Виховання хлопчика у сім'ї

Виховання хлопчика у сімї

1. Андреева Л. Н. Социальная психология : учеб. для вузов / Л. Н. Андреева.  – М. : Аспект Пресс, 1996. - 376 с.
2. Афанасьева А. Г. Мальчик. Юноша. Муж. Отец / А. Г. Афанасьєва. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
3. Афоніна Н. В. Збори батьків "У сім'ї росте син" / Н. В. Афоніна // Виховна робота в школі. - 2009. – № 2. - С. 33-36.
4. Афоніна Н. В. У родині росте син / Н. В. Афоніна // Виховна робота в школі. - 2006. - №4. - С. 43-44.
5. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – М. : Нева, 2002. – 318 с.
6. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
7. Вовчик-Блакитна О. О. Із чого зроблені хлопчики? / О. О. Вовчик-Блакитна // Обдарована дитина. - 2008. - № 2. - С. 54-57.
8. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова; Под общ. ред. М. В. Гамезо. - М. : Пед. о-во России, 2003. - 508 с.
9. Демина И. Психологические различия юношей и девушек / И. Демина // Воспитание школьников. – 1991. - № 4. – С. 28-30.
10. Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді. Проблеми та перспективи / О. Кікінеджі // Шлях освіти. – 2004. - № 1. – С. 27-29.
11. Кобылецкая В. О мальчиках и девочках : кн. для подростков / В. Кобылецкая. – М. : Профиздат, 1991. – 127 с.
12. Кочерга О. Психофізичні особливості діяльності дівчаток і хлопчиків : чому дівчатка і хлопчики сприймають світ по-різному / О. Кочерга // Початкова школа. - 2006. - № 12. - С. 8-12.
13. Кочерга О. Хлопчики: які вони? : психофізіологічні особливості / О. Кочерга // Дошкільне виховання. - 2007. - № 2. - С. 5-7.
14. Маргулян І. Хлопчики і дівчатка - чому вони різні? / І. Маргулян // Психолог. Шкільний світ. - 2008. - № 11. - С. 3-7.
15. Марченко С. І. Оцінка рухової підготовленості хлопчиків молодших класів / С. І. Марченко, В. В. Поручіков // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 7. - С. 14-17.
16. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высших учеб. завед. / Р. С. Немов. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998. – Т. 1. -  688 с.
17. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 446 с.
18. Попова Л. Д. Воспитание сына / Л. Д. Попова // Воспитание школьников. – 2001. - № 3. – С. 47-49.
19. Прейсман О. Б. Хлопчик. Юнак. Чоловік / О. Б. Прейсман, І. Я. Яковлева. – К. : Здоров’я, 1971. – 27 с.
20. Семіченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навч. посіб. / В. А. Семіченко. – К. : Веселка, 1998. – 214 с.
21. Ступко А. И. Тебе  – мальчик, юноша / А. И. Ступко. – К. : Здоров’я, 1981. – 50 с.
22. Тарнавский Ю. Б. Мальчики и девочки : некоторые вопросы полового воспитания / Ю. Б. Тарнавский. – М. : Знание, 1972. – 79 с.
23. Титаренко Т. М. Хлопчики і дівчатка : психологічне становлення індивідуальності / Т. М. Титаренко. – К. : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 48 с.
24. Хорій Л. М. Хлопчиська та дівчиська : особливості виховання / Л. М. Хорій // Виховна робота в школі. - 2006. - № 3. - С. 42-45
25. Хрипкова А. Г. В семье сын и дочь / А. Г. Хрипкова. – М. : Просвещение, 1989. – 240 с.
26. Хрипкова А. Г. Хлопчик – підліток – юнак : посіб. для вчителів / А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов. – К. : Рад. шк., 1983. – 272 с.
27. Эльконин Д. Б. Детская психология : (развитие ребенка от рождения до семи лет) / Д. Б. Эльконин. – М. : Учпедгиз, 1960. – 328 с.

Довідка виконана 07.04.2012 . Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031