Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Список використаної літератури

Список використаної літератури

 1. Бігун В. Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати / В. Бігун // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 12. - С. 143-147.
 2. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець ; ред. Т. М. Тележенко ; Укр. ін-т соц. досліджень, Ін-т дитинства. - К. : Логос, 2000. - 74 c : ілюстр., табл.
 3. Гуманітарне право і діти в кризі / Дит. фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європ. Коміс. ; ред. Олена Трощинська ; ілюстр. Євгенії Гапчинської. - К. : Версо-04, 2006. - 41 с.
 4. Європейський суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення / М-во юстиції України. - К. : Iн Юре, 2000. - 16 c. - (Права людини в міжнародних актах).
 5. Караваєва О. Я. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі / О. Я. Караваєва ; голов. ред. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2008. - 144 с.
 6. Концепція загальноукраїнського форуму «Тиждень права в Україні» [Електронний ресурс] : Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2008 року // http://www.krmj.org.ua/index.php
 7. Лавренчук І. Права людини – найвища цінність : круглий стіл / І. Лавренчук, Н. Московчук // Соціальний педагог. – 2016. - № 6. - С. 25-26.
 8. Лисенко Л. Твоя безпека - у твоїх руках : круглий стіл. 9-11-ті класи / Л. Лисенко // Соціальний педагог. Сер., Шкільний світ. - 2016. - № 1(січ.). - С. 16-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Міжнародне законодавство у сфері прав дитини / Дит. фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європ. Коміс. ; ред. Олена Трощинська ; ілюстр. Євгенії Гапчинської. - К. : Версо-04, 2006. - 170, [1] с.
 10. План заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 627-р.// Урядовий кур'єр.2016. - № 166. ; Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
 11. Подорож у країну права : тематичний тиждень у початковій школі // Розкажіть онуку. - 2016. - № 1. - С. 33-44.
 12. Права дитини : зб. док. / упоряд. В. В. Усенко. - Львів : Оксарт, 1995. - 110 c.   
 13. Права і свободи людини в Україні / авт. концеп. опитування та розробка анкети Н. Костенко [та iн.], звіт В. Бондар [та ін.]. - К. : Iн-т полiтики, 1999. - 76 с.
 14. Права людини : Метод. рекомендацii для вчителiв загальноосвiтнiх шк., гiмназiй та лiцеiв / Т. Бжезовстка та ін.; ред. Л. Грузiнова ; Наукова-метод. комiсiя з суспiл. наук при М-вi освіти України, Секцiя правознавства. - К. : Українська Правнича Фундація, 1998. - 155 c.   
 15. Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Є. Ю. Захаров [та ін.] ; заг. ред.: О. А. Мартиненко, Є. Ю. Захаров ; худож. оформ. Б. Є. Захаров ; Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльн. правоохорон. органів. - К. ; Х. : Права людини, 2010. - 274, [1] с. : рис., табл.
 16. Права людини в Україні - 2009-2010 : доп. правозахист. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини. ; упоряд.: А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров ; заг. ред. Є. Захаров ; худож. оформ. Б. Захаров. - Х. : Права людини, 2011. - 485, [1] с. : рис., табл.
 17. Права людини в Україні - 2011 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини. ; упоряд.: А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров ; заг. редагув. Є. Ю. Захаров ; худож. оформ. Б. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2012. - 349, [1] с.
 18. Права людини в Україні - 2014 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; упоряд.: А. П. Бущенко, О. Мартиненко ; заг. редагув.: О. Мартиненко, Є. Ю. Захаров ; худож. оформ. Б. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2015. - 337, [1] с.
 19. Права людини і громадянина в афоризмах та прислів'ях : праці Львів. лаб. прав людини і громадянина / Акад. прав. наук України, Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування ; редкол.: П. М. Рабінович (гол. ред.) та ін. - К. : Атіка, 2001. - 111 с.
 20. Права людини, права дитини / Дит. фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європ. Коміс. ; ред. Олена Трощинська ; ілюстр. Євгенії Гапчинської. - К. : Версо-04, 2006. - 51 с. : табл.
 21. : всеукр. конкурс "Учитель року - 2007" / упоряд.: В. Дорошенко, О. Громська. - К. : Шк. світ, 2007. - 128 с. : табл., рис.
 22. Сломчинська В. Правові орієнтири / В. Сломчинська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 1. - С. 23-25.
 23. Тиждень історії та правознавства в школі / авт.-упоряд. Н. І. Харківська. - Х. : Основа, 2005. - 111 с.
 24. Тиждень історії та правознавства в школі. - Х. : Основа, [200-] - Вип. 3 / авт.-упоряд. Н. І. Харківська. - 2007. - 160 с.
 25. Хроніка подій Всеукраїнського тижня права 2010 // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 144-148.
 26. Юхта О. Г. Про Всеукраїнський тиждень права 2011 / О. Г. Юхта // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 12. - С. 138-142.
 27. Я і мої права : правове виховання школярів // Шкільний світ. Сер., Шкільний світ. - 2011. - № 9(берез.). -3-23. - Спецвипуск.

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 171819202122
23242526272829
30