Педагогічна культура вчителя

Педагогічна культура вчителя

1. Алаева М. В.  Понимание психического состояния школьников как элемент психологической культуры учителя / М. В. Алаева // Психология и школа. – 2010. – № 1. – С. 108–112.
2. Бондар Л. С.  Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 13–18.
3. Бондар Л.С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2006. - N3. -  С. 13-18.
4. Голуб Н.  Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7/8. – С. 60–65.
5. Горобець Н.М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів / Н. М. Горобець, С. М. Лемішко // Економіка та держава. - 2010. - N9. -  С. 49-52.
6. Даниленко Л. І.  Самоосвіта сільського вчителя – найважливіша умова підвищення професійної майстерності та загальної культури / Л. І. Даниленко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 14–17.
7. Дейнеко С. В.  Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 2–7.
8. Дибський С.  Педагогічна культура вчителя / С. Дибський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 59–61.
9. Мацюк В. Я.  Цікавішої професії не знаю : нариси про вчителів / В. Я. Мацюк. – К. : Рад. школа, 1988. – 208 с.
10. Микитюк І.  Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культурно-освітньої ситуації / І. Микитюк // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 93–101.
11. Никифорова І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз) / І.  Никифорова // Рідна школа. - 2007. - N3. -  С. 52-55.
12. Осадчий І. Програма розвитку педагогічної культури вчителя "Дельта+"  / І.  Осадчий // Завуч. Шкільний світ. - 2010. - N1(січ.). -  С. 6-13.
13. Панок В. Психологічна культура педагогічних працівників як умова розвитку здібностей та формування ціннісних орієнтацій / В. Панок // Психолог. (Шкільний світ). - 2009. - № 22/23. - С. 3-3.
14. Пилипенко В. Акмеологія професійної культури педагога / В. Пилипенко // Директор школи. (Шкільний світ). - 2007. - №43. - С. 12-15.
15. Ситник Ю. П.  Особливості формування інноваційної культури вчителя / Ю. П. Ситник // Управління школою. – 2006. – № 22/24. – С. 58–62.
16. Соф'янц Е. Педагогічна культура вчителя / Е. Соф'янц, Т. Волобуєва // Управління освітою. - 2006. - №16. - С. 3-6.
17. Тетерятник М.  Науково-методична культура вчителя початкових класів / М. Тетерятник // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 45–47.
18. Ткаченко Л. Сучасна педагогічна освіта - це інноваційна педагогічна культура плюс дитиноцентризм / Л. Ткаченко // Освіта України. - 2005. - №38/39. - С. 10-11.
19. Холявінська М.  Загальнокультурна та професійна самоосвіта / М. Холявінська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 86–87.
20. Школа - середовище культури // Завуч. Шкільний світ, 2007. - N22(серп.). -  С. Спецвипуск.
21. Щербань П.  Сутність педагогічної культури / П. Щербань // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 67–71.

Довідка виконана 11.09.2013. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930