Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Вивчення орфографії на уроках української мови у старшій школі

Вивчення орфографії на уроках української мови у старшій школі

Вивчення орфографії на уроках української мови у старшій школі

1. Бардаш М. В. Класифікація диктантів / М. В. Бардаш, В. Т. Горбачук // Українська мова і література в школі. – 1968. –№ 8. – С. 67-70.
2. Бєляєв О. М. Навчання української мови в 10-11 класах : посіб. для вчителя / О. М. Бєляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратівський, Г. Т.  Шелехова. – К. : Освіта, 1998. – 143 с.
3. Горбачук Т. Види диктантів і методика їх проведення : посіб. для вчителя / Т. Горбачук. – К. : Рад. шк., 1989. – 96 с.
4. Грибінченко Т. О. Збірник диктантів з української мови / Т. О. Грибінченко та ін. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.
5. Збірник диктантів з української мови : посiб. для вчителiв, учнiв середнiх навчальних закладiв, абiтурiентiв. – Х. : Прапор, 1996. – 96 с.
6. Коваленко О. В. Як грамотно написати диктант : навч. посіб. / О. В. Коваленко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 91 с.
7. Коваль Г. П. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. педін-тів, гуманітарних ун-тів, педагог. Коледжів / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач. - Т. : Астон, 2010. – 287 с.
8. Козачук Г. Підвищення грамотності учнів: навч.-метод. посіб. / Г. Козачук – К. : Освіта, 1995. – 161 с.
9. Кучерук О. Технології розвитку правописної грамотності школярів / О. Кучерук // Дивослово. – 2009. – №1. – С. 2-7.
10. Методика викладання української мови : навч. посіб. / С. І.  Дорошенко, М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко та ін..; за ред. С. І. Дорошенка. – К. : Вища шк., 1989. – 423 с.
11. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посіб. / І. С. Олійник, К. В. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик.  – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 1989. – 439 с.
12. Методика вивчення української мови в школі : посіб. для вчителів / О. М. Бєляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін. – Київ: Рад. шк., 1987. – 246 с.
13. Методика викладання української мови. Практичні та лабораторні  заняття : навч. посіб. / І. С. Олійник, П. І. Білоусенко, Н. Г. Каневська, В.В. Явір; за ред. І. С. Олійника. – К. : Вища шк., 1991. – 287 с.
14. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : підруч. для студентів-філологів / за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.
15. Неживий О. І. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови / О. І. Неживий, В. Д. Ужченко. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 1995. – 287 с.
16. Петруня М. Дидактичний матеріал з української мови (5-11 класи) / М. Петруня // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 24-27.
17. Плющ М. Я. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія : підруч. / М. Я. Плющ, Н. Я.Грипас, Н. Я. Потеллло. - К. : МАУП, 1995. – 123 с.
18. Радченко І. Орфографія української мови : просто про складне / І. Радченко. – К. : Шк. світ, 2008. – 112 с. 
19. Хоменко Н. В. Розвиток правописної грамотності школярів / Н. В. Хоменко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – С. 2-13.
20. Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / І. Хом’як // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 29-31.

Довідка виконана 28.12.2012 . Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031