Знайомство дошкільнят з довкіллям

Знайомство дошкільнят з довкіллям

 1. Бабенко Л. Ф. Екологічна освіта дошкільників / Л. Ф. Бабенко // Дошкільний навчальний заклад. – 2014. – № 7. – С. 30 – 39. 
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4 – 23.
 3. Бариш О. Лабораторія маленького дослідника: пошуково-дослідницька діяльність дітей старшої групи / О. Бариш, М. Кравченко // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – С. 12 – 16.
 4. Бєлєнька Г. В. Дошкільнятам про світ природи: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. В. Половіна. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 115 с.
 5. Бєлєнька Г. В. Природничі науки у казках, запитаннях, дослідах / Г.В. Бєлєнька. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
 6. Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підруч. для студ. ВНЗ за напрямом "Дошк. освіта" / Алла Богуш, Наталія Гавриш. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2015. – 403 с.
 7. Богуш А. М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям / А. М. Богуш. – К. : Шкільний світ, 2006. – 32 с.
 8. Виноградова Н. Розглядання картин і слухання музики / Н. Виноградова // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. Н. М. Горопаха. – К. : Слово, 2014. – С. 131 – 137.
 9. Голубова Л. Ф. Формування природничої творчої компетентності дошкільників: з досвіду роботи / Л. Ф. Голубова // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – № 6. – С. 23 – 28.
 10. Демчук М. Планування нетрадиційних занять / М. Демчук // Дошкільне виховання. Палітра педагога. – 2000. – № 4. – С. 16 – 20.
 11. Как знакомить дошкольников с природой: Пособие для воспитателей дет. сада / Л. А. Каменева, А. К. Матвеева, Л. М. Маневцова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.
 12. Луценко О. І. Теоретико-методологічні засади ознайомлення дітей дошкільного віку з природою / О. І. Луценко, А. В. Дядюра // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2015. – № 4. – С. 70 – 73.
 13. Мазуріна Г. Праця дітей на городі, у квітнику, ягіднику / Г. Мазуріна // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. Н. М. Горопаха. – К. : Слово, 2014. – С. 189 – 214.
 14. Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посіб. / З. П. Плохій. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002. – 173 с.
 15. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7.– С. 6 – 10.
 16. Присяжнюк Л. Еколого-природнича освіта дошкільнят у поліфонії інноваційних підходів / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – С. 3 – 8.
 17. Прищепа Т. На воді, на суші, вдома – все безпечне, все знайоме // Дошкільне виховання. Палітра педагога. – 2003. – № 3. – С. 23 – 26.
 18. Савінова Г. С. Використання ігрових навчальних ситуацій в екологічному вихованні дошкільнят / Г. С. Савінова // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 9. – С. 2 – 6.
 19. Саморукова П. Організація елементарної пошукової діяльності дітей / П. Саморукова // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. Н. М. Горопаха. – К. : Слово, 2014. – С. 251 – 257.
 20. Соцька О. Від знань та емоцій до екологодоцільної поведінки / Олена Соцька // Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. – С. 24 – 27.

Довідка виконана 27.06.2018. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031