Сімейне виховання

Сімейне виховання

1. Алексеєнко Т. Ф. Умови сучасного сімейного виховання: науково-методичний посібник / Т. Ф. Алексеєнко.  – К. : ІЗМН 2000. – 223 с.
2. Бабаніна І. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості: (досвід, пошук, міркування) / І. Бабаніна // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 60-62.
3. Бех I. Д. Особистість народжується в сім'ї / І. Д. Бех // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 12-15.
4. Богдан С. Сім’я – головна ланка виховання дитини / С. Богдан // Відкритий урок. – 2013. – № 4. – С. 81-82.
5. Бондарчук О. І. Сім'я як осередок соціалізації дитини / О. І. Бондарчук // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. – К. : АЛД, 1998. – 165 с.
6. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. / О. І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2001. – 96 с.
7. Бурмістрова К. Роль батька у становленні особистості дитини / К. Бурмістрова // Дошкілля. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 4. – С. 8-10.
8. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко., Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
9. Вовчик-Блакитна М. В. Сімейне виховання. – К. : Рад. шк., 1982. – 147 c. – (Бібліотека для батьків)
10. Возрастная и педагогическая психология: учебник для пед.ин-тов / под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1979. – 287 с.
11. Коваль П. М. Формування особистості – головне завдання педагогічної діяльності під час навчально-виховного процесу / П. М. Коваль // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 3. – С. 36-43.
12. Кон И. С. Психология юношеского возраста: пробл. формирования личности: учеб. пособие для пед. ин-тов / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1979. – 173 с.
13. Лєпіхова Л. А. Соціально-психічні відмінності провідних особистісних властивостей у життєвому самоздійсненні старшокласників / Л. А. Лєпіхова // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 4. – С. 85-97.
14. Макаренко А. С. Твори: в 7 т. / А. С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1954. – Т. 4. : Книга для батьків. Лекції про виховання дітей. Виступи з питань сімейного виховання. – 1954. – 523 с.  
15. Максимова Н. Позитивний клімат у сім’ї як запорука успішного формування особистості дитини / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа. – 2013. – № 3. – С. 44-49.
16. Миронюк С. Родинні стосунки та розвиток особистості молодшого школяра / С. Миронюк // Початкова освіта. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 21/22/23. – С. 90-96.
17. Насонова О. Б. Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах / О. Б. Насонова // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини. – К., 1996. – 187 с.
18. Поніманська Т. Дорослий у становленні особистості дитини / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 6-8.
19. Приходченко К. І. Розвиток особистості – стратегічний напрям гуманістичного виховання / К. І. Приходченко // Шлях освіти. – 2012. – № 1. – С. 6-11.
20. Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості / В. Радул // Рідна школа. – 2012. – № 8/9. – С. 8-12.
21. Развитие личности ребенка: Пер. с англ. / Под ред. А. Фонарева. – М. : Прогресс, 1997. – 272 с.
22. Стельмахович М. Г. Новітні перспективи родинного виховання / М. Г. Стельмахович // Рідна школа. – 1998. – № 7-8. – С. 3-5.
23. Сухомлинский В. А. Мы продолжаем себя в детях //   В. А. Сухомлинский. Мудрость родительской любви / сост. А. И. Сухомлинская. – М. : Мол. гвардия – С. 99-148.
24. Сухомлинский В. А. Родительская педагогика // В. А. Сухомлинский. Мудрость родительской любви / сост. А. И. Сухомлинская. – М. : Мол. гвардия – С. 5-32.
25. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський / Упоряд. і авт. вступ. ст. В. Ф. Шморгун. – К. : Радян. Школа, 1978. – 263 с.   
26. Сухомлинський В. О. Моральні цінності сім'ї / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори. У 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 5. – С. 436-440. 
27. Титаренко В. Трудові, морально-побутові та художньо-естетичні традиції в становленні особистості школяра / В. Титаренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 2. – С. 31-35.
28. Федяєва В. Л. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / В. Л. Федяєва. – Херсон: РІПО, 2010. – 348 с.
29. Фещенко Н. В. Роль семьи в воспитании личности / Н. В. Фещенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 6. – С. 33-36.
30. Шишко І. Вплив сім’ї на формування особистості / І. Шишко // Шкільний світ. – 2013. – № 5(берез.). – С. 6-10.
31. Шкуратенюк Г. Вплив батька на розвиток особистості дитини / Г. Шкуратенюк, Г. Циганенко // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 21(листоп.). – С. 7-13.
 

Довідка виконана 26.10.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031