Наш технический отдел взялся обновлять сайт. Обещают к концу лета чудеса. А пока не все работает...
Просим прощения за неудобства
Главная Наш отдел Правовое справочное бюро Право и закон для каждого Новый порядок финансирования больничных Фондом социального страхования Украины

Новий порядок фінансування лікарняних Фондом соціального страхування України

Новий порядок фінансування лікарняних Фондом соціального страхування України

У 2018 році введено в дію новий механізм та умови здійс­нення фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду.
З метою зменшення ризику затримок у виплаті матеріального забезпечення застрахованим особам та збільшення контролю за дотри­манням роботодавцями прав застрахованих осіб, правлінням Фонду було затверджено Постанову від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження порядку фінансування страхувальників для надання матеріального за­безпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за ра­хунок коштів Фонду соціального страхування України».
Новий Порядок встановлює механізм взаємодії робочих органів виконавчої дирекції Фонду з роботодавцями для забезпечення застрахо­ваних осіб належними та своєчасними виплатами їм матеріального забезпечення, передбаченого законом «Про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.
З 1 жовтня 2018 року Порядок вводить у дію нову форму заяви-розрахунку та запроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про проведення виплат застрахованим особам шляхом надання до робочих органів Фонду повідомлення про ви­плату коштів застрахованим особам.

31 жовтня нова форма заяви-розрахунку об'єднала такі відомості:
• допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
•  допомога по вагітності та пологах;
•  допомога на поховання;
• допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
•  відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;
•  виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу.

У разі настання в застрахованої особи страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповно­важений) з соціального страхування підприємства, з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) зі страхування з тимчасової втрати працездатності, на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
Не пізніше 5 робочих днів віддати прийняте комісією з соціального страхування рішення про призначення допомоги, страхувальник-роботодавець повинен сформувати заяву-розрахунок, яка містить інформа­цію про нараховані суми матеріального забезпечення застрахованим особам, та подати у двох примірниках до робочого органу Фонду.
Слід відзначити, що заява-розрахунок може подаватися як в паперовому, так і в електронному вигляді із застосуван­ням електронного цифрового підпису. При подачі документа в електронному вигляді у роботодавця має зберігатися роздрукований екземпляр.
Для запобігання можливих помилок при визначенні роботодавцем суми матеріального забезпечення, робочий орган Фонду до при­йняття рішення про проведення фінансування здійснюватиме по­передній контроль щодо правильності нарахування виплат. Перевірка інформації буде здійснюватися за допомогою звірки даних, наведених роботодавцем у заяві-розрахунку, з відомостями, що містяться в Дер­жавному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, даними про сплату єдиного соціального внеску.
За потреби робочий орган Фонду має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником-роботодавцем шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві.
У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомен­даціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її резуль­татами, фінансування заяви або надання обґрунтованої відмови в її прийнятті здійснюється робочими органами Фонду або їх відділен­нями протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після проведення виплат матеріального забезпечення застрахо­ваним особам, роботодавець протягом місяця з дня проведення таких виплат має надіслати до робочого органу Фонду повідомлення про проведення виплат за формою, визначеною Порядком.
Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом із повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу ви­конавчої дирекції Фонду чи його відділення.
У разі відсутності інформації від роботодавця про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Отже, основні нововведення:
- система попереднього контролю правильності нарахування виплат;
- нова форма заяви-розрахунку;
- повідомлення про виплату коштів застрахованим особам;
 - строки подачі заяви-розрахунку;
- можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді. 

Вищезазначені зміни дозволять робочим органам Фонду контролювати своєчасність виплати застрахованим особам матеріального забезпечення, в результаті чого кожний працівник відчує себе більш захищеним, що є пріоритетною метою Фонду соціального страхування України, а також в подальшому дозволить зменшити навантаження на роботодавців за рахунок спрощення звітності.

 

1. Фонд соціального страхування України запроваджує нову систему фінансування лікарняних листків // Людина і праця. – 2018. – № 9-10. – С. 51-54.
2. Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України// Офіційний вісник України. – 2018. – № 57. – С. 218-227.
3. Денисова, О. Щодо оформлення листків непрацездатності / О. Денисова // Бюджетна бухгалтерія. – 2018. – № 46(10 груд.). – С. 13-15.

Календарь событий

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031