Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки України

Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки України

Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки України

1. Богуш А. Біологічне та соціальне у поглядах Софії Русової на виховання / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 1996. - № 9. – С. 8-9.
2. Богуш А. Концепція духовного виховання дітей С. Ф. Русової // Херсонський державний педагогічний університет : зб. наук. пр. Педагогічні науки. - Херсон : Айлант, 1998.  - Вип. 2. – С. 6-9.
3. Борисова З. Подвижниця національного дошкільного виховання (до 150-річчя від дня народження С. Ф. Русової) / З. Борисова, М. Машовець // Дошкільне виховання. – 2006. - № 3. – С. 3-4.
4. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіка Софії Русової / Л. Гураш // Дошкільне виховання. – 1998. - № 4. – С. 22-23; № 6. – С. 10-11.
5. Дацюк Г. Софія, бо мудра / Г. Дацюк // Початкова школа. - 1992. - № 1. – С. 5-8.
6. Дичек Н. П. С. Ф. Русова і зарубіжна педагогіка / Н. П. Дичек // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 3. – С. 169-177.
7. 3айченко І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової / І. В. 3айченко. - Чернігів, 1996. – 265 с.
8. Калениченко Н. П. Софія Русова / Н. П. Калениченко, Н. Б. Копиленко // Рідна школа. - 1991. - № 12. — С. 71-72.
9. Коваленко О. В. Невичерпне джерело : ідеї С. Ф. Русової в організації методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів / О. В. Коваленко // Управління школою. – 2005. – № 22-24. – С. 10-12.
10. Любар І. Історія вітчизняної освіти / І. Любар. – К. : Наук. думка, 2002. - 438 с.
11. Мазур Г. Педагогічну спадщину С. Ф. Русової – в масову практику роботи національної школи / Г. Мазур // Початкова школа. – 2001. - № 5. – С. 51-53.
12. Малиновська Н. В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / Н. В. Малиновська // Педагогіка і психологія. – 1999. - № 1. – С. 129-135.
13. Машталер Г. Ідея національної школи в педагогічній спадщині Софії Русової / Г. Машталер // Педагогічна газета. – 1999. – червень (№ 6). – С. 1.
14. Мельничук М. Світ правдивий і чистий: духовність дитини очима Софії Русової / М. Мельничук // Дошкільне виховання. – 1997. - № 6. – С. 14-15.
15. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / під заг. ред. А. М.  Бойко. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
16. Проскура О. Софія Русова — талановита дочка України / О. Проскура // Початкова школа. - 1993. - № 3. – С. 4-5.
17. Проскура О. В. Софія Русова – вчений, педагог, громадський діяч : До 140-річчя з дня народження / О. Проскура // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1. – С. 171-180.
18. Проскура О. В. Софія Русова / О. Проскура // Дивослово. – 1995. - № 9. – С. 53-58.
19. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х - поч. ХХ ст.). - К. : Рад. школа, 1991. – 383 с.
20. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Русова. – Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 127 с.
21. Сергеєва В. Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку / В. Ф. Сергеєва // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 2. – С. 146-151.
22. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко; ред. Ю. Вільчинский, Л. Масенко, передм. С. Ільницького. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.
23. Сухомлинська О. В. Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки / О. В. Сухомлинська // Початкова школа. – 1996. - № 9. – С. 54-56.
24. Шевченко П. Трудове виховання в педагогічній спадщині С. Ф. Русової / П. Шевченко // Рідна школа. – 2005. - № 8. – С. 79-80.

Довідка виконана 27.10.2012. Виконавець Кисельова А.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031