Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Список друкованих праць Ю.Б. Медведєва

Список друкованих праць Ю.Б. Медведєва

1. Багатьма мовами світу (Про видання творів І.Франка в Україні) // Жовтень.— 1956.— №8.— С. 114-116.
2. Книжкова палата України // Соц. культура. — 1956. — № 12. — С. 27-28.
3. Нерозв'язані питання бібліографічної справи // Рад. культура. — 1956. —9 груд.
4. Справочно-библиографическая работа Книжной палати Украины //Сов. библиогр. — 1956. — Вып. 44. — С. 64-69.
5. Крепнущие связи: Узбекская литература на Украине //Звезда Востока (Ташкент). — 1957. — № 5. — С. 138-141.
6. Видання Книжкової палати УРСР // Нові книги УРСР. — 1958. — №3.— С. 16-19.
7. Видання творів Марка Вовчка (1857—1957): Бібліогр.-стат. огляд // Рад. літературознавство. — 1958. — № 1.— С. 151-154.
8.  Казахська література на Україні // Нові книги УРСР. — 1958.— №13.—С. 19-20.
9. Преса Української РСР.  1918—1957: Стат. довідник / Уклад.: Ю.Б. Медведєв, Ф.С. Бусел, М.І. Брезгунова, Г.І. Данилевська. — X.: Кн. палата УРСР, 1958. — 103 с. — 1000 пр
10. Видавнича справа на Україні у післявоєнні роки: (1946—1957) // Перша наук.-метод. конф. випускників інституту. Харків, 7—10 трав. 1958 р.: 36. стат. і матеріалів. —X.: Кн. палата УРСР, 1959.— С. 94-99.
11. Культурне будівництво в Українській РСР. Т. 1. (1917 — черв. 1941 рр.). — К.: Держполітвидав УРСР, 1959.— 833 с. — Співупорядник.
12. Мільйонними тиражами (Видання творів М.Вовчка в Україні): Стат.-бібліогр. довідка // Літ. газ.— 1959. — 22 груд.
13. Українська радянська література між III і IV з'їздами письменників України. 1954-1959: Бібліогр. покаж. — К.: Рад. письменник, 1959. — 247 с. — Співукладач.
14. Бібліографічна праця про львівських письменників / Нові книги УРСР. — 1960. - № 23.— С. 22-23. — Рец. на кн.: Гуменюк М.П. Письменники Радянського Львова; Матеріали до бібліографії.— Львів, 1960.—350 с.
15. З усіх книжкових палат — у Харків: (Про XIII Всесоюзну нараду директорів кн. палат з нагоди 40-річчя Книжкової палати УРСР) // Літ. Україна.— 1962.—29 черв.
16. Розвиток бібліографічної статистики на Україні // Державна бібліографія на Україні. (1922—1962): 36. ст. (Вип.) 1. — X.: Вид-во Кн. палати УРСР, 1962. — С. 55-70.
17. Библиографическая статистика на Украине // Сов. библиогр. — 1963.—№3. — С.З-10.
18. "Радянський селянин" (Видавництво) // УРЕ.— К., 1963. Т. 12 — С. 111.
19.  Дитяча книга на Україні // Ленінська зміна (Харків). —1964.— 4 берез.
20. Книги  видавництв України за 1963 рік: Список  випущеної літератури. — X.: Ред.- вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. — 672 с. - Співукладач.
21. Книги про книги: Техніка. Промисловість. Транспорт. Комунальне гоподарство: 1917-1963: Бібліогр. покаж. (Бібліогр. бібліографії). — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. — Співукладач.
22. Георгий Николаевич Вьісоцкий: К столетию со дня рождения (1859—1914): Библиогр. указ. / РНСХБ — X., 1965. — 66 с. — Співукладач.
23. Джерелознавство  статистики  друку  Радянської   України     // Державна бібліографія на Україні: 36. ст. Вип. II. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1965. — С. 51-62.
24. Книга о книгах // Урал.— 1965.— № 9.— С. 178-179. — Рец. на кн.: Блюм А.В., Дмитрин Г.К. Книга и время: Рассказьі о редких изданиях и библиогр. находках.— Челябинск: Кн. изд-во, 1962. — Співавтор.
25. Створити видавництво "Книга" // Культура і життя. — 1965. — 1 лип.
26. Бібліографії - широкий простір: (Про дводен. семінар з питань рек. бібліографії. Харків, 27-28 жовт. 1966 р.) // Друг читача.— 1966.— 15 листоп.
27. Рекомендаційній бібліографії — постійну увагу // Нові книги УРСР. —1966.—№31. — С. 15.
28. Бібліографія праць Книжкової палати УРСР: 1922—1967 // Державна бібліографія на Україні: 3б. ст. Вип.ІІІ. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1967. — С. 104-117.— Співукладач.
29. Преса Української РСР: 1917—1966: Стат. довідник / Уклад.: М.А. Низовий, М.І. Брезгунова, Ю.Б. Медведєв. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1967.— 146 с. — 3000 пр.
30. Про автора "Енеїди" // Нові книги УРСР.— 1969.— № 33.— С. 31. — Рец.на кн.: Мороз М.О. Іван Котляревський: Бібліогр. покаж. — Л., 1969.— 57 с.
31. Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу і країн соціалістичної співдружності. — Х.:Ред.-вид.  від. Кн.  палати УРСР, 1967-1970. — Співукладач.
32. Библиографирование  произведений  В.И. Ленина на Украине (1920—1970) // Сов. библиогр. — 1971. — № 2.— С. 9-21. — Співавтор.
33. Знана у всьому світі (Про видання творів Л.Українки)   // Нові книги УРСР. — 1971.— № 4.— С. 10-12.
34.  Мільйони Лесиних книжок (Про видання творів Л. Українки в Україні) //Літ. Україна. — 1971. —23 лют.
35. Первісток наукової інформації з преси: ("Издательское дело. Книговедение") // Нові книги УРСР. — 1971 — № 6. — С. 23-24.
36. Тисячі назв, мільйони примірників: (Про видання худ. літератури в Україні) // Літ. Україна.— 1971.— 18 трав.
37. До  питання статистичного дослідження друку //Державна бібліографія на Україні: 36. ст. Вип. IV. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1972. — С. 60-77.
38. Довідник "Державна бібліографія СРСР" у бібліотеках //Нові книги УРСР. —1972. — № 17.— С. 17-18.
39. Мільйони книжок Архипа Тесленка: Стат.-бібліогр. довідка // Друг читача. — 1972.— 2 берез.
40.  Сподвижник книги: (До 80-річчя Ю.О. Меженка)  // Нові книги УРСР. — 1972. — № 16. — С. 23.— У співавт. з Ф. К. Сараною.
41. Становлення та   розвиток  науково-методичної   роботи    в Книжковій палаті УРСР: (1922-1941)   // Бібліотекознавство та бібліографія. — 1972. — Вип. 13.— С. 14-28.
42. Стан і проблеми статистики друку на Україні: Доп. на наук, конф.: "Соціальний прогрес, науково-технічна революція і книга" // Книга. Редактор. Інформація . — К., 1973.— С. 20-27.
43. Бібліографування журнальних статей в Книжковій палаті України (1936—1975) // Державна бібліографія на Україні: 36. ст. Вип. V. —  Х.:Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР,  1975. — Вип. V. — С. 88-97.
44.  Библиографирование журнальньїх статей в Книжной палате УССР // Сов. библиогр. —1976.— № 6.— С. 32-36.
45.  Де  знайти   відомості   про   періодичні   видання   України:   На допомогу бібліотекарям // Нові видання УРСР. — 1976. — 25.— С. 18-21.
46.  Деятельность Книжной палати УССР в области книговедення (1920—1973)  // Книжкова та інформаційна справа: 36. —К., 1976 — С. 64-70.
47. "Літопис книг" — путівник по книжковій продукції України: Поради бібліотекарям // Нові видання УРСР.— 1976. — 19. — С. 36-38.
48.   "Літопису журнальних статей " — 40 років // Соц. культура.— 1976.—№9. —С. 32-33.
49.  Розвиток методичної діяльності Книжкової палати УРСР їм. І. Федорова (1943-1974) // Бібліотекознавство і бібліографія.— 1976. — Вип. 16. — С. 85-97.
50.  О работе Книжной палати УССР им. И. Федорова по созданию сводной картотеки республиканских пособий: 1918-1972. // Вопросы национальной библиографии второй степени в СССР: Сб. материалов / ГПБ —Л.,1976. — Вып.28. — С. 44-50. — У співавт.
51. РСТ  УРСР 1743-76   Скорочення українських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку: Чинний з 01.03.77 // Кн. палата УРСР — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1978.— 22 с. — Співавтор.
52. Державна бібліографічна реєстрація книжкової продукції Української РСР //Бібліотекознавство і бібліографія. — 1980. — Вип. 20. —С. 97—105.
53.  Літописи (книг, журнальних і газетних статей) //УРЕ.— К., 1981. —  Т.6. — С.203.
54.  "Нові видання УРСР" // УРЕ, — К., 1981. — Т. 7. — С. 407.
55. Сучасний стан і перспективи розвитку системи державної бібліографічної інформації про твори друку УРСР // Бібліотекознавство і бібліографія.— 1982. — Вип. 22. — С. 66-73.
56.  Інформація для РАЛО // Культура і життя.— 1983.— 23 жовт.
57.  Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и материалов: 1917-1941 — К.: Наук, думка, 1985.—480 с. -Співукладач.
58.  Книжкова палата УРСР // УРЕ. — К., 1985. — Т. 7. — С. 238.
59.  Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и материалов: 1941-1984. — К.: Наук, думка, 1986.— 565 с. — Співукладач.
60. Бібліографування бібліографічної продукції Української РСР // Бібліотекознавство і бібліографія. — 1987. — Вип. 27. — С. 34- 38, — Співавтор.
61.  Ігор Іванович Корнєйчик // Укр. літ. енцикл.:У 5 т. — К.,1990. — Т. 2 — С. 568.
62.  Книжкова палата УРСР // Укр. літ. енцикл.: У 5 т. — К., 1990. Т. 2.—С. 496—497.
63.  Літопис (книг, журнальних і газетних статей) // Укр. літ., енцикл:. У 5 т.— К., 1995. — Т. 3.— С. 216-217.

Ю. Б. Медведєв - редактор (відповідальний редактор), член редколегій
64.  Печать Украинской ССР: Стат. таблицы кн.  продукции по данным на 1-е янв. 1954 г. — X.: Кн. палата УССР, 1954.— 15 с. — Ред.
65. Преса Української РСР: 1918-1980: Стат. довід.— X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1981,— 218 с. — Відп.за випуск.
66. Періодичні видання УРСР. Журнали. 1961-1975: Держ. ретросп. бібліогр. покаж. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1984. — 323 с. — Відп. ред.
67. Бібліографічні  посібники УРСР:   1976-1980: Держ. ретросп. бібліогр. покаж. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1985.— 174 с. — Відп. ред.
68. Періодичні видання УРСР. Газети. 1961-1980: Держ. ретросп. бібліогр. покаж. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1986.— 136 с. —Відп. ред.
69. Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР: 1981-1985: Наук.-доп. ретросп. покаж. — X.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1989. — 708 с. — Відп. ред.
70. Бібліотекознавство і бібліографія: Респ. міжвід. наук.-метод, зб. (Харків) — Вип. 16-32. — Член ред.
71. Державна бібліографія на Україні: 3б. ст. / Кн. палата УРСР. 1967—1975. — Вип.3-5. — Член ред.
72. Нові книги УРСР: Видавн. бібліогр. покаж. / Кн. палата УРСР. 1958—1962. — Член ред.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031