - 2014. - N 7. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Євменькова К. М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N6. - С. 105-109. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Жарська І. О. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки / І. О. Жарська, В. М. Неткова // Статистика України. - 2014. - N 2. - С. 45-51 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Журко Т. О. Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності  / Т. О. Журко, Л. Ліцзянь, А. А. Шиян // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 9. - С. 488-494. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. - 2011. - N 11. - С. 7-14 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Карбовська Л. О. Теоретико-методичні підходи до державного регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою / Л. О. Карбовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 9. - С. 195-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Карпенко М. М.  Світовий досвід планування підготовки спеціалістів відповідно до прогнозованих потреб суспільства / М. М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. - 2014. - N 1. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Костюченко А. М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг / А. М. Костюченко // Економіка та держава. - 2011. - N 1. - С. 71-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Маркетинг украинским вузам уже необходим, а подготовка украинских маркетологов еще далека от совершенства (результаты блиц-опроса экспертов) // Маркетинг и реклама. - 2013. - N 4. - С. 20-28.
19. Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа. - 2012. - N 1. - С. 43-55.
20. Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / К. Нужненко // Вища школа. - 2012. - N 4. - С. 25-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. С. І. Здіорука ; передм. В. Яблонського. - К. : НІСД, 2014. - 121 с. : рис.
22. Парсяк В. Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти / В. Парсяк // Економіст. - 2013. - N 6. - С. 33-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Романовський О. Г. Програми подвійного диплома: моделі та перешкоди в їх реалізації у межах національної системи вищої освіти / О. Г. Романовський, В. М. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2014. - N 3. - С. 3-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
24. Санакоєва Н. Д. Планування і реалізація рекламних кампаній у сфері освітніх послуг / Н. Д. Санакоєва, В. О. Кушнір // Молодий вчений. - 2014. - N 6. - С. 194-196. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Семенюк Л. І. Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці / Л. І. Семенюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2012. - N 2. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Семенюк Л. І. Основні фактори формування конкурентоздатності ВНЗ в товарній політиці ринку освітніх послуг всередині економічної системи / Л. І. Семенюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2012. - N 1. - С. 21-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
27. Семів Л. К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л. К. Семів, А. Р. Шендер // Регіональна економіка. - 2013. - N 2. - С. 25-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
28. Університет банківської справи - найперспективніший соціальний проект НБУ // Вісник Національного банку України. - 2014. - N 9. - С. 42-44.
29. Фадєєв В. І. Взаємодія ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів України та ринку праці / В. І. Фадєєв // Гуманітарні науки. - 2012. - N 2. - С. 19-25 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
30. Філончук З. В. Вивчаємо ринок освітніх послуг / З. В. Філончук // Економіка в школах України. - 2012. - N 1. - С. 14-19.
31. Хохленко О. Освітній ринок як ринок послуг: стан, перспективи розвитку / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 2. - С. 135-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Цимбал Л. І. Інструментарій прогнозування стану ринку освітніх послуг / Л. І. Цимбал // Кримський економічний вісник. - 2013. - N 1 ч.3. - С. 127-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
33. Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. - 2013. - N 3. - С. 199-210 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 28.05.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031