Главная Наш отдел Клуб "Дивослово" Конспекты занятий по грамматике украинского языка Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот

Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник

Тема: Дієприкметник – особлива форма дієслова.

Хід заняття

1. Оголошення теми та мети.

2. Мотивація до заняття

- З яким настроєм ви прийшли сьогодні на заняття?

- Прочитайте вірш Л. Українки «Мелодії». Визначте його головну думку. Підкресліть дієслова та визначте їх дієвідміни.

Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.

3. Актуалізація знань

Завдання 1: Підкреслити дієприкметники та дієприслівники.

Кругом лежить натомлена земля. Ти нелегке життя прожила, моя мамо, в мозолях твої чесні, спрацьовані руки. Схилились два самотні клени, читаючи весни буквар. Мати сина колихала, колихаючи, співала. Ціле літо працювали селяни на городах не зважаючи на спеку. Ліки винайдені харківськими фармацевтами продаються в аптеках міста. Виконуючи всі поради лікаря людина одужує швидше. Стіни у коридорі пофарбовані у зелений колір. Зустрічаючи гостей моя мати завжди привітно посміхається. Дивлячись крізь вікно я бачу розквітлу яблуню.

Завдання 2. Поставте слово в дужках у потрібну форму.

На підлозі лежали (розсипати) папірці. 2. На стіні (намалювати) сонце. 3. Я не бачу (написати) на дошці вправу. 4. Дівчинка збирала (розкидати) іграшки. 5. Сьогодні я піду забирати (замовити) вчора квитки. 6. На стільці висів (зшити) кравцем костюм. 7. Тут (записати) (вивчити) мною слова. 8. Перепишіть у зошит (виконати) вправу.

Завдання 3. Вставте пропущені букви, визначте дієвідміну дієслів.

Ти геній і г..рой, ти ріки пов..рта..ш і зсува..ш гори, але дозволь мені почути, як ти з матір..ю говори..ш. (Д. Чередниченко)

Завдання 4. Подані дієслова поставити у формі 1-ї і 2-ї та 3-ї особи однини і множини теперішнього та майбутнього часу, визначити дієвідміну.

Навчити, жовтіти, нищити, плести, поважати, дружити.

Завдання 5. Розподіліть дієслова: а - вставити літеру -е- (-є), б - вставити літеру -и-.

 1. Збира...ться.
 2. Каж...мо.
 3. Спровад...мо.
 4. Очіку...те.
 5. Потривож...ш.
 6. Пиш...ш.
 7. Змож...мо.
 8. Вір...мо.
 9. Бор...ться.
 10. Туж...ш.
 11. Пошл...мо.
 12. Люб...мо.

4. Вивчення нового матеріалу

Дієприкметники і дієприкметникові звороти широко вживаються у текстах художнього та публіцистичного стилів. Властивість дієприкметника передавати ознаку предмета за дією є виразним художнім засобом. У розмовно-побутовому стилі дієприкметники та дієприкметникові звороти вживаються рідко.

Дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяють комою (або комами): Я чую пісню, в щасті співану (О. Журлива). Веселка, овіяна вітром, в моїх зацвітає очах (А. Малишко).

В усному мовленні такий дієприкметниковий зворот виділяють паузами та інтонацією. Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі звичайно не виділяють: Котить сонний Дніпро віками зажурені води (М. Луків).

Вправи.

1. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.
Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот та означуване ним слово. Поставте пропущені розділові знаки.

1. Чудово блищало небо засіяне зорями (І. Нечуй-Левицький). 2. Широке рівне плесо віддзеркалювало срібні кучері залитих сяєвом хмар (В. Нестайко). 3. Сумно на небі повитому в хмари (Дніпрова Чайка). 4. Сниться вночі мені зорями вишите небо (Г. Кириченко). 5. На темному небі нерухомо застигли химерні клаптики хмар посріблених промінням місяця (Ю. Збанацький). 6. Ще спить земля укутана снігами (Д. Луценко). 7. Стоїть налитий синню день (М. Паяієнко). 8. Мені ще й досі сниться берег, залитий сонячним огнем (В. Сосюра). 9. Сяйвом переповнені плоди мерехтять, палають, не згасають (Є. Гуцало). 10. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне (Т. Шевченко). 11. А думи в слово перелиті і після тебе будуть жить (М. Луків). 12. Запам'ятати хочу кожне слово почуте десь зненацька, випадково (Д. Луценко). 13. Народжене у муках слово запам'ятається чи ні? (Л. Дмитерко). 14. Існують прекрасні дороги націлені на перемоги (П.Осадчук). 15. Вгорі цвіте блакить усіяна хмарками (В. Сосюра). 16. Ткану зорями теплу хустину ніч на тихе село одягла (Т. Масенко). 17. Бриніла тиша плетена зірками (І. Драч). 18. Давно вже море ночі залилв натомлене денним трудом село (М. Рильський). 19. Сплять, сивиною закутані гори (Б.Дегтярьов).

2.  Прочитайте прислів'я, визначте в кожному дієприкметниковий зворот. Поясніть, чому звороти не виділені комами. Перебудуйте речення так, щоб звороти потрібно було виділити комами.

Зразок: З'їдений перед роботою хліб вирощує ледарів. — Хліб, з'їдений перед роботою, вирощує ледарів.

1. Марно втраченого дня не повернеш. 2. Насильно розкрита троянда втрачає аромат.

3. Намальовані фарбою квіти живуть найдовше. 4. І тисяча мудреців не дістане кинутий дурнем у криницю камінь.

3. Прочитайте, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієприкметникові звороти.  Розставте розділові знаки. Утворені речення прочитайте, правильно інтонуючи.

1. Хліб ... м'якший від краденого бублика. 2. ... хліб не смакує. 3. Наука — як криниця ... . 4. ... знання схожі на полову. 5. Робота ... рідко вдається. 6. Сорочка ... не буде носитися. 7. ... чоботи добре й носяться.

Довідка: Викопана голкою. Відкладена на завтра. Викроєна за чужими порадами. Добре зшиті. Убиті в голову. Чужим ножем краяний. Зароблений працею.

4. З кожної пари речень утворіть одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. Утворені речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків. Перебудуйте записані речення так, щоб не виділяти дієприкметниковий зворот комами.

- Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками. Вони розтулені назустріч теплу та світлу.

- Хмарини розкошують у блакитному небі. Вони розмлоєні останнім теплом осені.

- Яблуні посхиляли гілля до землі. Воно обтяжене запашними плодами.

 Д/з. Напишіть твір на тему «У чому полягає щастя», у якому використайте дієприкметникові звороти.

Календарь событий

       1
2 3 4567 8
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031