Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений в галузі кримінального права, талановитий педагог і організатор вищої юридичної освіти в Україні

Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений в галузі кримінального права, талановитий педагог і організатор вищої юридичної освіти в Україні

Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений в галузі кримінального права, талановитий педагог і організатор вищої юридичної освіти в Україні

 

«Він Вчитель – Генератор Ідей,
які втілені в його справах і справах його учнів…
Наукове життя його справ і ідей продовжується…»
В. Я. Тацій

У 2015 році виповнилося 90 років з дня народження видатного вченого-юриста у галузі кримінального права та кримінології Володимира Володимировича Сташиса, який народився 10 липня 1925 р. у м. Суми.
На початку 1943 р. був призваний до лав Радянської Армії. З липня 1943 року брав участь у бойових діях на Калінінському, Північно-Західному та Прибалтійському фронтах, був комсоргом батальйону 756-го стрілецького полку, який входив до 150-ї Стрілецької дивізії і прославився при штурмі Берліна, захопленні рейхстагу і встановленні на ньому стягу перемоги. Був тричі поранений, вісім місяців провів у госпіталі. Інвалід Великої Вітчизняної війни ІІ групи.
Після закінчення екстерном середньої школи (з 1946 по 1950 р.) навчався в Харківському юридичному інституті (нині - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Здобувши вищу освіту, вступив до аспірантури рідного вузу. Під час навчання неодноразово виконував обов’язки народного судді. Згодом Володимир Володимирович обіймав посади асистента, старшого викладача. У вересні 1956 р. В. В. Сташиса обрали завідувачем кафедри кримінального права, яку він очолював до 1991 р.
У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію, а 1962 р. йому присвоїли вчене звання доцента, в червні 1973 р. - професора. У 1993 р. В. В. Сташиса обрали академіком Академії правових наук України.
Талановитий педагог та вчитель, видатний організатор вищої осві­ти, який понад 40 років працював першим проректором юридичного університету, В. В. Сташис створив потужну школу харківських вчених у галузі кримінального права, визнану не лише в Україні, а й далеко за її межами. Під безпосереднім керівництвом професора було підготовлено понад 30 кандидатських дисертацій, 7 його учнів стали докторами юридичних наук, 5 - академіками України.
Співавтор прийнятих Верховною Радою України кримінальних кодексів України 1960 р. та 2001 р., численних законопроектів з питань боротьби зі злочинністю, дотримання прав особи у сфері кримінальної юстиції, реформування чинного кримінального, кримінально-проце­суального та кримінально-виконавчого законодавства, попередження та розкриття злочинів.
Понад 300 наукових праць, із яких сім монографій, вісім науково-практичних коментарів, чотирнадцять підручників, вісім навчальних посібників з кримінального права, виданих В. В. Сташисом, або під його керівництвом, стали настільними книгами для студентів, наукових працівників та практикуючих юристів.

Серед них:

Правова система України : історія, стан та перспективи: у 5 т. / Акад. прав. наук України ; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - 2008. - 839 с.
Висвітлено державну політику України у сфері запобігання злочинності та боротьби з нею. Проаналізовано відповідні наукові праці, сучасне законодавство, судову практику. Визначено найбільш актуальні і гострі проблеми сучасної політики боротьби зі злочинністю, запропоновано шляхи їх урегулювання. Видання розраховано на викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, практичних працівників.

Сташис В. В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922) / В. В. Сташис, Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин. - Х. : Изд-во Харк. гос. ун-та, 1971. - 251 c.
Видання присвячено історії створення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією. Це дослідження державно-правового характеру. Матеріали монографії будуть цікаві і корисні не тільки вченим і студентам, а й усім, хто цікавиться історією держави і права, становленням і розвитком державних органів і структур України.

Сташис В. В. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике / В. В. Сташис, М. И. Бажанов. - Х. : Вища шк., 1981. - 214 c.
У монографії на основі аналізу кримінального законодавства УРСР та матеріалів судової практики досліджуються проблеми відповідальності за злочини проти життя, здоров’я та гідності особи. Надаються коментарі до статей Кримінального кодексу УРСР. Видання рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентамвищих юридичнихзакладів.

Сташис В. В. Уголовно-правовая охрана личности : науч.-практ. коммент. действующего уголов. законодательства УССР / В. В. Сташис. - Х. : Вища шк., 1976. - 220 c.
У монографії розглянуто законодавство з питань відповідальності за злочини проти життя, здоров’я та гідності особи.  Кримінально-правова охорона особи регулюється в спеціальному розділі Кримінального кодексу УРСР 1960 року. На основі судової практики висвітлюються кримінально-правові заходи боротьби зі злочинами проти особи. Надаються коментарі по застосуванню  відповідних норм гл III Особливої частини КК УРСР органами слідства, прокуратури і суду. Видання буде в нагоді вченим-юристам, викладачам, курсантам і студентам навчальних закладів системи МВС, які вивчають історію кримінального права.

Сташис В. В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства : науч.-практ. коммент. / В. В. Сташис. - Х. : Вища шк., 1973. - 159 c.
Метамонографії - дослідження комплексу питань, що мають безпосереднє значення для правильного розуміння і застосування складів господарських злочинів, передбачених у VI главі КК УРСР. У роботі використані матеріали кримінально-правової теорії в галузі боротьби з господарськими злочинами, судова практика, слідчо-прокурорська практика, різні нормативні актитого часу. Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам.

Після здобуття незалежності України В. В. Сташис зробив великий внесок у розбудову України як правової, демократичної та соціальної держави. Він понад 20-ти років очолював Науково-методичну комісію з правознав­ства при Міністерстві освіти і науки. Під його безпосереднім керівни­цтвом були розроблені державні стандарти підготовки юридичних кадрів. Сім років В. В. Сташис очолював Фахову раду, а згодом - Екс­пертну раду з права при Державній акредитаційній комісії України. Академік В. В. Сташис доклав багато зусиль для становлення та роз­витку Національної академії правових наук України як потужного центру правової думки, Науково-дослідного інституту вивчення проб­лем злочинності.
Велика наукова, педагогічна та організаторська діяльність Володимира Сташиса у галузі вищої юридичної освіти широко відома і отримала велику оцінку за межами України. Протягом більш як 20-ти років він був представником України у Міжнародному Третейському суді (м. Гаага), він має значну кількість іноземних нагород і почесних звань.
Наукову, педагогічну та адміністративну діяльність В. Сташис успішно поєднував з активною роботою в діяльності низки президентських та урядових комісій у галузі правових проблем, інших різних державних установ, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Його активна життєва позиція, досвід і велике знання проблем суспільного життя завжди надавали діяльності цих організацій значний практичний напрям, організованість, державницький підхід до вирішення різних проблем сьогодення.
Володимир Володимирович Сташис був членом багатьох наукових та освітніх міжнародних організацій у галузі права, його запрошували читати лекції до провідних університетів Європи та світу.
Держава високо оцінила бойові подвиги та трудові здобутки В. В. Сташиса. Він нагороджений десятьма бойовими орденами і медалями. Отримав звання Герой України з врученням ордена Держави (1 листопада 2006) - за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку юридичної науки, підготовку висококваліфікованих правників, багаторічну плідну педагогічну і громадську діяльність.
Отримав орден Ярослава Мудрого IV та V ступенів, повний кавалер орденів «За заслуги». На­городжений орденами Союзу РСР - орденом Леніна, Бойового Чер­воного Прапора, Трудового Червоного Прапора, Олександра Невського, орденами Вітчизняної війни І ступеня та «Знак пошани», 29 меда­лями. Від церкви отримав ордени Святого Георгія, Нестора Літописця, Святого Великого Князя Володимира Великого І ступеня, 2000-річчя Різдва Христового. Мав класний чин Державного радника юстиції 2-го класу (генерал-лейтенант юстиції).
В. В. Сташис - заслужений професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, почесний професор Національної академії внутрішніх справ України, іноземний член Російської академії природничих наук з відділення геополітики і безпеки, почесний академік Національного університету «Острозька академія», почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія», почесний доктор Соломонова університету.
Активну участь приймав в роботі міжнародних юридичних організацій: член Міжнародної асоціації юридичної методології в Канаді, член Лондонської дипломатичної академії, член Європейської асоціації законодавства (ЕAL), член Європейської асоціації кримінологів, посол вищої значимості та має почесну медаль «За досягнення у ХХ столітті» Американського біографічного інституту, медаль «Легіон честі» Об’єднаної ради з питань культури США, кавалер Всесвітнього ордена науки-освіти-культури Європейської Академії Інформації, вищого ордена юстиції Всесвітньої асоціації юристів, Міжнародного ордена заслуг Міжнародного біографічного центру. В. В. Сташис був почесним громадянином м. Харкова.
Його ім’ям названа мала планета 7373 Сташис.
До останніх днів свого життя Володимир Володимирович працював: вивчав і аналізував питання кримінального права про злочин і покарання.
2 листопада 2011 року, після тривалої хвороби В. В. Сташис помер. Похований у м. Києві.

У фондах нашої книгозбірні можна ознайомитися з відомими роботами вченого та літературою про нього:

1.  Кримінальне законодавство України: порiвняльний аналiз ст. Кримiнального кодексу України 1960 р. та Кримiнального кодексу України 2001 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; уклад. С. В. Гiзiмчук [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса. - К. : Iн Юре, 2001. - 281 с.

2.  Кримінальне право України: загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освiти i науки України ; М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін., за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 480 с.

3.  Правова система України:історія, стан та перспективи: у 5 т. / Акад. прав. наук України ; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - 2008. - 839 с.

4.  Практика судів України з кримінальних справ, 2001-2005 / Верховний суд України, Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; упоряд.: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін, за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса. // Бюлетень законодавства іюридичної практики України.- 2005, № 11 : - К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2005. - 464 с.

5.  Практика судів України з кримінальних справ, 2001-2005 / Верховний Суд України, Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, уклад.: В. І. Тютюгін, В. В. Сташиса. - К. ; Х. : Юрiнком Iнтер, 2005. - 464 с. - Бібліогр.: с.460-462.

6.  Сташис В. В.Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922) / В. В. Сташис,Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин. - Х. : Изд-во Харк. гос. ун-та, 1971. - 251 c. (ф)

7.  Сташис В. Актуальні питання системи покарань за Кримінальним кодексом України 2001 року / В. Сташис // Право України. - 2010. -№ 9. - С. 16-24. - Бібліогр. у кінці ст.

8.  Сташис В.В. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике / В. В. Сташис, М.И.Бажанов. - Х. : Вища шк., 1981. - 214 c.(ф)

9.  Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана личности : науч.-практ. коммент. действующего уголов. законодательства УССР / В. В. Сташис. - Х. : Вища шк., 1976. - 220 c. (ф)

10. Сташис, В. В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства : науч.-практ. коммент. / В. В. Сташис. - Х. : Вища шк., 1973. - 159 c.(ф)

11. Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України / В. Сташис // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2/3. - С. 612-626.

12. Сташис В. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності / В. Сташис // Право України. - 2011. - №9. - С. 167-173. - Бібліогр. наприкінці ст

13. Тацій В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні / В. Тацій, В. Сташис // Право України. - 2012. - № 1/2. - С. 243-257.

14. Уголовное право УССР. Общая часть : учеб. для юрид. вузов и фак. / Ю. В. Александров [и др.] ; под ред. В. В. Сташиса, А. Ш. Якупова. - К. : Вища шк., 1984. - 383 c.

Література про нього

1.  В. В. Сташис- видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України. - 2010. -№ 2. - С. 3-6.

2.  Видатний вчений-правознавець, талановитий педагог і організатор вищої юридичної освіти - Володимир Володимирович Сташис // Право України. - 2010. - № 7. - С. 225-227.

3.  Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений працівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури. - 2010. - № 6. - С. 8-12.

4.  Людина, вчений, педагог: (до ювілею В. В. Сташиса) // Вісник Академії правових наук України. - 2005. -  № 3. - С. 3-7.

5.  Пам'яті Володимира ВолодимировичаСташиса // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2011. - № 3. - С. 317-319.

6.  Світлій пам'яті академіка Володимира Володимировича Сташиса // Право України. - 2011. - № 11/12. - С. 433-442.

7.  Тацій В. Я. Володимир Володимирович Сташис. Його ідеї у справах учнів // Вісник Національної академії правових наук. - 2015. - № 2. - С. 147-156.

8.  Ювілей професора В. В. Сташиса // Радянське право. – 1975. - № 8. – С. 107.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031