Афоризми в українських перекладах

Афоризми в українських перекладах

Перекладач у прозі - раб, перекладач у віршах - суперник.
(В.А. Жуковський)

Переклад афоризмів як частин художнього тексту чи як своєрідних цілісних творів належить до художнього перекладу, який є чи не найважчою сферою у перекладознавстві, адже при такій роботі перекладач не тільки перекладає, а певним чином пише новий текст мовою перекладу. Деякі критики стверджують, що художній переклад – мистецтво, яке під силу лише художникам слова, що спираються при перекладі головним чином на естетичні критерії. Не існує конкретних правил перекладу афоризмів, на відміну від, наприклад, правил перекладу фразеологічних виразів. Вчені С. Влахов та С. Флорин у книзі «Непереводимоє в переводе» виділяють, однак, два основних правила, якими повинен керуватися перекладач при роботі з афористичними висловлюваннями та художніми текстами, які їх містять:
1. зберегти форму афоризму;
2. зберегти конотативне значення афоризму: натяки, алюзії, пов’язані з їх джерелом.
Саме тому у випадку, коли перекладач працює з афоризмами поза контекстом, варто дізнатися авторство та по можливості історію виникнення. Однак доволі важко дотримуватися першого правила. Це зумовлено тим, що афоризми найчастіше є невід’ємною частиною художнього тексту і перекладач може різними способами модифікувати оригінальну структуру речень, як от комбінувати з кількох коротких одне складне речення, чи навпаки, складну граматичну конструкцію розкласти на кілька простих. Нерідко перекладач змушений вводити у речення додаткові слова, щоб пояснити незрозумілу для читача, який є представником іншої культури та національності, комунікативну ситуацію. При застосуванні такого прийому оригінальний афоризм може втратити свою влучність, перетворившись на звичайне речення, яке поза контекстом художнього твору ніякого значення не має. На заваді виконанню другого правила часто стають лексичні особливості мови перекладу. Відомо, що абсолютних еквівалентів слів у різних мовах практично не буває, адже кожне слово наділене певними семантичними відтінками, які можуть бути зумовлені культурними особливостями або ж надані слову у період його історичного формування та розвитку. Відповідно, підтекст мови оригіналу не завжди можна передати тими ж словами у мові перекладу, а при заміні слів і введенні у речення роз’яснюючих елементів афоризм може втратити свої форму і значення. Отже, можемо виділити ряд причин застосування трансформацій при перекладі. Перш за все трансформації зумовлені розбіжностями в структурах мови оригіналу та мови перекладу, як от порядок слів у реченні, узгодження членів речення між собою тощо. Проблемою може також стати розбіжність значеннєвого обсягу слова. Абсолютний еквівалент при перекладі знайти практично неможливо, оскільки кожне слово наділене не лише денотативним значенням, а ще й безліччю конотативних відтінків, які в різних мовах та, відповідно, в різних культурах не однакові. Ще одна проблема може бути викликана надмірною прив’язаністю перекладача до художнього тексту. Адже бувають випадки, коли перекладач забуває, що афоризм є своєрідним текстом у тексті, який повинен функціонувати як у контексті, так і поза ним. Прагнення перекладача досягти зв’язності та цілісності художнього тексту може призвести до переходу афоризму оригіналу у розряд простого речення у перекладі.
За словами В. Муравйова «переклад повинен бути не правильним, а адекватним», адже завдання перекладача не повідомити про те, що написано в ньому мовою оригіналу, а відтворити його мовою перекладу. Саме з цією метою і використовуються перекладацькі трансформації – зміни в структурі мовних одиниць, що застосовуються з метою отримання адекватності та еквівалентності при перекладі. Деякі науковці поділяють перекладацькі трансформації на два класи – лексичні, що стосуються перекладу окремих слів у реченні, та граматичні, коли зміни відбуваються на рівні граматичної структури речення. При перекладі афоризму не можна звертати увагу лише на один аспект – лексичний чи граматичний. У випадку з афоризмом вони являють собою цілісність, оскільки лексичний склад речення відповідає за зміст афористичного висловлювання, а граматична конструкція – за його форму та автосемантичність. Відповідно перекладач повинен працювати одночасно на двох рівнях, інакше афоризм як такий у перекладі не буде відтворено. При перекладі афоризмів з англійської на українську мову можуть використовуватися такі прийоми: нульова трансформація, заміна частин мови, опущення, додавання, зміна виду речення, генералізація, конкретизація, заміна числа іменника, антонімічний переклад, заміна категорії часу дієслова, заміна пасивної конструкції активною і навпаки, використання описового звороту, заміна членів речення, модуляція, членування та об’єднання речень.
Переклад афоризмів належить до художнього перекладу, тому робота з текстами цього жанру доволі складна. Оскільки дослівний переклад неможливий, адже він спотворює значення вислову або й взагалі втрачає його, перекладач повинен вдаватися до певних трансформацій, за допомогою яких текст мови перекладу буде семантично максимально наближеним до тексту мови оригіналу. Недоліком, звичайно ж, є те, що лексико-граматичні трансформації не завжди дають можливість зберегти структурні особливості вихідного тексту, які в афористичних висловлюваннях, відповідаючи за влучність, відіграють важливу роль.
Перекладач також може додавати певну додаткову пояснювальну інформацію у перекладі з огляду на культурні та національні особливості читачів для кращого розуміння ними прямого та переносного значення афористичного висловлювання.


 

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031