Вставні слова та словосполучення

Конспект заняття з теми

Вставні слова і словосполучення, їх види за значенням. Розділові знаки в реченнях зі вставними словами

Хід заняття

Трішки теорії

Вставним є слова (словосполучення, речення), які граматично не пов'язані з членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки тощо. Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення: Ти на мене пилинці не дозволила б, мабуть, упасти.

Вставні конструкції не є членами речення.

ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

ЩО ВИРАЖАЮТЬ

ВСТАВНІ СЛОВА

ПРИКЛАДИ

1. Упевненість, невпевненість, сумнів, передбачення тощо

Безумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда, певна річ, здається, певно, мабуть, видно, може, може бути, очевидно тощо

І я був неправий, звичайно.

2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо)

На радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ тощо

Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата.

 

 

3. Оцінку фактів з погляду їх звичайності

Як водиться, як завжди, було, бувало тощо

Отак, бува, німі вітри дмуть, гойдаючи небес ясну колиску.

 

 

 

4. Вказівку на зв'язок думок, послідовність викладу

По-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить тощо

Ніжність, наприклад, описати математично неможливо.

 

 

 

 

 

 

5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлювання

Словом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись тощо

Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію.

 

 

 

 

 

6. Вказівку на джерело повідомлення

З погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому тощо

На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру.

7. Активізацію уваги слухача або читача

Знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте тощо

А завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті.

 

 

 

 

 

 

Вставні слова, словосполучення і речення вимовляються зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними і після них робиться пауза. На письмі вставні слова, словосполучення і речення, як правило, виділяються комами.

Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями . До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього. Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.

Тренувальні вправи

Прочитайте . Знайдіть речення зі вставними словами

1. Напевно, день і ніч дивився б кіно.

2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани.

3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови.

4. І ти завжди, я сподіваюсь, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю.

5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся.

6. А якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль.

7. Художня кінематографія існує, як відомо, на базі літератури, кінодраматургії, отже, висока якість

фільмів обумовлюється передусім творчою повноцінністю сценаріїв.

8. Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому.

9. Кажуть, дні на полі – хліб у коморі.

Розставте правильно розділові знаки. Виділіть вставні слова, визначте, на яке значення вони вказують.

1. Може то птахи приносять на своїх крилах весну?

2. На жаль ми не мали можливості знайти для її тітки квартиру десь ближче.

3. На моє щастя на материні прохання ніхто не зважає.

4. Здавалося він не чув нічого.

5. Можливо блискавиць крило ці горді коси заплело ?

6. Напевно там водилися й гадюки.

7. Безперечно вам усе тут незнайоме дивне я знаю.

8. Кажуть нібито ці дроти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря.

9. З Олександрівська з Хортиці поет як

10. гадають поїхав до села Покровського.

Відновіть речення, вставляючи пропущені слова з довідки. Які з них є вставними, а які - членами речення.

1. ... вершина наша.

2. І ... ще одна порада: ніколи не читай на сонці.

3. ... математична пам'ять у нього була розвинута надзвичайно.

4. ... можна говорити про те, що чим більше щирість і безпосередність звучить у поетичному рядку, тим

більшу довіру і пошану викликає він у людей.

5. А мені ... просто хочеться щастя, тугого, солодкого, як шоколад.

6. Цього року Україні ... бути з великим хлібом.

ДОВІДКА: а- може,б- і ось нарешті, в-взагалі, г- нарешті.

Конец формы

Лінгвістична розминка

1. Продовжіть ряд вставних слів, що виражають упевненість: безумовно, справді, природно...

2. Назвіть вставні слова, що виражають емоційне ставлення мовця до змісту повідомлюваного.

3. Доберіть синонім до вставного слова мабуть. Що виражають ці вставні слова? Продовжіть ряд поданих вставних слів.

4. Доберіть антонім до вставного слова як на біду. Що виражають ці вставні слова? Продовжіть ряд поданих вставних слів.

5. Назвіть вставні слова, що виражають послідовність викладу думок, висновок, результат думки, зв'язок з попередньою думкою.

Творче (домашнє) завдання

Складіть чотири пари речень, щоб в одних слова

- кажуть,

- чуєте,

- виходить,

- здавалося

були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення.

Календарь событий

     12
34 5 6 789
101112 13 14 15 16
171819 20 2122 23
24 25 26272829